Head to head (Grupi: Pro - 21)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Tadej Globočnik 21 - 1 Vladimir Valis S82, G5
Tadej Globočnik 19 - 3 Christopher Willis S82, G5
Tadej Globočnik 16 - 6 Antonio Veiga S82, G5
Tadej Globočnik 15 - 4 Abhishek Kankonkar S82, G5
Tadej Globočnik 15 - 24 Rauno Tammel S82, G5
Tadej Globočnik 14 - 8 Giovanni Farina S82, G5
Tadej Globočnik 14 - 8 Ankush Gupta S82, G5
Tadej Globočnik 14 - 8 Jos Haarsma S82, G5
Tadej Globočnik 13 - 9 Luiz Souza S82, G5
Tadej Globočnik 13 - 9 Renato Svaiter S82, G5
Tadej Globočnik 13 - 9 Nektarios Boukou S82, G5
Tadej Globočnik 13 - 9 Rafael Bermejo S82, G5
Tadej Globočnik 12 - 9 Matheus Gemignani S82, G5
Tadej Globočnik 12 - 25 Henrikas Svidras S82, G5
Tadej Globočnik 12 - 3 Igor Martyn S81, G16
Tadej Globočnik 12 - 10 Sonia Pavesi S82, G5
Tadej Globočnik 12 - 10 Ricky Silva S82, G5
Tadej Globočnik 12 - 10 Patrik Šťastný S82, G5
Tadej Globočnik 11 - 10 Zoia Pasko S82, G5
Tadej Globočnik 11 - 11 Krisztián Veinperl S82, G5
Tadej Globočnik 10 - 12 Kerem Arslanli S82, G5
Tadej Globočnik 5 - 0 Luis González S82, G5
Tadej Globočnik 5 - 0 Esteban Florentin S82, G5
Tadej Globočnik 5 - 0 Peter Willmore S82, G5
Tadej Globočnik 5 - 0 Raf Lievens S82, G5
Tadej Globočnik 5 - 0 Szilvia Gaál S82, G5
Tadej Globočnik 4 - 1 Norbert Páldeák S82, G5
Tadej Globočnik 4 - 1 Stefan Antol S82, G5
Tadej Globočnik 4 - 1 Çağrı Karaağaç S82, G5
Tadej Globočnik 4 - 1 Lucas Araujo S82, G5
Tadej Globočnik 4 - 18 Frédéric Pierret S82, G5
Tadej Globočnik 3 - 2 Giannis Kiriakidis S82, G5
Tadej Globočnik 3 - 2 Pavel Šťastný S82, G5
Tadej Globočnik 3 - 2 Ladislav Nyiri S82, G5
Tadej Globočnik 3 - 2 Gideon Rosa S82, G5
Tadej Globočnik 3 - 2 Patrik Danielsson S82, G5
Tadej Globočnik 2 - 3 Fabrice Van Damme S82, G5
Tadej Globočnik 1 - 4 Edwin Silva S82, G5
Tadej Globočnik 1 - 17 Łukasz Ryś S82, G1
Renato Svaiter 34 - 21 Matheus Gemignani S82, G5
Renato Svaiter 17 - 5 Antonio Veiga S82, G5
Renato Svaiter 17 - 21 Christopher Willis S82, G5
Renato Svaiter 16 - 3 Peter Willmore S82, G5
Renato Svaiter 15 - 7 Lucas Araujo S82, G5
Renato Svaiter 14 - 8 Rafael Bermejo S82, G5
Renato Svaiter 13 - 9 Giovanni Farina S82, G5
Renato Svaiter 13 - 9 Ankush Gupta S82, G5
Renato Svaiter 13 - 6 Abhishek Kankonkar S82, G5
Renato Svaiter 13 - 9 Sonia Pavesi S82, G5
Renato Svaiter 13 - 9 Kerem Arslanli S82, G5
Renato Svaiter 13 - 9 Luiz Souza S82, G5
Renato Svaiter 11 - 10 Henrikas Svidras S82, G5
Renato Svaiter 11 - 10 Zoia Pasko S82, G5
Renato Svaiter 11 - 4 Igor Martyn S81, G16
Renato Svaiter 10 - 12 Krisztián Veinperl S82, G5
Renato Svaiter 10 - 12 Nektarios Boukou S82, G5
Renato Svaiter 10 - 12 Jos Haarsma S82, G5
Renato Svaiter 10 - 12 Patrik Šťastný S82, G5
Renato Svaiter 9 - 13 Tadej Globočnik S82, G5
Renato Svaiter 9 - 13 Ricky Silva S82, G5
Renato Svaiter 5 - 17 Frédéric Pierret S82, G5
Renato Svaiter 5 - 0 Szilvia Gaál S82, G5
Renato Svaiter 4 - 1 Luis González S82, G5
Renato Svaiter 4 - 1 Raf Lievens S82, G5
Renato Svaiter 4 - 1 Stefan Antol S82, G5
Renato Svaiter 3 - 2 Esteban Florentin S82, G5
Renato Svaiter 3 - 2 Vladimir Valis S82, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Giannis Kiriakidis S82, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Pavel Šťastný S82, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Ladislav Nyiri S82, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Norbert Páldeák S82, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Çağrı Karaağaç S82, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Patrik Danielsson S82, G5
Renato Svaiter 1 - 17 Łukasz Ryś S82, G1
Renato Svaiter 1 - 4 Rauno Tammel S82, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Edwin Silva S82, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Gideon Rosa S82, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Fabrice Van Damme S82, G5
Patrik Danielsson 29 - 43 Raf Lievens S82, G5
Patrik Danielsson 4 - 1 Peter Willmore S82, G5
Patrik Danielsson 4 - 1 Stefan Antol S82, G5
Patrik Danielsson 4 - 1 Szilvia Gaál S82, G5
Patrik Danielsson 4 - 1 Sonia Pavesi S82, G5
Patrik Danielsson 3 - 2 Luis González S82, G5
Patrik Danielsson 3 - 2 Esteban Florentin S82, G5
Patrik Danielsson 3 - 2 Zoia Pasko S82, G5
Patrik Danielsson 3 - 2 Renato Svaiter S82, G5
Patrik Danielsson 3 - 2 Vladimir Valis S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Abhishek Kankonkar S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Tadej Globočnik S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Pavel Šťastný S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Antonio Veiga S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Norbert Páldeák S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Giovanni Farina S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Çağrı Karaağaç S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Nektarios Boukou S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Christopher Willis S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Jos Haarsma S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Matheus Gemignani S82, G5
Patrik Danielsson 2 - 3 Edwin Silva S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Ankush Gupta S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Giannis Kiriakidis S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Ladislav Nyiri S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Gideon Rosa S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Lucas Araujo S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Frédéric Pierret S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Rauno Tammel S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Patrik Šťastný S82, G5
Patrik Danielsson 1 - 4 Henrikas Svidras S82, G5
Patrik Danielsson 0 - 5 Krisztián Veinperl S82, G5
Patrik Danielsson 0 - 1 Łukasz Ryś S82, G1
Patrik Danielsson 0 - 5 Fabrice Van Damme S82, G5
Patrik Danielsson 0 - 5 Rafael Bermejo S82, G5
Patrik Danielsson 0 - 5 Ricky Silva S82, G5
Patrik Danielsson 0 - 5 Kerem Arslanli S82, G5
Patrik Danielsson 0 - 5 Luiz Souza S82, G5
Raf Lievens 43 - 29 Patrik Danielsson S82, G5
Raf Lievens 10 - 9 Patrik Šťastný S82, G5
Raf Lievens 5 - 0 Peter Willmore S82, G5
Raf Lievens 4 - 1 Szilvia Gaál S82, G5
Raf Lievens 3 - 2 Stefan Antol S82, G5
Raf Lievens 2 - 3 Christopher Willis S82, G5
Raf Lievens 2 - 3 Vladimir Valis S82, G5
Raf Lievens 2 - 3 Sonia Pavesi S82, G5
Raf Lievens 2 - 3 Luis González S82, G5
Raf Lievens 1 - 4 Frédéric Pierret S82, G5
Raf Lievens 1 - 4 Renato Svaiter S82, G5
Raf Lievens 1 - 4 Matheus Gemignani S82, G5
Raf Lievens 1 - 4 Giannis Kiriakidis S82, G5
Raf Lievens 1 - 4 Antonio Veiga S82, G5
Raf Lievens 1 - 4 Çağrı Karaağaç S82, G5
Raf Lievens 1 - 4 Lucas Araujo S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Jos Haarsma S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Ricky Silva S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Rauno Tammel S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Kerem Arslanli S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Luiz Souza S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Edwin Silva S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Henrikas Svidras S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Ankush Gupta S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Abhishek Kankonkar S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Esteban Florentin S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Pavel Šťastný S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Tadej Globočnik S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Zoia Pasko S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Krisztián Veinperl S82, G5
Raf Lievens 0 - 1 Łukasz Ryś S82, G1
Raf Lievens 0 - 5 Ladislav Nyiri S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Gideon Rosa S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Norbert Páldeák S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Giovanni Farina S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Nektarios Boukou S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Fabrice Van Damme S82, G5
Raf Lievens 0 - 5 Rafael Bermejo S82, G5
Kerem Arslanli 17 - 5 Christopher Willis S82, G5
Kerem Arslanli 15 - 7 Antonio Veiga S82, G5
Kerem Arslanli 13 - 9 Rafael Bermejo S82, G5
Kerem Arslanli 13 - 9 Giovanni Farina S82, G5
Kerem Arslanli 13 - 9 Ankush Gupta S82, G5
Kerem Arslanli 12 - 10 Luiz Souza S82, G5
Kerem Arslanli 12 - 10 Luis González S82, G5
Kerem Arslanli 12 - 10 Tadej Globočnik S82, G5
Kerem Arslanli 12 - 9 Zoia Pasko S82, G5
Kerem Arslanli 11 - 11 Sonia Pavesi S82, G5
Kerem Arslanli 11 - 11 Jos Haarsma S82, G5
Kerem Arslanli 11 - 10 Matheus Gemignani S82, G5
Kerem Arslanli 11 - 10 Henrikas Svidras S82, G5
Kerem Arslanli 11 - 8 Abhishek Kankonkar S82, G5
Kerem Arslanli 10 - 12 Nektarios Boukou S82, G5
Kerem Arslanli 10 - 12 Patrik Šťastný S82, G5
Kerem Arslanli 9 - 6 Igor Martyn S81, G16
Kerem Arslanli 9 - 13 Renato Svaiter S82, G5
Kerem Arslanli 8 - 14 Frédéric Pierret S82, G5
Kerem Arslanli 8 - 14 Ricky Silva S82, G5
Kerem Arslanli 7 - 15 Krisztián Veinperl S82, G5
Kerem Arslanli 5 - 0 Patrik Danielsson S82, G5
Kerem Arslanli 5 - 0 Stefan Antol S82, G5
Kerem Arslanli 5 - 0 Raf Lievens S82, G5
Kerem Arslanli 5 - 0 Szilvia Gaál S82, G5
Kerem Arslanli 5 - 0 Esteban Florentin S82, G5
Kerem Arslanli 5 - 0 Peter Willmore S82, G5
Kerem Arslanli 4 - 1 Gideon Rosa S82, G5
Kerem Arslanli 4 - 1 Ladislav Nyiri S82, G5
Kerem Arslanli 4 - 1 Norbert Páldeák S82, G5
Kerem Arslanli 4 - 1 Çağrı Karaağaç S82, G5
Kerem Arslanli 4 - 1 Lucas Araujo S82, G5
Kerem Arslanli 4 - 1 Rauno Tammel S82, G5
Kerem Arslanli 4 - 1 Vladimir Valis S82, G5
Kerem Arslanli 4 - 1 Pavel Šťastný S82, G5
Kerem Arslanli 3 - 2 Fabrice Van Damme S82, G5
Kerem Arslanli 3 - 2 Edwin Silva S82, G5
Kerem Arslanli 3 - 2 Giannis Kiriakidis S82, G5
Kerem Arslanli 1 - 17 Łukasz Ryś S82, G1
Antonio Veiga 52 - 38 Luiz Souza S82, G5
Antonio Veiga 40 - 50 Ankush Gupta S82, G5
Antonio Veiga 37 - 53 Krisztián Veinperl S82, G5
Antonio Veiga 36 - 54 Nektarios Boukou S82, G5
Antonio Veiga 34 - 55 Matheus Gemignani S82, G5
Antonio Veiga 32 - 58 Ricky Silva S82, G5
Antonio Veiga 31 - 58 Henrikas Svidras S82, G5
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: