Head to head (Grupi: Pro - 20)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Vytautas Trainavicius 16 - 6 Dalibor Krivohlavek S95, G5
Vytautas Trainavicius 14 - 8 Fabio Cirulli S95, G5
Vytautas Trainavicius 12 - 10 Terence Webb S95, G5
Vytautas Trainavicius 12 - 10 Jonathan Soignat S95, G5
Vytautas Trainavicius 11 - 11 Matt Parker S95, G5
Vytautas Trainavicius 10 - 12 Roger Hansen S95, G5
Vytautas Trainavicius 10 - 12 Thomas Geißler S95, G5
Vytautas Trainavicius 10 - 12 Jose Luis Macho Pita S95, G5
Vytautas Trainavicius 9 - 13 Andre Falcao S95, G5
Vytautas Trainavicius 8 - 14 Patrik Šťastný S95, G5
Vytautas Trainavicius 8 - 10 Rainer Bõkov S95, G5
Vytautas Trainavicius 7 - 12 Tadeu Bolzan S95, G5
Vytautas Trainavicius 7 - 15 Martynas Bražėnas S95, G5
Vytautas Trainavicius 6 - 16 Andre Cherkasoff S95, G5
Vytautas Trainavicius 6 - 16 Thomas König S95, G5
Vytautas Trainavicius 5 - 0 James Vanlint S95, G5
Vytautas Trainavicius 5 - 17 Javier Reche S95, G5
Vytautas Trainavicius 5 - 0 Rudy Garriga S95, G5
Vytautas Trainavicius 5 - 17 Michael Dmitrenko S95, G5
Vytautas Trainavicius 5 - 17 Julio Lugo S95, G5
Vytautas Trainavicius 5 - 0 Joel Rutter S95, G5
Vytautas Trainavicius 5 - 17 Felipe Mafra S95, G5
Vytautas Trainavicius 4 - 18 Helmer De Vries S95, G5
Vytautas Trainavicius 4 - 1 Jesse Wisman S95, G5
Vytautas Trainavicius 4 - 1 Vladislav Shopov S95, G5
Vytautas Trainavicius 4 - 1 Augustas Eiva S95, G5
Vytautas Trainavicius 4 - 18 Fabio Zambetta S95, G5
Vytautas Trainavicius 4 - 0 Sobral Perez S95, G5
Vytautas Trainavicius 4 - 1 Toto Saladino S95, G5
Vytautas Trainavicius 3 - 2 Carl Robert S95, G5
Vytautas Trainavicius 3 - 2 Rafael Margarido S95, G5
Vytautas Trainavicius 3 - 2 Larry Yusuf S95, G5
Vytautas Trainavicius 3 - 2 Roberta Santis S95, G5
Vytautas Trainavicius 3 - 2 Carlos Daniel Gregoret S95, G5
Vytautas Trainavicius 3 - 2 Naira Correia S95, G5
Vytautas Trainavicius 3 - 2 Adam Corlett S95, G5
Vytautas Trainavicius 3 - 2 Piotr Borek S95, G5
Vytautas Trainavicius 2 - 2 Povilas Zukas S95, G5
Vytautas Trainavicius 2 - 3 Breno Bambito S95, G5
Michael Dmitrenko 34 - 8 Dalibor Krivohlavek S95, G9
Michael Dmitrenko 27 - 16 Terence Webb S95, G9
Michael Dmitrenko 25 - 14 Tadeu Bolzan S95, G8
Michael Dmitrenko 24 - 36 Andre Cherkasoff S95, G9
Michael Dmitrenko 22 - 21 Andre Falcao S95, G9
Michael Dmitrenko 21 - 21 Fabio Cirulli S95, G9
Michael Dmitrenko 19 - 24 Thomas Geißler S95, G9
Michael Dmitrenko 19 - 23 Jonathan Soignat S95, G9
Michael Dmitrenko 17 - 5 Vytautas Trainavicius S95, G5
Michael Dmitrenko 16 - 27 Felipe Mafra S95, G9
Michael Dmitrenko 15 - 11 Roger Hansen S95, G9
Michael Dmitrenko 15 - 11 Thomas König S95, G9
Michael Dmitrenko 15 - 6 Rainer Bõkov S95, G9
Michael Dmitrenko 14 - 29 Javier Reche S95, G9
Michael Dmitrenko 14 - 29 Jose Luis Macho Pita S95, G9
Michael Dmitrenko 12 - 31 Julio Lugo S95, G9
Michael Dmitrenko 12 - 14 Matt Parker S95, G9
Michael Dmitrenko 9 - 0 Carl Robert S95, G9
Michael Dmitrenko 9 - 0 Rudy Garriga S95, G9
Michael Dmitrenko 9 - 0 Vladislav Shopov S95, G9
Michael Dmitrenko 9 - 0 Joel Rutter S95, G9
Michael Dmitrenko 9 - 17 Patrik Šťastný S95, G9
Michael Dmitrenko 9 - 0 James Vanlint S95, G9
Michael Dmitrenko 8 - 1 Carlos Daniel Gregoret S95, G9
Michael Dmitrenko 8 - 35 Martynas Bražėnas S95, G9
Michael Dmitrenko 8 - 35 Helmer De Vries S95, G9
Michael Dmitrenko 7 - 2 Rafael Margarido S95, G9
Michael Dmitrenko 7 - 2 Roberta Santis S95, G9
Michael Dmitrenko 7 - 36 Fabio Zambetta S95, G9
Michael Dmitrenko 7 - 2 Adam Corlett S95, G9
Michael Dmitrenko 6 - 2 Povilas Zukas S95, G9
Michael Dmitrenko 6 - 3 Jesse Wisman S95, G9
Michael Dmitrenko 6 - 3 Larry Yusuf S95, G9
Michael Dmitrenko 6 - 3 Naira Correia S95, G9
Michael Dmitrenko 6 - 0 Sobral Perez S95, G9
Michael Dmitrenko 6 - 0 Toto Saladino S95, G6
Michael Dmitrenko 5 - 1 Augustas Eiva S95, G6
Michael Dmitrenko 4 - 5 Breno Bambito S95, G9
Michael Dmitrenko 4 - 5 Piotr Borek S95, G9
Martynas Bražėnas 36 - 6 Dalibor Krivohlavek S95, G9
Martynas Bražėnas 35 - 8 Michael Dmitrenko S95, G9
Martynas Bražėnas 34 - 9 Andre Falcao S95, G9
Martynas Bražėnas 34 - 26 Helmer De Vries S95, G9
Martynas Bražėnas 33 - 10 Terence Webb S95, G9
Martynas Bražėnas 33 - 9 Fabio Cirulli S95, G9
Martynas Bražėnas 33 - 9 Jonathan Soignat S95, G9
Martynas Bražėnas 32 - 11 Felipe Mafra S95, G9
Martynas Bražėnas 31 - 12 Jose Luis Macho Pita S95, G9
Martynas Bražėnas 30 - 9 Tadeu Bolzan S95, G8
Martynas Bražėnas 29 - 14 Andre Cherkasoff S95, G9
Martynas Bražėnas 28 - 15 Thomas Geißler S95, G9
Martynas Bražėnas 26 - 17 Javier Reche S95, G9
Martynas Bražėnas 25 - 18 Julio Lugo S95, G9
Martynas Bražėnas 21 - 22 Fabio Zambetta S95, G9
Martynas Bražėnas 20 - 1 Rainer Bõkov S95, G9
Martynas Bražėnas 19 - 7 Matt Parker S95, G9
Martynas Bražėnas 18 - 8 Roger Hansen S95, G9
Martynas Bražėnas 18 - 8 Thomas König S95, G9
Martynas Bražėnas 15 - 7 Vytautas Trainavicius S95, G5
Martynas Bražėnas 14 - 12 Patrik Šťastný S95, G9
Martynas Bražėnas 9 - 0 Rudy Garriga S95, G9
Martynas Bražėnas 9 - 0 Vladislav Shopov S95, G9
Martynas Bražėnas 9 - 0 Joel Rutter S95, G9
Martynas Bražėnas 9 - 0 James Vanlint S95, G9
Martynas Bražėnas 9 - 0 Carl Robert S95, G9
Martynas Bražėnas 8 - 1 Rafael Margarido S95, G9
Martynas Bražėnas 8 - 1 Larry Yusuf S95, G9
Martynas Bražėnas 8 - 1 Roberta Santis S95, G9
Martynas Bražėnas 8 - 1 Carlos Daniel Gregoret S95, G9
Martynas Bražėnas 8 - 1 Adam Corlett S95, G9
Martynas Bražėnas 7 - 2 Jesse Wisman S95, G9
Martynas Bražėnas 7 - 2 Breno Bambito S95, G9
Martynas Bražėnas 6 - 0 Augustas Eiva S95, G6
Martynas Bražėnas 6 - 3 Naira Correia S95, G9
Martynas Bražėnas 6 - 3 Piotr Borek S95, G9
Martynas Bražėnas 6 - 0 Sobral Perez S95, G9
Martynas Bražėnas 6 - 2 Povilas Zukas S95, G9
Martynas Bražėnas 5 - 1 Toto Saladino S95, G6
Andre Cherkasoff 49 - 96 Helmer De Vries S95, G9
Andre Cherkasoff 36 - 24 Michael Dmitrenko S95, G9
Andre Cherkasoff 33 - 9 Dalibor Krivohlavek S95, G9
Andre Cherkasoff 27 - 16 Terence Webb S95, G9
Andre Cherkasoff 26 - 13 Tadeu Bolzan S95, G8
Andre Cherkasoff 25 - 1 Rafael Margarido S95, G9
Andre Cherkasoff 25 - 18 Andre Falcao S95, G9
Andre Cherkasoff 24 - 18 Fabio Cirulli S95, G9
Andre Cherkasoff 22 - 21 Jose Luis Macho Pita S95, G9
Andre Cherkasoff 22 - 20 Jonathan Soignat S95, G9
Andre Cherkasoff 19 - 24 Thomas Geißler S95, G9
Andre Cherkasoff 17 - 26 Felipe Mafra S95, G9
Andre Cherkasoff 17 - 26 Javier Reche S95, G9
Andre Cherkasoff 16 - 6 Vytautas Trainavicius S95, G5
Andre Cherkasoff 16 - 10 Roger Hansen S95, G9
Andre Cherkasoff 16 - 10 Matt Parker S95, G9
Andre Cherkasoff 16 - 5 Rainer Bõkov S95, G9
Andre Cherkasoff 14 - 29 Julio Lugo S95, G9
Andre Cherkasoff 14 - 29 Martynas Bražėnas S95, G9
Andre Cherkasoff 13 - 13 Thomas König S95, G9
Andre Cherkasoff 11 - 15 Patrik Šťastný S95, G9
Andre Cherkasoff 9 - 0 Vladislav Shopov S95, G9
Andre Cherkasoff 9 - 0 Joel Rutter S95, G9
Andre Cherkasoff 9 - 0 James Vanlint S95, G9
Andre Cherkasoff 9 - 0 Carl Robert S95, G9
Andre Cherkasoff 9 - 0 Rudy Garriga S95, G9
Andre Cherkasoff 8 - 1 Larry Yusuf S95, G9
Andre Cherkasoff 8 - 35 Fabio Zambetta S95, G9
Andre Cherkasoff 8 - 1 Carlos Daniel Gregoret S95, G9
Andre Cherkasoff 8 - 1 Adam Corlett S95, G9
Andre Cherkasoff 7 - 2 Breno Bambito S95, G9
Andre Cherkasoff 7 - 2 Roberta Santis S95, G9
Andre Cherkasoff 7 - 2 Naira Correia S95, G9
Andre Cherkasoff 7 - 2 Piotr Borek S95, G9
Andre Cherkasoff 7 - 1 Povilas Zukas S95, G9
Andre Cherkasoff 6 - 0 Sobral Perez S95, G9
Andre Cherkasoff 6 - 0 Toto Saladino S95, G6
Andre Cherkasoff 6 - 3 Jesse Wisman S95, G9
Andre Cherkasoff 5 - 1 Augustas Eiva S95, G6
Rainer Bõkov 18 - 3 Dalibor Krivohlavek S95, G9
Rainer Bõkov 17 - 7 Carlos Daniel Gregoret S95, G9
Rainer Bõkov 12 - 9 Jonathan Soignat S95, G9
Rainer Bõkov 10 - 8 Vytautas Trainavicius S95, G5
Rainer Bõkov 10 - 11 Terence Webb S95, G9
Rainer Bõkov 10 - 11 Roger Hansen S95, G9
Rainer Bõkov 9 - 12 Thomas Geißler S95, G9
Rainer Bõkov 8 - 13 Fabio Cirulli S95, G9
Rainer Bõkov 7 - 14 Felipe Mafra S95, G9
Rainer Bõkov 7 - 14 Matt Parker S95, G9
Rainer Bõkov 7 - 14 Patrik Šťastný S95, G9
Rainer Bõkov 7 - 0 James Vanlint S95, G9
Rainer Bõkov 6 - 12 Tadeu Bolzan S95, G7
Rainer Bõkov 6 - 1 Joel Rutter S95, G9
Rainer Bõkov 6 - 15 Michael Dmitrenko S95, G9
Rainer Bõkov 6 - 15 Thomas König S95, G9
Rainer Bõkov 6 - 1 Rudy Garriga S95, G9
Rainer Bõkov 5 - 16 Julio Lugo S95, G9
Rainer Bõkov 5 - 16 Andre Cherkasoff S95, G9
Rainer Bõkov 5 - 16 Javier Reche S95, G9
Rainer Bõkov 4 - 3 Breno Bambito S95, G9
Rainer Bõkov 4 - 17 Andre Falcao S95, G9
Rainer Bõkov 4 - 1 Sobral Perez S95, G9
Rainer Bõkov 4 - 1 Toto Saladino S95, G6
Rainer Bõkov 4 - 3 Carl Robert S95, G9
Rainer Bõkov 4 - 3 Rafael Margarido S95, G9
Rainer Bõkov 4 - 3 Vladislav Shopov S95, G9
Rainer Bõkov 3 - 4 Roberta Santis S95, G9
Rainer Bõkov 3 - 18 Fabio Zambetta S95, G9
Rainer Bõkov 3 - 2 Augustas Eiva S95, G6
Rainer Bõkov 3 - 4 Adam Corlett S95, G9
Rainer Bõkov 3 - 18 Jose Luis Macho Pita S95, G9
Rainer Bõkov 3 - 3 Povilas Zukas S95, G9
Rainer Bõkov 3 - 4 Jesse Wisman S95, G9
Rainer Bõkov 2 - 5 Larry Yusuf S95, G9
Rainer Bõkov 2 - 5 Naira Correia S95, G9
Rainer Bõkov 2 - 5 Piotr Borek S95, G9
Rainer Bõkov 2 - 19 Helmer De Vries S95, G9
Rainer Bõkov 1 - 20 Martynas Bražėnas S95, G9
Fabio Zambetta 48 - 22 Tadeu Bolzan S95, G8
Fabio Zambetta 36 - 6 Dalibor Krivohlavek S95, G9
Fabio Zambetta 36 - 7 Michael Dmitrenko S95, G9
Fabio Zambetta 35 - 8 Andre Cherkasoff S95, G9
Fabio Zambetta 34 - 9 Terence Webb S95, G9
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: