Head to head (Grupi: Master - 5)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
César Andrade 31 - 49 Mariusz Malczuk S99, G13
César Andrade 29 - 18 István Farkas S99, G13
César Andrade 28 - 17 Juan Carlos Alonso S99, G13
César Andrade 24 - 6 Leonardo Heitor Miranda S99, G13
César Andrade 21 - 9 Jozef Lesay S99, G13
César Andrade 21 - 9 Firuza Mamajanova S99, G13
César Andrade 21 - 9 Ioannis Dimitroglou4 S99, G13
César Andrade 21 - 9 Alejandro Badino S99, G13
César Andrade 19 - 11 Luca Sora S99, G13
César Andrade 15 - 9 Łukasz Włodarczyk S99, G7
César Andrade 15 - 13 Giovanni Mazzanati S99, G13
César Andrade 13 - 0 Billy Van Der Merwe S99, G13
César Andrade 13 - 34 Erwan Le Caill S99, G13
César Andrade 13 - 0 Apostolis Goutzos S99, G13
César Andrade 13 - 0 Victor Nekrasov S99, G13
César Andrade 13 - 0 Dmitry Smirnov S99, G13
César Andrade 13 - 0 Guillaume Delamarre S99, G13
César Andrade 13 - 0 Jake Clark S99, G13
César Andrade 13 - 17 Joachim Vaes S99, G13
César Andrade 13 - 0 George Alexandru S99, G13
César Andrade 12 - 1 Maciej Zaleski S99, G13
César Andrade 12 - 1 Kalin Hristov S99, G13
César Andrade 11 - 2 Dmitry Serebryakov S99, G13
César Andrade 11 - 19 Andreas Andreou S99, G13
César Andrade 11 - 19 Chris Shaw S99, G13
César Andrade 11 - 19 David Evans S99, G13
César Andrade 10 - 3 Sergey Sergeev S99, G13
César Andrade 10 - 3 Zoltan Horvath S99, G13
César Andrade 10 - 3 Emmanuel Manfre S99, G13
César Andrade 10 - 20 Daniel Pérez S99, G13
César Andrade 10 - 3 Martin Rosina S99, G13
César Andrade 9 - 31 Luis Quintino Ferreira S99, G13
César Andrade 9 - 4 Andreas Ramann S99, G13
César Andrade 8 - 5 Iain Bartholomew S99, G13
César Andrade 7 - 6 Andrea Squizzato1 S99, G13
César Andrade 4 - 26 Fabio Zambetta S99, G13
César Andrade 3 - 27 Branislav Mihić S99, G13
César Andrade 3 - 27 Kristijan Mihovic S99, G13
César Andrade 2 - 9 Alexander Michaels S98, G11
Maciej Zaleski 23 - 13 Martin Rosina S99, G13
Maciej Zaleski 15 - 6 Jozef Lesay S99, G13
Maciej Zaleski 12 - 1 Apostolis Goutzos S99, G13
Maciej Zaleski 12 - 1 Dmitry Smirnov S99, G13
Maciej Zaleski 12 - 1 Guillaume Delamarre S99, G13
Maciej Zaleski 11 - 2 Leonardo Heitor Miranda S99, G13
Maciej Zaleski 11 - 34 Giovanni Mazzanati S99, G13
Maciej Zaleski 11 - 2 Jake Clark S99, G13
Maciej Zaleski 11 - 2 George Alexandru S99, G13
Maciej Zaleski 10 - 1 Juan Carlos Alonso S99, G13
Maciej Zaleski 10 - 3 Ioannis Dimitroglou4 S99, G13
Maciej Zaleski 10 - 20 Alejandro Badino S99, G13
Maciej Zaleski 8 - 5 Emmanuel Manfre S99, G13
Maciej Zaleski 8 - 5 Dmitry Serebryakov S99, G13
Maciej Zaleski 8 - 5 Billy Van Der Merwe S99, G13
Maciej Zaleski 7 - 6 Kalin Hristov S99, G13
Maciej Zaleski 7 - 6 Zoltan Horvath S99, G13
Maciej Zaleski 7 - 6 Sergey Sergeev S99, G13
Maciej Zaleski 7 - 6 Victor Nekrasov S99, G13
Maciej Zaleski 7 - 6 Firuza Mamajanova S99, G13
Maciej Zaleski 7 - 11 Andrea Squizzato1 S99, G13
Maciej Zaleski 6 - 7 Erwan Le Caill S99, G13
Maciej Zaleski 6 - 7 Joachim Vaes S99, G13
Maciej Zaleski 5 - 8 Andreas Ramann S99, G13
Maciej Zaleski 5 - 8 István Farkas S99, G13
Maciej Zaleski 5 - 8 Iain Bartholomew S99, G13
Maciej Zaleski 5 - 8 David Evans S99, G13
Maciej Zaleski 5 - 8 Luca Sora S99, G13
Maciej Zaleski 4 - 9 Chris Shaw S99, G13
Maciej Zaleski 3 - 4 Łukasz Włodarczyk S99, G7
Maciej Zaleski 3 - 10 Mariusz Malczuk S99, G13
Maciej Zaleski 1 - 12 Luis Quintino Ferreira S99, G13
Maciej Zaleski 1 - 12 César Andrade S99, G13
Maciej Zaleski 1 - 12 Fabio Zambetta S99, G13
Maciej Zaleski 1 - 12 Andreas Andreou S99, G13
Maciej Zaleski 0 - 13 Kristijan Mihovic S99, G13
Maciej Zaleski 0 - 13 Daniel Pérez S99, G13
Maciej Zaleski 0 - 13 Branislav Mihić S99, G13
Martin Rosina 54 - 61 Luis Quintino Ferreira S99, G13
Martin Rosina 42 - 54 Victor Nekrasov S99, G13
Martin Rosina 31 - 15 Andreas Andreou S99, G13
Martin Rosina 31 - 29 Giovanni Mazzanati S99, G13
Martin Rosina 24 - 23 Emmanuel Manfre S99, G13
Martin Rosina 20 - 10 Andreas Ramann S99, G13
Martin Rosina 20 - 10 Apostolis Goutzos S99, G13
Martin Rosina 19 - 27 Sergey Sergeev S99, G13
Martin Rosina 17 - 62 Mariusz Malczuk S99, G13
Martin Rosina 16 - 79 Andrea Squizzato1 S99, G13
Martin Rosina 15 - 15 Guillaume Delamarre S99, G13
Martin Rosina 13 - 0 Dmitry Smirnov S99, G13
Martin Rosina 13 - 23 Maciej Zaleski S99, G13
Martin Rosina 13 - 0 George Alexandru S99, G13
Martin Rosina 13 - 14 Juan Carlos Alonso S99, G13
Martin Rosina 10 - 3 Leonardo Heitor Miranda S99, G13
Martin Rosina 9 - 4 Jake Clark S99, G13
Martin Rosina 9 - 4 Alejandro Badino S99, G13
Martin Rosina 9 - 17 Jozef Lesay S99, G13
Martin Rosina 8 - 39 Ioannis Dimitroglou4 S99, G13
Martin Rosina 8 - 21 Luca Sora S99, G13
Martin Rosina 8 - 5 Billy Van Der Merwe S99, G13
Martin Rosina 8 - 5 Kalin Hristov S99, G13
Martin Rosina 8 - 18 Zoltan Horvath S99, G13
Martin Rosina 6 - 7 Joachim Vaes S99, G13
Martin Rosina 6 - 7 Erwan Le Caill S99, G13
Martin Rosina 6 - 7 Dmitry Serebryakov S99, G13
Martin Rosina 6 - 7 Firuza Mamajanova S99, G13
Martin Rosina 5 - 8 David Evans S99, G13
Martin Rosina 5 - 8 Iain Bartholomew S99, G13
Martin Rosina 5 - 8 István Farkas S99, G13
Martin Rosina 5 - 8 Chris Shaw S99, G13
Martin Rosina 3 - 4 Łukasz Włodarczyk S99, G7
Martin Rosina 3 - 10 César Andrade S99, G13
Martin Rosina 2 - 11 Daniel Pérez S99, G13
Martin Rosina 1 - 12 Kristijan Mihovic S99, G13
Martin Rosina 0 - 13 Branislav Mihić S99, G13
Martin Rosina 0 - 13 Fabio Zambetta S99, G13
Iain Bartholomew 42 - 35 Jake Clark S99, G13
Iain Bartholomew 28 - 19 Alejandro Badino S99, G13
Iain Bartholomew 22 - 24 István Farkas S99, G13
Iain Bartholomew 18 - 12 Victor Nekrasov S99, G13
Iain Bartholomew 13 - 0 Leonardo Heitor Miranda S99, G13
Iain Bartholomew 13 - 0 Apostolis Goutzos S99, G13
Iain Bartholomew 13 - 0 Dmitry Smirnov S99, G13
Iain Bartholomew 13 - 0 Guillaume Delamarre S99, G13
Iain Bartholomew 12 - 1 Dmitry Serebryakov S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 20 Emmanuel Manfre S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 3 Firuza Mamajanova S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 1 Juan Carlos Alonso S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 3 Ioannis Dimitroglou4 S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 3 George Alexandru S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 3 Billy Van Der Merwe S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 3 Kalin Hristov S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 3 Sergey Sergeev S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 3 Jozef Lesay S99, G13
Iain Bartholomew 10 - 3 Erwan Le Caill S99, G13
Iain Bartholomew 9 - 4 David Evans S99, G13
Iain Bartholomew 9 - 4 Luca Sora S99, G13
Iain Bartholomew 9 - 4 Zoltan Horvath S99, G13
Iain Bartholomew 8 - 5 Martin Rosina S99, G13
Iain Bartholomew 8 - 5 Maciej Zaleski S99, G13
Iain Bartholomew 7 - 4 Giovanni Mazzanati S99, G13
Iain Bartholomew 7 - 6 Chris Shaw S99, G13
Iain Bartholomew 7 - 6 Mariusz Malczuk S99, G13
Iain Bartholomew 7 - 6 Joachim Vaes S99, G13
Iain Bartholomew 7 - 6 Andrea Squizzato1 S99, G13
Iain Bartholomew 7 - 0 Łukasz Włodarczyk S99, G7
Iain Bartholomew 6 - 7 Andreas Andreou S99, G13
Iain Bartholomew 6 - 7 Andreas Ramann S99, G13
Iain Bartholomew 5 - 8 César Andrade S99, G13
Iain Bartholomew 3 - 10 Daniel Pérez S99, G13
Iain Bartholomew 3 - 10 Luis Quintino Ferreira S99, G13
Iain Bartholomew 1 - 12 Kristijan Mihovic S99, G13
Iain Bartholomew 1 - 12 Branislav Mihić S99, G13
Iain Bartholomew 1 - 12 Fabio Zambetta S99, G13
Andrea Squizzato1 102 - 96 Ioannis Dimitroglou4 S99, G13
Andrea Squizzato1 79 - 53 Andreas Ramann S99, G13
Andrea Squizzato1 79 - 16 Martin Rosina S99, G13
Andrea Squizzato1 74 - 24 Sergey Sergeev S99, G13
Andrea Squizzato1 69 - 12 Billy Van Der Merwe S99, G13
Andrea Squizzato1 68 - 64 Luis Quintino Ferreira S99, G13
Andrea Squizzato1 63 - 35 Apostolis Goutzos S99, G13
Andrea Squizzato1 59 - 37 István Farkas S99, G13
Andrea Squizzato1 41 - 6 Victor Nekrasov S99, G13
Andrea Squizzato1 41 - 40 Guillaume Delamarre S99, G13
Andrea Squizzato1 37 - 61 Kristijan Mihovic S99, G13
Andrea Squizzato1 37 - 8 Giovanni Mazzanati S99, G13
Andrea Squizzato1 27 - 37 Branislav Mihić S99, G13
Andrea Squizzato1 27 - 54 Joachim Vaes S99, G13
Andrea Squizzato1 26 - 4 Dmitry Smirnov S99, G13
Andrea Squizzato1 24 - 6 Emmanuel Manfre S99, G13
Andrea Squizzato1 20 - 10 Jake Clark S99, G13
Andrea Squizzato1 13 - 0 Leonardo Heitor Miranda S99, G13
Andrea Squizzato1 13 - 34 Andreas Andreou S99, G13
Andrea Squizzato1 12 - 1 Alejandro Badino S99, G13
Andrea Squizzato1 12 - 1 George Alexandru S99, G13
Andrea Squizzato1 12 - 1 Jozef Lesay S99, G13
Andrea Squizzato1 12 - 1 Dmitry Serebryakov S99, G13
Andrea Squizzato1 11 - 2 Erwan Le Caill S99, G13
Andrea Squizzato1 11 - 0 Juan Carlos Alonso S99, G13
Andrea Squizzato1 11 - 7 Maciej Zaleski S99, G13
Andrea Squizzato1 10 - 3 Kalin Hristov S99, G13
Andrea Squizzato1 10 - 3 Firuza Mamajanova S99, G13
Andrea Squizzato1 10 - 20 Luca Sora S99, G13
Andrea Squizzato1 9 - 4 David Evans S99, G13
Andrea Squizzato1 8 - 5 Zoltan Horvath S99, G13
Andrea Squizzato1 7 - 6 Mariusz Malczuk S99, G13
Andrea Squizzato1 6 - 7 Iain Bartholomew S99, G13
Andrea Squizzato1 6 - 7 César Andrade S99, G13
Andrea Squizzato1 6 - 7 Chris Shaw S99, G13
Andrea Squizzato1 5 - 2 Łukasz Włodarczyk S99, G7
Andrea Squizzato1 2 - 11 Daniel Pérez S99, G13
Andrea Squizzato1 0 - 13 Fabio Zambetta S99, G13
Andreas Andreou 131 - 86 Luis Quintino Ferreira S99, G13
Andreas Andreou 62 - 52 Joachim Vaes S99, G13
Andreas Andreou 51 - 27 Juan Carlos Alonso S99, G13
Andreas Andreou 41 - 6 Dmitry Smirnov S99, G13
Andreas Andreou 36 - 96 Ioannis Dimitroglou4 S99, G13
Andreas Andreou 35 - 12 Emmanuel Manfre S99, G13
Andreas Andreou 34 - 30 Luca Sora S99, G13
Andreas Andreou 34 - 13 Andrea Squizzato1 S99, G13
Andreas Andreou 33 - 14 Alejandro Badino S99, G13
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: