Head to head (Grupi: Pro - 10)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Tomi Kaartinen 49 - 26 Daniele Magnani S82, G7
Tomi Kaartinen 49 - 42 Alexandru Diaconu S82, G7
Tomi Kaartinen 46 - 46 Daniel Santos S82, G7
Tomi Kaartinen 45 - 13 Alon Malul S82, G7
Tomi Kaartinen 40 - 18 Sten Dorian Piirimägi S82, G7
Tomi Kaartinen 36 - 21 Juhani Tengen S82, G7
Tomi Kaartinen 33 - 25 Felipe Bello S82, G7
Tomi Kaartinen 25 - 14 John Arthur S82, G7
Tomi Kaartinen 24 - 34 Kardos Tibor S82, G7
Tomi Kaartinen 23 - 17 Lucio Ferreira S82, G7
Tomi Kaartinen 23 - 35 Keith Clark S82, G7
Tomi Kaartinen 21 - 37 Oscar Maddonni S82, G7
Tomi Kaartinen 21 - 3 Alan Bevan S82, G7
Tomi Kaartinen 21 - 3 Dmitry Starostachev S82, G7
Tomi Kaartinen 19 - 22 Gianluca Taurelli S82, G7
Tomi Kaartinen 19 - 4 Willie Pieroni S82, G7
Tomi Kaartinen 17 - 7 Federico Pereyra S82, G7
Tomi Kaartinen 16 - 8 Eric Bolder S82, G7
Tomi Kaartinen 14 - 10 Andre Cherkasoff S82, G7
Tomi Kaartinen 12 - 12 Andreas Engelhardt S82, G7
Tomi Kaartinen 11 - 17 Grzegorz Ogarek S81, G13
Tomi Kaartinen 9 - 15 Silvio Botterini S82, G7
Tomi Kaartinen 8 - 66 Ivan Stiva S82, G7
Tomi Kaartinen 7 - 0 Giordano Vieira S82, G7
Tomi Kaartinen 7 - 0 Luis Lino S82, G7
Tomi Kaartinen 7 - 0 Fabio Favi S82, G7
Tomi Kaartinen 7 - 0 Victor Nekrasov S82, G7
Tomi Kaartinen 7 - 0 Nagyházi Sándor S82, G7
Tomi Kaartinen 7 - 0 Hans Van Ransbeeck S82, G7
Tomi Kaartinen 6 - 1 Sergio Roman S82, G7
Tomi Kaartinen 6 - 0 Grzegorz Buczkowski S82, G7
Tomi Kaartinen 6 - 18 Patrick Gauthier S82, G7
Tomi Kaartinen 6 - 0 Roberto Tricerri S82, G6
Tomi Kaartinen 6 - 0 Wopke Hoekstra S82, G7
Tomi Kaartinen 6 - 0 Simon Forth S82, G7
Tomi Kaartinen 6 - 1 Fabio Corio S82, G7
Tomi Kaartinen 5 - 2 Thijs Rieken S82, G7
Tomi Kaartinen 5 - 2 Pedro Nazaré S82, G7
Tomi Kaartinen 3 - 4 Sergey Bolshakov S82, G7
Patrick Gauthier 18 - 6 Tomi Kaartinen S82, G7
Patrick Gauthier 7 - 0 Alan Bevan S82, G7
Patrick Gauthier 6 - 1 Nagyházi Sándor S82, G7
Patrick Gauthier 6 - 1 Felipe Bello S82, G7
Patrick Gauthier 6 - 0 Simon Forth S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 2 Victor Nekrasov S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 1 Willie Pieroni S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 2 Andre Cherkasoff S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 2 Alexandru Diaconu S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 2 Sergio Roman S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 2 Daniele Magnani S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 2 Giordano Vieira S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 2 Luis Lino S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 1 Roberto Tricerri S82, G6
Patrick Gauthier 5 - 2 Federico Pereyra S82, G7
Patrick Gauthier 5 - 2 Andreas Engelhardt S82, G7
Patrick Gauthier 4 - 3 Fabio Favi S82, G7
Patrick Gauthier 4 - 3 Hans Van Ransbeeck S82, G7
Patrick Gauthier 4 - 2 Grzegorz Buczkowski S82, G7
Patrick Gauthier 4 - 3 Juhani Tengen S82, G7
Patrick Gauthier 4 - 3 Gianluca Taurelli S82, G7
Patrick Gauthier 4 - 3 Thijs Rieken S82, G7
Patrick Gauthier 3 - 4 Eric Bolder S82, G7
Patrick Gauthier 3 - 4 Dmitry Starostachev S82, G7
Patrick Gauthier 3 - 4 Sten Dorian Piirimägi S82, G7
Patrick Gauthier 3 - 4 Daniel Santos S82, G7
Patrick Gauthier 2 - 5 Silvio Botterini S82, G7
Patrick Gauthier 2 - 5 Keith Clark S82, G7
Patrick Gauthier 2 - 4 Wopke Hoekstra S82, G7
Patrick Gauthier 2 - 5 John Arthur S82, G7
Patrick Gauthier 2 - 5 Pedro Nazaré S82, G7
Patrick Gauthier 2 - 5 Lucio Ferreira S82, G7
Patrick Gauthier 1 - 6 Fabio Corio S82, G7
Patrick Gauthier 1 - 6 Sergey Bolshakov S82, G7
Patrick Gauthier 0 - 7 Oscar Maddonni S82, G7
Patrick Gauthier 0 - 7 Ivan Stiva S82, G7
Patrick Gauthier 0 - 7 Kardos Tibor S82, G7
Patrick Gauthier 0 - 7 Alon Malul S82, G7
Juhani Tengen 42 - 65 Ivan Stiva S82, G7
Juhani Tengen 37 - 37 Victor Nekrasov S82, G7
Juhani Tengen 36 - 38 Felipe Bello S82, G7
Juhani Tengen 34 - 75 Silvio Botterini S82, G7
Juhani Tengen 25 - 48 Daniele Magnani S82, G7
Juhani Tengen 21 - 19 Grzegorz Buczkowski S82, G7
Juhani Tengen 21 - 36 Tomi Kaartinen S82, G7
Juhani Tengen 21 - 35 Alexandru Diaconu S82, G7
Juhani Tengen 21 - 36 Daniel Santos S82, G7
Juhani Tengen 20 - 71 Oscar Maddonni S82, G7
Juhani Tengen 19 - 38 Kardos Tibor S82, G7
Juhani Tengen 17 - 21 John Arthur S82, G7
Juhani Tengen 16 - 7 Willie Pieroni S82, G7
Juhani Tengen 15 - 42 Keith Clark S82, G7
Juhani Tengen 15 - 25 Gianluca Taurelli S82, G7
Juhani Tengen 14 - 25 Lucio Ferreira S82, G7
Juhani Tengen 13 - 11 Dmitry Starostachev S82, G7
Juhani Tengen 12 - 12 Federico Pereyra S82, G7
Juhani Tengen 12 - 12 Eric Bolder S82, G7
Juhani Tengen 10 - 14 Andreas Engelhardt S82, G7
Juhani Tengen 9 - 15 Alon Malul S82, G7
Juhani Tengen 8 - 16 Sten Dorian Piirimägi S82, G7
Juhani Tengen 6 - 21 Grzegorz Ogarek S81, G13
Juhani Tengen 5 - 2 Alan Bevan S82, G7
Juhani Tengen 5 - 1 Simon Forth S82, G7
Juhani Tengen 5 - 2 Andre Cherkasoff S82, G7
Juhani Tengen 4 - 3 Nagyházi Sándor S82, G7
Juhani Tengen 4 - 3 Sergio Roman S82, G7
Juhani Tengen 4 - 2 Roberto Tricerri S82, G6
Juhani Tengen 4 - 3 Fabio Favi S82, G7
Juhani Tengen 3 - 4 Patrick Gauthier S82, G7
Juhani Tengen 3 - 4 Hans Van Ransbeeck S82, G7
Juhani Tengen 3 - 4 Giordano Vieira S82, G7
Juhani Tengen 2 - 5 Pedro Nazaré S82, G7
Juhani Tengen 2 - 5 Luis Lino S82, G7
Juhani Tengen 2 - 5 Thijs Rieken S82, G7
Juhani Tengen 2 - 4 Wopke Hoekstra S82, G7
Juhani Tengen 1 - 6 Fabio Corio S82, G7
Juhani Tengen 1 - 6 Sergey Bolshakov S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 20 - 3 Willie Pieroni S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 20 - 4 Felipe Bello S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 20 - 21 Gianluca Taurelli S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 19 - 21 Simon Forth S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 18 - 6 Federico Pereyra S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 18 - 40 Tomi Kaartinen S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 16 - 8 Dmitry Starostachev S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 16 - 8 Daniele Magnani S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 16 - 8 Eric Bolder S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 16 - 8 Juhani Tengen S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 15 - 9 Andreas Engelhardt S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 14 - 10 Daniel Santos S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 13 - 11 Alexandru Diaconu S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 13 - 11 Lucio Ferreira S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 13 - 16 Grzegorz Ogarek S81, G13
Sten Dorian Piirimägi 12 - 11 John Arthur S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 11 - 13 Alon Malul S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 10 - 14 Oscar Maddonni S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 10 - 14 Silvio Botterini S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 10 - 14 Nagyházi Sándor S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 7 - 0 Alan Bevan S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 6 - 18 Keith Clark S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 6 - 18 Kardos Tibor S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 6 - 0 Grzegorz Buczkowski S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 6 - 0 Roberto Tricerri S82, G6
Sten Dorian Piirimägi 6 - 1 Fabio Favi S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 6 - 1 Victor Nekrasov S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 5 - 2 Andre Cherkasoff S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 4 - 3 Patrick Gauthier S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 4 - 3 Hans Van Ransbeeck S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 4 - 19 Ivan Stiva S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 4 - 3 Giordano Vieira S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 4 - 3 Luis Lino S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 4 - 2 Wopke Hoekstra S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 3 - 21 Fabio Corio S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 3 - 4 Sergio Roman S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 2 - 5 Thijs Rieken S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 1 - 23 Pedro Nazaré S82, G7
Sten Dorian Piirimägi 1 - 6 Sergey Bolshakov S82, G7
Pedro Nazaré 41 - 17 Sergio Roman S82, G7
Pedro Nazaré 34 - 7 Alon Malul S82, G7
Pedro Nazaré 23 - 0 Simon Forth S82, G7
Pedro Nazaré 23 - 1 Sten Dorian Piirimägi S82, G7
Pedro Nazaré 23 - 1 Felipe Bello S82, G7
Pedro Nazaré 22 - 2 Alexandru Diaconu S82, G7
Pedro Nazaré 16 - 8 Andre Cherkasoff S82, G7
Pedro Nazaré 15 - 9 Fabio Corio S82, G7
Pedro Nazaré 7 - 0 Andreas Engelhardt S82, G7
Pedro Nazaré 7 - 0 Fabio Favi S82, G7
Pedro Nazaré 7 - 0 Nagyházi Sándor S82, G7
Pedro Nazaré 7 - 17 Eric Bolder S82, G7
Pedro Nazaré 7 - 0 Alan Bevan S82, G7
Pedro Nazaré 6 - 1 Gianluca Taurelli S82, G7
Pedro Nazaré 6 - 0 Roberto Tricerri S82, G6
Pedro Nazaré 6 - 1 Federico Pereyra S82, G7
Pedro Nazaré 6 - 1 Victor Nekrasov S82, G7
Pedro Nazaré 6 - 0 Willie Pieroni S82, G7
Pedro Nazaré 6 - 1 John Arthur S82, G7
Pedro Nazaré 6 - 1 Giordano Vieira S82, G7
Pedro Nazaré 6 - 0 Grzegorz Buczkowski S82, G7
Pedro Nazaré 5 - 2 Patrick Gauthier S82, G7
Pedro Nazaré 5 - 2 Lucio Ferreira S82, G7
Pedro Nazaré 5 - 2 Dmitry Starostachev S82, G7
Pedro Nazaré 5 - 2 Juhani Tengen S82, G7
Pedro Nazaré 5 - 2 Hans Van Ransbeeck S82, G7
Pedro Nazaré 5 - 1 Wopke Hoekstra S82, G7
Pedro Nazaré 5 - 2 Daniele Magnani S82, G7
Pedro Nazaré 5 - 2 Luis Lino S82, G7
Pedro Nazaré 4 - 3 Thijs Rieken S82, G7
Pedro Nazaré 4 - 3 Daniel Santos S82, G7
Pedro Nazaré 3 - 4 Silvio Botterini S82, G7
Pedro Nazaré 3 - 4 Keith Clark S82, G7
Pedro Nazaré 3 - 4 Kardos Tibor S82, G7
Pedro Nazaré 2 - 5 Oscar Maddonni S82, G7
Pedro Nazaré 2 - 5 Tomi Kaartinen S82, G7
Pedro Nazaré 1 - 6 Sergey Bolshakov S82, G7
Pedro Nazaré 0 - 7 Ivan Stiva S82, G7
Wopke Hoekstra 6 - 0 Alan Bevan S82, G7
Wopke Hoekstra 5 - 1 Felipe Bello S82, G7
Wopke Hoekstra 5 - 0 Roberto Tricerri S82, G5
Wopke Hoekstra 4 - 2 Alexandru Diaconu S82, G7
Wopke Hoekstra 4 - 2 Sergio Roman S82, G7
Wopke Hoekstra 4 - 2 Daniele Magnani S82, G7
Wopke Hoekstra 4 - 2 Luis Lino S82, G7
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: