Head to head (Grupi: Pro - 12)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Vladimir Islentiev2 81 - 26 Dmitri Kondrat S75, G5
Vladimir Islentiev2 60 - 13 Martin Weiß S75, G5
Vladimir Islentiev2 56 - 17 Attila Kvanta S75, G5
Vladimir Islentiev2 51 - 22 Rafał Saferna S75, G5
Vladimir Islentiev2 46 - 78 Nikolay Borzenkov S75, G5
Vladimir Islentiev2 44 - 11 Rolf Tobler S75, G5
Vladimir Islentiev2 43 - 12 Marco Domingos S75, G5
Vladimir Islentiev2 41 - 15 Tibor Nagy S75, G5
Vladimir Islentiev2 35 - 4 Lukasz Szymanski S75, G5
Vladimir Islentiev2 35 - 3 Charle Nobre S75, G5
Vladimir Islentiev2 34 - 73 Frédéric Pierret S75, G5
Vladimir Islentiev2 32 - 23 Andreas Andreou S75, G5
Vladimir Islentiev2 32 - 7 Giovanni Rasulo S75, G5
Vladimir Islentiev2 28 - 11 Mairo Toom S75, G5
Vladimir Islentiev2 25 - 14 Matias Figuera S75, G5
Vladimir Islentiev2 25 - 14 Marek Jonko S75, G5
Vladimir Islentiev2 19 - 3 Mike Bennett S75, G5
Vladimir Islentiev2 19 - 3 Ademir Vieira S75, G5
Vladimir Islentiev2 18 - 2 Roberto Tirelli S75, G5
Vladimir Islentiev2 18 - 4 Bruno Guilherme S75, G5
Vladimir Islentiev2 17 - 5 Claudio Carrera S75, G5
Vladimir Islentiev2 16 - 6 Marko Dragojević S75, G5
Vladimir Islentiev2 16 - 6 Zrinyi Szilárd S75, G5
Vladimir Islentiev2 14 - 8 Herve Imbert S75, G5
Vladimir Islentiev2 12 - 10 Marco Gianni S75, G5
Vladimir Islentiev2 5 - 0 Juan Manuel Pulero S75, G5
Vladimir Islentiev2 5 - 0 Dan Postolache S75, G5
Vladimir Islentiev2 5 - 0 Damian Zglinicki S75, G5
Vladimir Islentiev2 5 - 0 Michele Lamoretti S75, G5
Vladimir Islentiev2 5 - 0 Frederic Estellon S75, G5
Vladimir Islentiev2 5 - 0 Dejan Brkic S75, G5
Vladimir Islentiev2 4 - 1 Renat Abdrahimov S75, G5
Vladimir Islentiev2 4 - 1 Ilona Szabo S75, G5
Vladimir Islentiev2 4 - 1 Deives Costa S75, G5
Vladimir Islentiev2 4 - 1 Kasper Jæger S75, G5
Vladimir Islentiev2 3 - 2 Juan Carlos Caraballo S75, G5
Vladimir Islentiev2 3 - 2 Alexandre Andrade S75, G5
Vladimir Islentiev2 2 - 3 Antonello D`annibale S75, G5
Vladimir Islentiev2 1 - 4 Vlado Radujko S75, G5
Mairo Toom 34 - 31 Renat Abdrahimov S75, G5
Mairo Toom 17 - 22 Michele Lamoretti S75, G5
Mairo Toom 15 - 6 Charle Nobre S75, G5
Mairo Toom 11 - 28 Vladimir Islentiev2 S75, G5
Mairo Toom 10 - 46 Marco Gianni S75, G5
Mairo Toom 2 - 3 Zrinyi Szilárd S75, G5
Mairo Toom 2 - 20 Bruno Guilherme S75, G5
Mairo Toom 2 - 3 Ademir Vieira S75, G5
Mairo Toom 1 - 4 Dan Postolache S75, G5
Mairo Toom 1 - 4 Rolf Tobler S75, G5
Mairo Toom 1 - 4 Mike Bennett S75, G5
Mairo Toom 1 - 4 Damian Zglinicki S75, G5
Mairo Toom 1 - 4 Attila Kvanta S75, G5
Mairo Toom 1 - 4 Claudio Carrera S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Matias Figuera S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Lukasz Szymanski S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Nikolay Borzenkov S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Antonello D`annibale S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Rafał Saferna S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Roberto Tirelli S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Herve Imbert S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Andreas Andreou S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Frédéric Pierret S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Giovanni Rasulo S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Juan Carlos Caraballo S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Tibor Nagy S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Deives Costa S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Ilona Szabo S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Martin Weiß S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Marek Jonko S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Kasper Jæger S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Vlado Radujko S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Dmitri Kondrat S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Frederic Estellon S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Alexandre Andrade S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Dejan Brkic S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Marco Domingos S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Marko Dragojević S75, G5
Mairo Toom 0 - 5 Juan Manuel Pulero S75, G5
Dmitri Kondrat 90 - 17 Roberto Tirelli S75, G5
Dmitri Kondrat 41 - 32 Andreas Andreou S75, G5
Dmitri Kondrat 26 - 81 Vladimir Islentiev2 S75, G5
Dmitri Kondrat 19 - 3 Ilona Szabo S75, G5
Dmitri Kondrat 7 - 15 Antonello D`annibale S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Dan Postolache S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Bruno Guilherme S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Mike Bennett S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Damian Zglinicki S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Michele Lamoretti S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Mairo Toom S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Ademir Vieira S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Charle Nobre S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Frederic Estellon S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Dejan Brkic S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Juan Manuel Pulero S75, G5
Dmitri Kondrat 5 - 0 Lukasz Szymanski S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Renat Abdrahimov S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Zrinyi Szilárd S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Herve Imbert S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Tibor Nagy S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Deives Costa S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Marek Jonko S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Martin Weiß S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Kasper Jæger S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Attila Kvanta S75, G5
Dmitri Kondrat 4 - 1 Claudio Carrera S75, G5
Dmitri Kondrat 3 - 2 Rolf Tobler S75, G5
Dmitri Kondrat 3 - 2 Juan Carlos Caraballo S75, G5
Dmitri Kondrat 3 - 2 Giovanni Rasulo S75, G5
Dmitri Kondrat 3 - 2 Marco Domingos S75, G5
Dmitri Kondrat 3 - 2 Alexandre Andrade S75, G5
Dmitri Kondrat 3 - 2 Matias Figuera S75, G5
Dmitri Kondrat 2 - 3 Rafał Saferna S75, G5
Dmitri Kondrat 2 - 3 Marko Dragojević S75, G5
Dmitri Kondrat 1 - 4 Frédéric Pierret S75, G5
Dmitri Kondrat 1 - 4 Vlado Radujko S75, G5
Dmitri Kondrat 1 - 4 Nikolay Borzenkov S75, G5
Dmitri Kondrat 0 - 5 Marco Gianni S75, G5
Andreas Andreou 40 - 33 Renat Abdrahimov S75, G5
Andreas Andreou 32 - 41 Dmitri Kondrat S75, G5
Andreas Andreou 23 - 32 Vladimir Islentiev2 S75, G5
Andreas Andreou 13 - 25 Juan Carlos Caraballo S75, G5
Andreas Andreou 5 - 0 Zrinyi Szilárd S75, G5
Andreas Andreou 5 - 0 Damian Zglinicki S75, G5
Andreas Andreou 5 - 0 Mairo Toom S75, G5
Andreas Andreou 4 - 1 Roberto Tirelli S75, G5
Andreas Andreou 4 - 1 Bruno Guilherme S75, G5
Andreas Andreou 4 - 1 Deives Costa S75, G5
Andreas Andreou 4 - 1 Michele Lamoretti S75, G5
Andreas Andreou 4 - 1 Dejan Brkic S75, G5
Andreas Andreou 4 - 1 Dan Postolache S75, G5
Andreas Andreou 3 - 2 Ademir Vieira S75, G5
Andreas Andreou 3 - 2 Claudio Carrera S75, G5
Andreas Andreou 3 - 2 Marco Domingos S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Rolf Tobler S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Mike Bennett S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Tibor Nagy S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Giovanni Rasulo S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Martin Weiß S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Marek Jonko S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Attila Kvanta S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Charle Nobre S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Frederic Estellon S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Alexandre Andrade S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Juan Manuel Pulero S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Matias Figuera S75, G5
Andreas Andreou 2 - 3 Lukasz Szymanski S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Marco Gianni S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Rafał Saferna S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Herve Imbert S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Ilona Szabo S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Vlado Radujko S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Kasper Jæger S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Marko Dragojević S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Nikolay Borzenkov S75, G5
Andreas Andreou 1 - 4 Antonello D`annibale S75, G5
Andreas Andreou 0 - 5 Frédéric Pierret S75, G5
Dejan Brkic 12 - 10 Ademir Vieira S75, G5
Dejan Brkic 5 - 0 Damian Zglinicki S75, G5
Dejan Brkic 5 - 0 Mairo Toom S75, G5
Dejan Brkic 4 - 1 Zrinyi Szilárd S75, G5
Dejan Brkic 4 - 1 Roberto Tirelli S75, G5
Dejan Brkic 4 - 1 Michele Lamoretti S75, G5
Dejan Brkic 3 - 2 Marek Jonko S75, G5
Dejan Brkic 3 - 2 Claudio Carrera S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Rolf Tobler S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Mike Bennett S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Bruno Guilherme S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Deives Costa S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Frederic Estellon S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Charle Nobre S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Marco Domingos S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Juan Manuel Pulero S75, G5
Dejan Brkic 2 - 3 Dan Postolache S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Herve Imbert S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Tibor Nagy S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Ilona Szabo S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Attila Kvanta S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Alexandre Andrade S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Andreas Andreou S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Matias Figuera S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Lukasz Szymanski S75, G5
Dejan Brkic 1 - 4 Renat Abdrahimov S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Vladimir Islentiev2 S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Rafał Saferna S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Frédéric Pierret S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Dmitri Kondrat S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Giovanni Rasulo S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Juan Carlos Caraballo S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Martin Weiß S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Kasper Jæger S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Vlado Radujko S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Marko Dragojević S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Nikolay Borzenkov S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Antonello D`annibale S75, G5
Dejan Brkic 0 - 5 Marco Gianni S75, G5
Juan Carlos Caraballo 33 - 23 Charle Nobre S75, G5
Juan Carlos Caraballo 25 - 13 Andreas Andreou S75, G5
Juan Carlos Caraballo 17 - 39 Damian Zglinicki S75, G5
Juan Carlos Caraballo 10 - 12 Martin Weiß S75, G5
Juan Carlos Caraballo 5 - 0 Roberto Tirelli S75, G5
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: