Head to head (Grupi: Amateur - 11)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
John Stovall 55 - 9 Mihai Daroczi S72, G14
John Stovall 42 - 6 Denis Bukas S72, G14
John Stovall 41 - 7 Raimo Rahuorg S72, G14
John Stovall 30 - 1 Cristian Alexander Alvarez S72, G14
John Stovall 30 - 1 Claude Debono S72, G14
John Stovall 30 - 1 Andy Krämer S72, G14
John Stovall 30 - 1 Joe Johnson S72, G14
John Stovall 30 - 1 Turan Metin S72, G14
John Stovall 29 - 2 Erik Törnered S72, G14
John Stovall 29 - 2 Tamás Konrád S72, G14
John Stovall 29 - 2 Bruno Guilherme S72, G14
John Stovall 29 - 2 Alexandros Makos S72, G14
John Stovall 28 - 3 Viktor Kocsi S72, G14
John Stovall 28 - 3 Tony Woodford S72, G14
John Stovall 28 - 17 Gaurav Singh S72, G14
John Stovall 27 - 4 Panagiotis Zaxarias S72, G14
John Stovall 27 - 1 Marcus Johansson S72, G14
John Stovall 26 - 5 Christopher Jones S72, G14
John Stovall 25 - 2 Lars Willemsen S72, G14
John Stovall 25 - 4 Carmelo Angoitia Espinosa S72, G14
John Stovall 25 - 1 Andrei Nazarenko S72, G13
John Stovall 24 - 2 Tarcisio Silva S72, G13
John Stovall 23 - 2 Vasko Minovski S72, G14
John Stovall 21 - 10 Eduardo Lopez Arrua S72, G14
John Stovall 20 - 10 Marijn Brood S72, G14
John Stovall 17 - 14 Alejo Depipol S72, G14
John Stovall 17 - 14 András Lázár S72, G14
John Stovall 14 - 0 Andrew Haughey S72, G14
John Stovall 14 - 0 Juan Reta S72, G14
John Stovall 14 - 0 Tobias Good S72, G14
John Stovall 14 - 0 Alexandre Andrade S72, G14
John Stovall 13 - 0 Ahmet Kirnik S72, G14
John Stovall 12 - 0 Viktor Litvinov S72, G14
John Stovall 12 - 0 Martina Mayer S72, G14
John Stovall 10 - 5 Gabriel Piccolini S72, G4
John Stovall 6 - 0 Alejandro Gonzalez S72, G14
John Stovall 5 - 0 Manuel Marcos S72, G14
John Stovall 4 - 0 Frank Noonan S72, G9
John Stovall 3 - 0 Igor Martynchik S72, G3
Raimo Rahuorg 66 - 125 Joe Johnson S72, G14
Raimo Rahuorg 30 - 69 Denis Bukas S72, G14
Raimo Rahuorg 21 - 5 Tarcisio Silva S72, G13
Raimo Rahuorg 13 - 1 Andrew Haughey S72, G14
Raimo Rahuorg 12 - 2 Erik Törnered S72, G14
Raimo Rahuorg 11 - 2 Ahmet Kirnik S72, G14
Raimo Rahuorg 10 - 2 Viktor Litvinov S72, G14
Raimo Rahuorg 10 - 4 Lars Willemsen S72, G14
Raimo Rahuorg 8 - 6 Tobias Good S72, G14
Raimo Rahuorg 7 - 5 Martina Mayer S72, G14
Raimo Rahuorg 7 - 41 John Stovall S72, G14
Raimo Rahuorg 7 - 6 Carmelo Angoitia Espinosa S72, G14
Raimo Rahuorg 6 - 8 Juan Reta S72, G14
Raimo Rahuorg 6 - 5 Vasko Minovski S72, G14
Raimo Rahuorg 6 - 8 Tamás Konrád S72, G14
Raimo Rahuorg 5 - 9 Panagiotis Zaxarias S72, G14
Raimo Rahuorg 5 - 6 Marcus Johansson S72, G14
Raimo Rahuorg 4 - 10 Viktor Kocsi S72, G14
Raimo Rahuorg 4 - 10 Claude Debono S72, G14
Raimo Rahuorg 4 - 10 Cristian Alexander Alvarez S72, G14
Raimo Rahuorg 4 - 0 Frank Noonan S72, G9
Raimo Rahuorg 4 - 2 Alejandro Gonzalez S72, G14
Raimo Rahuorg 4 - 7 Andrei Nazarenko S72, G13
Raimo Rahuorg 3 - 2 Manuel Marcos S72, G14
Raimo Rahuorg 3 - 11 András Lázár S72, G14
Raimo Rahuorg 3 - 11 Turan Metin S72, G14
Raimo Rahuorg 2 - 12 Christopher Jones S72, G14
Raimo Rahuorg 2 - 1 Igor Martynchik S72, G3
Raimo Rahuorg 2 - 12 Andy Krämer S72, G14
Raimo Rahuorg 2 - 12 Bruno Guilherme S72, G14
Raimo Rahuorg 2 - 12 Tony Woodford S72, G14
Raimo Rahuorg 1 - 3 Gabriel Piccolini S72, G4
Raimo Rahuorg 1 - 13 Mihai Daroczi S72, G14
Raimo Rahuorg 1 - 12 Marijn Brood S72, G14
Raimo Rahuorg 1 - 13 Gaurav Singh S72, G14
Raimo Rahuorg 1 - 13 Alexandros Makos S72, G14
Raimo Rahuorg 1 - 13 Alexandre Andrade S72, G14
Raimo Rahuorg 0 - 14 Alejo Depipol S72, G14
Raimo Rahuorg 0 - 14 Eduardo Lopez Arrua S72, G14
Tony Woodford 74 - 25 Erik Törnered S72, G14
Tony Woodford 68 - 47 Panagiotis Zaxarias S72, G14
Tony Woodford 51 - 48 Viktor Kocsi S72, G14
Tony Woodford 51 - 46 Denis Bukas S72, G14
Tony Woodford 50 - 11 Lars Willemsen S72, G14
Tony Woodford 48 - 42 Andrei Nazarenko S72, G13
Tony Woodford 46 - 36 Christopher Jones S72, G14
Tony Woodford 44 - 55 Alejo Depipol S72, G14
Tony Woodford 44 - 15 Tarcisio Silva S72, G13
Tony Woodford 42 - 29 Gabriel Piccolini S72, G4
Tony Woodford 34 - 14 Turan Metin S72, G14
Tony Woodford 33 - 15 Andy Krämer S72, G14
Tony Woodford 31 - 17 Alexandros Makos S72, G14
Tony Woodford 30 - 15 Marcus Johansson S72, G14
Tony Woodford 27 - 11 Vasko Minovski S72, G14
Tony Woodford 27 - 4 Joe Johnson S72, G14
Tony Woodford 25 - 21 Carmelo Angoitia Espinosa S72, G14
Tony Woodford 25 - 6 Tamás Konrád S72, G14
Tony Woodford 24 - 7 Claude Debono S72, G14
Tony Woodford 23 - 8 Bruno Guilherme S72, G14
Tony Woodford 22 - 9 Cristian Alexander Alvarez S72, G14
Tony Woodford 20 - 11 Mihai Daroczi S72, G14
Tony Woodford 20 - 45 András Lázár S72, G14
Tony Woodford 15 - 15 Ahmet Kirnik S72, G14
Tony Woodford 13 - 1 Juan Reta S72, G14
Tony Woodford 13 - 34 Eduardo Lopez Arrua S72, G14
Tony Woodford 13 - 34 Marijn Brood S72, G14
Tony Woodford 13 - 1 Andrew Haughey S72, G14
Tony Woodford 12 - 0 Martina Mayer S72, G14
Tony Woodford 12 - 2 Tobias Good S72, G14
Tony Woodford 12 - 2 Raimo Rahuorg S72, G14
Tony Woodford 12 - 0 Viktor Litvinov S72, G14
Tony Woodford 11 - 19 Gaurav Singh S72, G14
Tony Woodford 7 - 7 Alexandre Andrade S72, G14
Tony Woodford 5 - 0 Manuel Marcos S72, G14
Tony Woodford 5 - 1 Alejandro Gonzalez S72, G14
Tony Woodford 4 - 0 Frank Noonan S72, G9
Tony Woodford 3 - 28 John Stovall S72, G14
Tony Woodford 3 - 0 Igor Martynchik S72, G3
Igor Martynchik 2 - 1 Frank Noonan S72, G3
Igor Martynchik 2 - 1 Manuel Marcos S72, G3
Igor Martynchik 2 - 1 Andrew Haughey S72, G3
Igor Martynchik 2 - 1 Viktor Litvinov S72, G3
Igor Martynchik 1 - 5 Ahmet Kirnik S72, G3
Igor Martynchik 1 - 2 Tamás Konrád S72, G3
Igor Martynchik 1 - 2 Raimo Rahuorg S72, G3
Igor Martynchik 1 - 2 Turan Metin S72, G3
Igor Martynchik 1 - 1 Andrei Nazarenko S72, G2
Igor Martynchik 1 - 2 Erik Törnered S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Martina Mayer S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 John Stovall S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Panagiotis Zaxarias S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Alejo Depipol S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Christopher Jones S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Marcus Johansson S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Tony Woodford S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Tobias Good S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Eduardo Lopez Arrua S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Viktor Kocsi S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Carmelo Angoitia Espinosa S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Cristian Alexander Alvarez S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Vasko Minovski S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Claude Debono S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Mihai Daroczi S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Andy Krämer S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Joe Johnson S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Marijn Brood S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Bruno Guilherme S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 András Lázár S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Gaurav Singh S72, G3
Igor Martynchik 0 - 1 Alejandro Gonzalez S72, G2
Igor Martynchik 0 - 3 Alexandros Makos S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Tarcisio Silva S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Alexandre Andrade S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Lars Willemsen S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Denis Bukas S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Gabriel Piccolini S72, G3
Igor Martynchik 0 - 3 Juan Reta S72, G3
Tarcisio Silva 19 - 40 Erik Törnered S72, G13
Tarcisio Silva 18 - 35 Andrei Nazarenko S72, G13
Tarcisio Silva 18 - 37 Lars Willemsen S72, G13
Tarcisio Silva 16 - 26 Turan Metin S72, G13
Tarcisio Silva 15 - 44 Tony Woodford S72, G13
Tarcisio Silva 15 - 44 Viktor Kocsi S72, G13
Tarcisio Silva 15 - 27 Andy Krämer S72, G13
Tarcisio Silva 15 - 24 Joe Johnson S72, G13
Tarcisio Silva 14 - 43 Denis Bukas S72, G13
Tarcisio Silva 13 - 27 Carmelo Angoitia Espinosa S72, G13
Tarcisio Silva 13 - 19 Vasko Minovski S72, G13
Tarcisio Silva 12 - 47 Alejo Depipol S72, G13
Tarcisio Silva 11 - 48 Christopher Jones S72, G13
Tarcisio Silva 10 - 48 Panagiotis Zaxarias S72, G13
Tarcisio Silva 10 - 30 Marcus Johansson S72, G13
Tarcisio Silva 10 - 49 András Lázár S72, G13
Tarcisio Silva 9 - 17 Tamás Konrád S72, G13
Tarcisio Silva 8 - 33 Eduardo Lopez Arrua S72, G13
Tarcisio Silva 8 - 18 Claude Debono S72, G13
Tarcisio Silva 8 - 18 Bruno Guilherme S72, G13
Tarcisio Silva 8 - 27 Gaurav Singh S72, G13
Tarcisio Silva 7 - 19 Cristian Alexander Alvarez S72, G13
Tarcisio Silva 7 - 34 Marijn Brood S72, G13
Tarcisio Silva 7 - 2 Viktor Litvinov S72, G11
Tarcisio Silva 6 - 20 Mihai Daroczi S72, G13
Tarcisio Silva 6 - 38 Gabriel Piccolini S72, G4
Tarcisio Silva 5 - 21 Raimo Rahuorg S72, G13
Tarcisio Silva 5 - 21 Alexandros Makos S72, G13
Tarcisio Silva 3 - 0 Frank Noonan S72, G3
Tarcisio Silva 3 - 1 Manuel Marcos S72, G4
Tarcisio Silva 3 - 0 Igor Martynchik S72, G3
Tarcisio Silva 3 - 8 Andrew Haughey S72, G13
Tarcisio Silva 3 - 6 Martina Mayer S72, G11
Tarcisio Silva 2 - 24 John Stovall S72, G13
Tarcisio Silva 2 - 9 Tobias Good S72, G13
Tarcisio Silva 2 - 8 Ahmet Kirnik S72, G13
Tarcisio Silva 1 - 10 Juan Reta S72, G13
Tarcisio Silva 0 - 4 Alejandro Gonzalez S72, G13
Tarcisio Silva 0 - 11 Alexandre Andrade S72, G13
Cristian Alexander Alvarez 23 - 53 Vasko Minovski S72, G14
Cristian Alexander Alvarez 22 - 26 Denis Bukas S72, G14
Cristian Alexander Alvarez 20 - 11 Viktor Kocsi S72, G14
Cristian Alexander Alvarez 20 - 11 Joe Johnson S72, G14
Cristian Alexander Alvarez 19 - 7 Tarcisio Silva S72, G13
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: