Head to head (Grupi: Elite)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Jasper Coosemans1 140 - 39 Róbert László2 S96, G9
Jasper Coosemans1 135 - 111 Lee Harding S96, G9
Jasper Coosemans1 135 - 194 Rimantas Sagatas4 S96, G9
Jasper Coosemans1 134 - 79 Pablo Fernandez1 S96, G9
Jasper Coosemans1 123 - 106 Bert Huylebroeck1 S96, G9
Jasper Coosemans1 113 - 47 Jean-marc Boissinot S96, G9
Jasper Coosemans1 112 - 57 Gonzalo Alvarez S93, G17
Jasper Coosemans1 111 - 84 Harsh Sheth S96, G9
Jasper Coosemans1 106 - 106 Wouter Teuwen2 S96, G9
Jasper Coosemans1 103 - 178 Roland Postle9 S96, G9
Jasper Coosemans1 101 - 43 Andreas Ramann S96, G9
Jasper Coosemans1 97 - 31 Luca Molendi S96, G9
Jasper Coosemans1 96 - 32 Tan S Lake S96, G9
Jasper Coosemans1 90 - 38 Peter Both S96, G9
Jasper Coosemans1 89 - 38 Antonio Gattulli S96, G9
Jasper Coosemans1 79 - 49 Toni Söyrinki S96, G9
Jasper Coosemans1 77 - 16 Juan Diego Milán S96, G9
Jasper Coosemans1 69 - 7 Diogo Abdalla S96, G9
Jasper Coosemans1 65 - 96 Dominiek Van West S96, G9
Jasper Coosemans1 65 - 79 Gyuri Székely S96, G9
Jasper Coosemans1 65 - 46 Carlos Esparza S96, G9
Jasper Coosemans1 65 - 45 Branislav Mihic S96, G9
Jasper Coosemans1 63 - 64 Kai Wen Chew S96, G9
Jasper Coosemans1 63 - 31 Atis Praudins S96, G9
Jasper Coosemans1 50 - 26 Maurizio Siracusa S96, G9
Jasper Coosemans1 46 - 30 Simone Scarpa S96, G9
Jasper Coosemans1 41 - 35 Bernard Bontjer S96, G9
Jasper Coosemans1 38 - 35 André de Carvalho S96, G9
Jasper Coosemans1 37 - 23 Mikko Suhonen S96, G9
Jasper Coosemans1 35 - 24 Jean-françois Charbinat S96, G9
Jasper Coosemans1 30 - 29 Alexei Malkin S96, G9
Jasper Coosemans1 21 - 4 Geoffrey Stanislawski S96, G9
Jasper Coosemans1 17 - 25 Andrew Merkel S96, G9
Jasper Coosemans1 11 - 15 Geir Pukk S96, G9
Jasper Coosemans1 9 - 0 Marvin Mackenberg S96, G9
Jasper Coosemans1 9 - 33 Lorenzo Di Buono S96, G9
Jasper Coosemans1 4 - 5 Luis Ferreira S96, G9
Jasper Coosemans1 4 - 5 Joachim Vaes S96, G9
Jasper Coosemans1 3 - 6 Filippo Latino S96, G9
Dominiek Van West 118 - 44 Jean-françois Charbinat S96, G9
Dominiek Van West 101 - 129 Rimantas Sagatas4 S96, G9
Dominiek Van West 96 - 65 Jasper Coosemans1 S96, G9
Dominiek Van West 93 - 18 Juan Diego Milán S96, G9
Dominiek Van West 87 - 7 Geoffrey Stanislawski S96, G9
Dominiek Van West 85 - 60 Andreas Ramann S96, G9
Dominiek Van West 83 - 28 Branislav Mihic S96, G9
Dominiek Van West 78 - 33 Jean-marc Boissinot S96, G9
Dominiek Van West 78 - 33 Kai Wen Chew S96, G9
Dominiek Van West 72 - 22 Bernard Bontjer S96, G9
Dominiek Van West 72 - 39 Alexei Malkin S96, G9
Dominiek Van West 71 - 57 Wouter Teuwen2 S96, G9
Dominiek Van West 71 - 6 Lee Harding S96, G9
Dominiek Van West 71 - 37 André de Carvalho S96, G9
Dominiek Van West 69 - 8 Simone Scarpa S96, G9
Dominiek Van West 69 - 7 Tan S Lake S96, G9
Dominiek Van West 67 - 27 Filippo Latino S96, G9
Dominiek Van West 65 - 37 Gonzalo Alvarez S95, G17
Dominiek Van West 64 - 47 Antonio Gattulli S96, G9
Dominiek Van West 60 - 34 Róbert László2 S96, G9
Dominiek Van West 58 - 19 Andrew Merkel S96, G9
Dominiek Van West 56 - 72 Toni Söyrinki S96, G9
Dominiek Van West 51 - 26 Lorenzo Di Buono S96, G9
Dominiek Van West 49 - 28 Harsh Sheth S96, G9
Dominiek Van West 48 - 63 Bert Huylebroeck1 S96, G9
Dominiek Van West 44 - 16 Geir Pukk S96, G9
Dominiek Van West 43 - 85 Roland Postle9 S96, G9
Dominiek Van West 42 - 35 Mikko Suhonen S96, G9
Dominiek Van West 42 - 35 Gyuri Székely S96, G9
Dominiek Van West 41 - 19 Luca Molendi S96, G9
Dominiek Van West 37 - 40 Atis Praudins S96, G9
Dominiek Van West 33 - 10 Luis Ferreira S96, G9
Dominiek Van West 32 - 28 Maurizio Siracusa S96, G9
Dominiek Van West 31 - 12 Joachim Vaes S96, G9
Dominiek Van West 30 - 13 Pablo Fernandez1 S96, G9
Dominiek Van West 25 - 1 Diogo Abdalla S96, G9
Dominiek Van West 9 - 0 Peter Both S96, G9
Dominiek Van West 9 - 0 Marvin Mackenberg S96, G9
Dominiek Van West 9 - 0 Carlos Esparza S96, G9
Rimantas Sagatas4 235 - 198 Atis Praudins S96, G9
Rimantas Sagatas4 197 - 237 Roland Postle9 S96, G9
Rimantas Sagatas4 197 - 101 Toni Söyrinki S96, G9
Rimantas Sagatas4 194 - 135 Jasper Coosemans1 S96, G9
Rimantas Sagatas4 191 - 90 Lee Harding S96, G9
Rimantas Sagatas4 160 - 87 Pablo Fernandez1 S96, G9
Rimantas Sagatas4 154 - 59 Róbert László2 S96, G9
Rimantas Sagatas4 150 - 29 Mikko Suhonen S96, G9
Rimantas Sagatas4 139 - 125 Wouter Teuwen2 S96, G9
Rimantas Sagatas4 131 - 98 Harsh Sheth S96, G9
Rimantas Sagatas4 131 - 65 Gyuri Székely S96, G9
Rimantas Sagatas4 129 - 101 Dominiek Van West S96, G9
Rimantas Sagatas4 127 - 55 Luca Molendi S96, G9
Rimantas Sagatas4 118 - 95 Bert Huylebroeck1 S96, G9
Rimantas Sagatas4 109 - 53 Kai Wen Chew S96, G9
Rimantas Sagatas4 106 - 39 Jean-marc Boissinot S96, G9
Rimantas Sagatas4 104 - 41 Antonio Gattulli S96, G9
Rimantas Sagatas4 100 - 53 Gonzalo Alvarez S95, G17
Rimantas Sagatas4 97 - 65 Andreas Ramann S96, G9
Rimantas Sagatas4 89 - 22 Branislav Mihic S96, G9
Rimantas Sagatas4 83 - 28 Bernard Bontjer S96, G9
Rimantas Sagatas4 81 - 30 Tan S Lake S96, G9
Rimantas Sagatas4 79 - 15 Juan Diego Milán S96, G9
Rimantas Sagatas4 63 - 13 Diogo Abdalla S96, G9
Rimantas Sagatas4 62 - 46 André de Carvalho S96, G9
Rimantas Sagatas4 57 - 37 Alexei Malkin S96, G9
Rimantas Sagatas4 55 - 22 Simone Scarpa S96, G9
Rimantas Sagatas4 50 - 27 Andrew Merkel S96, G9
Rimantas Sagatas4 49 - 28 Lorenzo Di Buono S96, G9
Rimantas Sagatas4 48 - 29 Carlos Esparza S96, G9
Rimantas Sagatas4 45 - 15 Maurizio Siracusa S96, G9
Rimantas Sagatas4 45 - 15 Geir Pukk S96, G9
Rimantas Sagatas4 38 - 22 Jean-françois Charbinat S96, G9
Rimantas Sagatas4 33 - 10 Peter Both S96, G9
Rimantas Sagatas4 31 - 12 Geoffrey Stanislawski S96, G9
Rimantas Sagatas4 26 - 17 Joachim Vaes S96, G9
Rimantas Sagatas4 14 - 12 Filippo Latino S96, G9
Rimantas Sagatas4 1 - 8 Marvin Mackenberg S96, G9
Rimantas Sagatas4 1 - 8 Luis Ferreira S96, G9
Atis Praudins 198 - 235 Rimantas Sagatas4 S96, G9
Atis Praudins 168 - 95 Toni Söyrinki S96, G9
Atis Praudins 115 - 81 Lee Harding S96, G9
Atis Praudins 66 - 45 Pablo Fernandez1 S96, G9
Atis Praudins 61 - 67 Róbert László2 S96, G9
Atis Praudins 60 - 187 Roland Postle9 S96, G9
Atis Praudins 52 - 42 Wouter Teuwen2 S96, G9
Atis Praudins 49 - 45 Antonio Gattulli S96, G9
Atis Praudins 49 - 28 Carlos Esparza S96, G9
Atis Praudins 49 - 11 Jean-françois Charbinat S96, G9
Atis Praudins 47 - 13 Marvin Mackenberg S96, G9
Atis Praudins 47 - 30 Alexei Malkin S96, G9
Atis Praudins 40 - 37 Dominiek Van West S96, G9
Atis Praudins 38 - 47 Gonzalo Alvarez S95, G17
Atis Praudins 37 - 40 Andreas Ramann S96, G9
Atis Praudins 36 - 24 Lorenzo Di Buono S96, G9
Atis Praudins 35 - 8 Peter Both S96, G9
Atis Praudins 34 - 9 Luis Ferreira S96, G9
Atis Praudins 33 - 27 Juan Diego Milán S96, G9
Atis Praudins 32 - 45 Joachim Vaes S96, G9
Atis Praudins 32 - 11 Geir Pukk S96, G9
Atis Praudins 31 - 63 Jasper Coosemans1 S96, G9
Atis Praudins 30 - 47 Kai Wen Chew S96, G9
Atis Praudins 29 - 31 Gyuri Székely S96, G9
Atis Praudins 29 - 82 Bert Huylebroeck1 S96, G9
Atis Praudins 26 - 17 Branislav Mihic S96, G9
Atis Praudins 20 - 6 Maurizio Siracusa S96, G9
Atis Praudins 15 - 5 Tan S Lake S96, G9
Atis Praudins 15 - 11 Geoffrey Stanislawski S96, G9
Atis Praudins 15 - 11 Filippo Latino S96, G9
Atis Praudins 14 - 29 Harsh Sheth S96, G9
Atis Praudins 12 - 14 Luca Molendi S96, G9
Atis Praudins 11 - 32 André de Carvalho S96, G9
Atis Praudins 9 - 0 Simone Scarpa S96, G9
Atis Praudins 8 - 18 Andrew Merkel S96, G9
Atis Praudins 7 - 19 Bernard Bontjer S96, G9
Atis Praudins 4 - 5 Diogo Abdalla S96, G9
Atis Praudins 3 - 40 Mikko Suhonen S96, G9
Atis Praudins 1 - 8 Jean-marc Boissinot S96, G9
Toni Söyrinki 154 - 144 Róbert László2 S96, G9
Toni Söyrinki 138 - 312 Roland Postle9 S96, G9
Toni Söyrinki 101 - 197 Rimantas Sagatas4 S96, G9
Toni Söyrinki 97 - 31 Peter Both S96, G9
Toni Söyrinki 95 - 168 Atis Praudins S96, G9
Toni Söyrinki 87 - 66 Gonzalo Alvarez S95, G17
Toni Söyrinki 87 - 58 Andreas Ramann S96, G9
Toni Söyrinki 86 - 59 Mikko Suhonen S96, G9
Toni Söyrinki 85 - 59 Gyuri Székely S96, G9
Toni Söyrinki 73 - 72 Jean-marc Boissinot S96, G9
Toni Söyrinki 72 - 56 Dominiek Van West S96, G9
Toni Söyrinki 63 - 65 Pablo Fernandez1 S96, G9
Toni Söyrinki 62 - 49 Lee Harding S96, G9
Toni Söyrinki 59 - 69 Alexei Malkin S96, G9
Toni Söyrinki 59 - 69 Carlos Esparza S96, G9
Toni Söyrinki 49 - 79 Jasper Coosemans1 S96, G9
Toni Söyrinki 47 - 47 Joachim Vaes S96, G9
Toni Söyrinki 47 - 81 Wouter Teuwen2 S96, G9
Toni Söyrinki 44 - 16 Tan S Lake S96, G9
Toni Söyrinki 41 - 19 Antonio Gattulli S96, G9
Toni Söyrinki 41 - 53 Lorenzo Di Buono S96, G9
Toni Söyrinki 41 - 36 Bert Huylebroeck1 S96, G9
Toni Söyrinki 36 - 41 Luca Molendi S96, G9
Toni Söyrinki 32 - 45 Bernard Bontjer S96, G9
Toni Söyrinki 31 - 11 Diogo Abdalla S96, G9
Toni Söyrinki 31 - 12 Branislav Mihic S96, G9
Toni Söyrinki 27 - 16 Geir Pukk S96, G9
Toni Söyrinki 23 - 3 Luis Ferreira S96, G9
Toni Söyrinki 23 - 88 Harsh Sheth S96, G9
Toni Söyrinki 15 - 28 Kai Wen Chew S96, G9
Toni Söyrinki 15 - 11 Filippo Latino S96, G9
Toni Söyrinki 14 - 12 Maurizio Siracusa S96, G9
Toni Söyrinki 14 - 12 Geoffrey Stanislawski S96, G9
Toni Söyrinki 13 - 13 Juan Diego Milán S96, G9
Toni Söyrinki 12 - 31 André de Carvalho S96, G9
Toni Söyrinki 10 - 33 Andrew Merkel S96, G9
Toni Söyrinki 9 - 0 Marvin Mackenberg S96, G9
Toni Söyrinki 8 - 1 Simone Scarpa S96, G9
Toni Söyrinki 3 - 6 Jean-françois Charbinat S96, G9
Lee Harding 111 - 135 Jasper Coosemans1 S96, G9
Lee Harding 102 - 60 Kai Wen Chew S96, G9
Lee Harding 91 - 54 Luca Molendi S96, G9
Lee Harding 90 - 191 Rimantas Sagatas4 S96, G9
Lee Harding 87 - 66 Gonzalo Alvarez S92, G17
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: