Head to head (Grupi: Amateur - 27)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 5 6 7 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Marek Popławski 35 - 17 Petteri Kortelainen S87, G6
Marek Popławski 26 - 27 Davide Fella S87, G6
Marek Popławski 25 - 11 Maksimilijan Topalovic S87, G6
Marek Popławski 23 - 30 Leandro Colombo S87, G6
Marek Popławski 20 - 16 Kostas Katagas S87, G6
Marek Popławski 17 - 35 Wojciech Uzikowski S87, G6
Marek Popławski 16 - 15 Marcelo Fernandez S87, G5
Marek Popławski 16 - 20 Eric Petroni S87, G6
Marek Popławski 14 - 22 Dieter Nix S87, G6
Marek Popławski 13 - 22 John Hoffoss S87, G6
Marek Popławski 12 - 6 Nicolas Castillo S87, G6
Marek Popławski 10 - 26 Pablo Mansilla S87, G6
Marek Popławski 10 - 42 Rey Ramirez S87, G6
Marek Popławski 10 - 7 Alberto Ptak S87, G6
Marek Popławski 9 - 27 Carlos García S87, G6
Marek Popławski 9 - 44 András Bozóti S87, G6
Marek Popławski 9 - 27 Edson Junior S87, G6
Marek Popławski 9 - 26 Nicola Andriolli S87, G6
Marek Popławski 7 - 29 Fabián Nieto S87, G6
Marek Popławski 6 - 30 Alexandre Andrade S87, G6
Marek Popławski 5 - 14 Domenico Pastore S87, G6
Marek Popławski 5 - 14 Jeronimo Heuchert S87, G6
Marek Popławski 5 - 14 Max Lewis S87, G6
Marek Popławski 4 - 0 Daryl Gee S87, G6
Marek Popławski 4 - 17 Cesar Rivas S87, G6
Marek Popławski 3 - 1 Bob Momoso S87, G6
Marek Popławski 3 - 1 Clovis Aguiar S87, G6
Marek Popławski 3 - 1 Erik Törnered S87, G6
Marek Popławski 3 - 1 Boyko Stoychev S87, G6
Marek Popławski 3 - 0 Evgeniy Komakhin S87, G6
Marek Popławski 3 - 1 Luis Ernesto Piña S87, G6
Marek Popławski 2 - 2 Lucas Mateus De Quadros S87, G6
Marek Popławski 2 - 2 Fabrizio Mascia S87, G6
Marek Popławski 1 - 2 Oscar Aguilera S87, G6
Marek Popławski 0 - 4 Andrei Malaga S87, G6
Marek Popławski 0 - 3 Willian Moura S87, G6
Daryl Gee 42 - 33 Cesar Rivas S87, G12
Daryl Gee 18 - 42 Rey Ramirez S87, G12
Daryl Gee 7 - 5 Erik Törnered S87, G12
Daryl Gee 5 - 5 Luis Ernesto Piña S87, G11
Daryl Gee 5 - 5 Bob Momoso S87, G12
Daryl Gee 4 - 7 Oscar Aguilera S87, G12
Daryl Gee 4 - 8 Maksimilijan Topalovic S87, G12
Daryl Gee 4 - 8 Domenico Pastore S87, G12
Daryl Gee 4 - 8 Boyko Stoychev S87, G12
Daryl Gee 3 - 7 Nicolas Castillo S87, G12
Daryl Gee 3 - 9 Clovis Aguiar S87, G12
Daryl Gee 3 - 8 Alberto Ptak S87, G12
Daryl Gee 3 - 7 Evgeniy Komakhin S87, G12
Daryl Gee 3 - 9 Lucas Mateus De Quadros S87, G12
Daryl Gee 2 - 9 John Hoffoss S87, G12
Daryl Gee 2 - 10 Petteri Kortelainen S87, G12
Daryl Gee 2 - 10 Wojciech Uzikowski S87, G12
Daryl Gee 2 - 9 Marcelo Fernandez S87, G12
Daryl Gee 2 - 10 Kostas Katagas S87, G12
Daryl Gee 2 - 10 Andrei Malaga S87, G12
Daryl Gee 1 - 11 Fabián Nieto S87, G12
Daryl Gee 1 - 11 Dieter Nix S87, G12
Daryl Gee 1 - 11 Fabrizio Mascia S87, G12
Daryl Gee 1 - 11 Leandro Colombo S87, G12
Daryl Gee 1 - 10 Edson Junior S87, G12
Daryl Gee 1 - 11 Alexandre Andrade S87, G12
Daryl Gee 1 - 11 Eric Petroni S87, G12
Daryl Gee 1 - 11 Max Lewis S87, G12
Daryl Gee 1 - 11 Nicola Andriolli S87, G12
Daryl Gee 0 - 12 Carlos García S87, G12
Daryl Gee 0 - 12 András Bozóti S87, G12
Daryl Gee 0 - 4 Marek Popławski S87, G6
Daryl Gee 0 - 12 Pablo Mansilla S87, G12
Daryl Gee 0 - 12 Jeronimo Heuchert S87, G12
Daryl Gee 0 - 11 Davide Fella S87, G12
Daryl Gee 0 - 10 Willian Moura S87, G12
Cesar Rivas 42 - 1 Luis Ernesto Piña S87, G11
Cesar Rivas 37 - 17 Evgeniy Komakhin S87, G12
Cesar Rivas 36 - 40 Oscar Aguilera S87, G12
Cesar Rivas 33 - 42 Daryl Gee S87, G12
Cesar Rivas 26 - 26 Wojciech Uzikowski S87, G12
Cesar Rivas 23 - 30 Petteri Kortelainen S87, G12
Cesar Rivas 23 - 29 Marcelo Fernandez S87, G12
Cesar Rivas 22 - 7 Maksimilijan Topalovic S87, G12
Cesar Rivas 22 - 16 Kostas Katagas S87, G12
Cesar Rivas 20 - 33 Pablo Mansilla S87, G12
Cesar Rivas 19 - 19 John Hoffoss S87, G12
Cesar Rivas 17 - 4 Marek Popławski S87, G6
Cesar Rivas 15 - 38 Nicola Andriolli S87, G12
Cesar Rivas 14 - 40 Fabián Nieto S87, G12
Cesar Rivas 13 - 4 Alberto Ptak S87, G12
Cesar Rivas 12 - 17 Dieter Nix S87, G12
Cesar Rivas 11 - 18 Eric Petroni S87, G12
Cesar Rivas 10 - 44 Leandro Colombo S87, G12
Cesar Rivas 10 - 5 Nicolas Castillo S87, G12
Cesar Rivas 10 - 43 Edson Junior S87, G12
Cesar Rivas 10 - 9 Jeronimo Heuchert S87, G12
Cesar Rivas 9 - 20 Davide Fella S87, G12
Cesar Rivas 8 - 11 Domenico Pastore S87, G12
Cesar Rivas 8 - 11 Rey Ramirez S87, G12
Cesar Rivas 8 - 1 Erik Törnered S87, G12
Cesar Rivas 7 - 1 Bob Momoso S87, G12
Cesar Rivas 6 - 3 Boyko Stoychev S87, G12
Cesar Rivas 6 - 23 András Bozóti S87, G12
Cesar Rivas 6 - 3 Clovis Aguiar S87, G12
Cesar Rivas 5 - 49 Carlos García S87, G12
Cesar Rivas 4 - 5 Andrei Malaga S87, G12
Cesar Rivas 4 - 5 Lucas Mateus De Quadros S87, G12
Cesar Rivas 4 - 5 Fabrizio Mascia S87, G12
Cesar Rivas 3 - 16 Max Lewis S87, G12
Cesar Rivas 3 - 36 Alexandre Andrade S87, G12
Cesar Rivas 0 - 8 Willian Moura S87, G12
Rey Ramirez 42 - 10 Marek Popławski S87, G6
Rey Ramirez 42 - 18 Daryl Gee S87, G12
Rey Ramirez 34 - 8 Alberto Ptak S87, G12
Rey Ramirez 30 - 20 Nicolas Castillo S87, G12
Rey Ramirez 20 - 8 Kostas Katagas S87, G12
Rey Ramirez 19 - 10 Maksimilijan Topalovic S87, G12
Rey Ramirez 16 - 11 Willian Moura S87, G12
Rey Ramirez 16 - 13 Petteri Kortelainen S87, G12
Rey Ramirez 15 - 12 Wojciech Uzikowski S87, G12
Rey Ramirez 15 - 14 Domenico Pastore S87, G12
Rey Ramirez 14 - 15 Jeronimo Heuchert S87, G12
Rey Ramirez 13 - 15 John Hoffoss S87, G12
Rey Ramirez 13 - 16 Dieter Nix S87, G12
Rey Ramirez 11 - 8 Cesar Rivas S87, G12
Rey Ramirez 11 - 14 Marcelo Fernandez S87, G12
Rey Ramirez 10 - 2 Clovis Aguiar S87, G12
Rey Ramirez 10 - 2 Erik Törnered S87, G12
Rey Ramirez 10 - 2 Boyko Stoychev S87, G12
Rey Ramirez 10 - 0 Luis Ernesto Piña S87, G11
Rey Ramirez 9 - 19 Edson Junior S87, G12
Rey Ramirez 9 - 2 Oscar Aguilera S87, G12
Rey Ramirez 9 - 20 Fabián Nieto S87, G12
Rey Ramirez 9 - 1 Bob Momoso S87, G12
Rey Ramirez 8 - 21 Eric Petroni S87, G12
Rey Ramirez 8 - 21 Max Lewis S87, G12
Rey Ramirez 8 - 2 Evgeniy Komakhin S87, G12
Rey Ramirez 8 - 4 Fabrizio Mascia S87, G12
Rey Ramirez 6 - 23 Pablo Mansilla S87, G12
Rey Ramirez 6 - 22 Davide Fella S87, G12
Rey Ramirez 6 - 6 Lucas Mateus De Quadros S87, G12
Rey Ramirez 6 - 23 Carlos García S87, G12
Rey Ramirez 6 - 23 Leandro Colombo S87, G12
Rey Ramirez 5 - 23 Nicola Andriolli S87, G12
Rey Ramirez 4 - 8 Andrei Malaga S87, G12
Rey Ramirez 4 - 25 András Bozóti S87, G12
Rey Ramirez 2 - 27 Alexandre Andrade S87, G12
Wojciech Uzikowski 103 - 135 Edson Junior S87, G12
Wojciech Uzikowski 54 - 79 Petteri Kortelainen S87, G12
Wojciech Uzikowski 51 - 48 Marcelo Fernandez S87, G12
Wojciech Uzikowski 49 - 94 András Bozóti S87, G12
Wojciech Uzikowski 44 - 115 Fabián Nieto S87, G12
Wojciech Uzikowski 37 - 85 Carlos García S87, G12
Wojciech Uzikowski 35 - 17 Marek Popławski S87, G6
Wojciech Uzikowski 33 - 71 Nicola Andriolli S87, G12
Wojciech Uzikowski 32 - 28 Kostas Katagas S87, G12
Wojciech Uzikowski 31 - 13 Maksimilijan Topalovic S87, G12
Wojciech Uzikowski 29 - 30 John Hoffoss S87, G12
Wojciech Uzikowski 26 - 26 Cesar Rivas S87, G12
Wojciech Uzikowski 24 - 32 Domenico Pastore S87, G12
Wojciech Uzikowski 21 - 23 Dieter Nix S87, G12
Wojciech Uzikowski 19 - 86 Leandro Colombo S87, G12
Wojciech Uzikowski 19 - 5 Alberto Ptak S87, G12
Wojciech Uzikowski 18 - 26 Eric Petroni S87, G12
Wojciech Uzikowski 17 - 7 Nicolas Castillo S87, G12
Wojciech Uzikowski 17 - 58 Pablo Mansilla S87, G12
Wojciech Uzikowski 13 - 30 Davide Fella S87, G12
Wojciech Uzikowski 12 - 15 Jeronimo Heuchert S87, G12
Wojciech Uzikowski 12 - 15 Rey Ramirez S87, G12
Wojciech Uzikowski 11 - 1 Clovis Aguiar S87, G12
Wojciech Uzikowski 11 - 9 Evgeniy Komakhin S87, G12
Wojciech Uzikowski 11 - 1 Boyko Stoychev S87, G12
Wojciech Uzikowski 10 - 2 Daryl Gee S87, G12
Wojciech Uzikowski 9 - 1 Bob Momoso S87, G12
Wojciech Uzikowski 9 - 3 Erik Törnered S87, G12
Wojciech Uzikowski 8 - 19 Max Lewis S87, G12
Wojciech Uzikowski 8 - 3 Oscar Aguilera S87, G12
Wojciech Uzikowski 8 - 4 Fabrizio Mascia S87, G12
Wojciech Uzikowski 7 - 3 Luis Ernesto Piña S87, G11
Wojciech Uzikowski 6 - 54 Alexandre Andrade S87, G12
Wojciech Uzikowski 5 - 7 Lucas Mateus De Quadros S87, G12
Wojciech Uzikowski 4 - 8 Andrei Malaga S87, G12
Wojciech Uzikowski 1 - 9 Willian Moura S87, G12
Alberto Ptak 15 - 8 Nicolas Castillo S87, G12
Alberto Ptak 12 - 14 Maksimilijan Topalovic S87, G12
Alberto Ptak 11 - 14 Kostas Katagas S87, G12
Alberto Ptak 10 - 1 Erik Törnered S87, G12
Alberto Ptak 9 - 17 Petteri Kortelainen S87, G12
Alberto Ptak 9 - 17 Jeronimo Heuchert S87, G12
Alberto Ptak 8 - 3 Daryl Gee S87, G12
Alberto Ptak 8 - 34 Rey Ramirez S87, G12
Alberto Ptak 8 - 2 Bob Momoso S87, G12
Alberto Ptak 7 - 10 Marek Popławski S87, G6
Alberto Ptak 7 - 19 Max Lewis S87, G12
Alberto Ptak 6 - 3 Luis Ernesto Piña S87, G11
Alberto Ptak 6 - 19 John Hoffoss S87, G12
Alberto Ptak 6 - 19 Edson Junior S87, G12
Alberto Ptak 5 - 21 Dieter Nix S87, G12
Alberto Ptak 5 - 19 Wojciech Uzikowski S87, G12
Alberto Ptak 5 - 6 Boyko Stoychev S87, G12
Alberto Ptak 4 - 22 Fabián Nieto S87, G12
Alberto Ptak 4 - 6 Oscar Aguilera S87, G12
Alberto Ptak 4 - 18 Marcelo Fernandez S87, G12
Faqe « [12 3 ... 5 6 7 »Shpejt shkoni në faqen: