Head to head (Grupi: Rookie - 106)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Marcelo Martins 13 - 2 Nestor Vargas S93, G9
Marcelo Martins 12 - 2 Paolo Dazzi S93, G8
Marcelo Martins 11 - 2 Charles Hoffmann S93, G9
Marcelo Martins 10 - 6 Jacob Meara S93, G9
Marcelo Martins 9 - 7 Justin Townsend S93, G9
Marcelo Martins 5 - 3 Olivier Madec S93, G9
Marcelo Martins 4 - 3 Lucas L. S93, G9
Marcelo Martins 4 - 12 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Marcelo Martins 4 - 5 Marek Hlavac S93, G9
Marcelo Martins 2 - 5 Tomasz Meinert S93, G9
Marcelo Martins 2 - 0 Lucas Aguirre S93, G8
Marcelo Martins 2 - 0 Antonio Vettel S93, G3
Marcelo Martins 1 - 0 Furkan Güner S93, G8
Marcelo Martins 1 - 0 Flo Ludwig S93, G7
Marcelo Martins 1 - 4 Stiven Peraza S93, G9
Marcelo Martins 0 - 2 Laura Hernández S93, G9
Marcelo Martins 0 - 15 Leandro Serpillo S93, G9
Marcelo Martins 0 - 1 Tristan Fontaine S93, G9
Marcelo Martins 0 - 1 Andres Perez S93, G9
Marcelo Martins 0 - 1 Angel Ventura S93, G9
Leandro Serpillo 15 - 0 Marcelo Martins S93, G9
Leandro Serpillo 8 - 0 Olivier Madec S93, G9
Leandro Serpillo 8 - 0 Nestor Vargas S93, G9
Leandro Serpillo 7 - 1 Jacob Meara S93, G9
Leandro Serpillo 7 - 1 Justin Townsend S93, G9
Leandro Serpillo 7 - 0 Charles Hoffmann S93, G9
Leandro Serpillo 7 - 0 Lucas L. S93, G9
Leandro Serpillo 6 - 2 Marek Hlavac S93, G9
Leandro Serpillo 6 - 1 Tomasz Meinert S93, G9
Leandro Serpillo 6 - 0 Paolo Dazzi S93, G8
Leandro Serpillo 4 - 1 Stiven Peraza S93, G9
Leandro Serpillo 2 - 0 Lucas Aguirre S93, G8
Leandro Serpillo 2 - 0 Antonio Vettel S93, G3
Leandro Serpillo 1 - 0 Flo Ludwig S93, G7
Leandro Serpillo 1 - 7 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Leandro Serpillo 1 - 0 Angel Ventura S93, G9
Leandro Serpillo 1 - 1 Laura Hernández S93, G9
Leandro Serpillo 1 - 0 Tristan Fontaine S93, G9
Leandro Serpillo 1 - 0 Furkan Güner S93, G8
Leandro Serpillo 1 - 0 Andres Perez S93, G9
Stiven Peraza 4 - 1 Charles Hoffmann S93, G9
Stiven Peraza 4 - 1 Marcelo Martins S93, G9
Stiven Peraza 4 - 1 Nestor Vargas S93, G9
Stiven Peraza 3 - 1 Lucas L. S93, G9
Stiven Peraza 3 - 2 Justin Townsend S93, G9
Stiven Peraza 3 - 2 Olivier Madec S93, G9
Stiven Peraza 2 - 1 Paolo Dazzi S93, G6
Stiven Peraza 2 - 3 Jacob Meara S93, G9
Stiven Peraza 2 - 3 Marek Hlavac S93, G9
Stiven Peraza 2 - 2 Tomasz Meinert S93, G9
Stiven Peraza 1 - 1 Antonio Vettel S93, G3
Stiven Peraza 1 - 4 Leandro Serpillo S93, G9
Stiven Peraza 1 - 0 Angel Ventura S93, G9
Stiven Peraza 1 - 0 Lucas Aguirre S93, G6
Stiven Peraza 1 - 0 Tristan Fontaine S93, G9
Stiven Peraza 1 - 0 Andres Perez S93, G9
Stiven Peraza 0 - 5 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Stiven Peraza 0 - 1 Laura Hernández S93, G9
Nestor Vargas 12 - 17 Charles Hoffmann S93, G9
Nestor Vargas 10 - 17 Paolo Dazzi S93, G8
Nestor Vargas 9 - 15 Justin Townsend S93, G9
Nestor Vargas 8 - 15 Jacob Meara S93, G9
Nestor Vargas 2 - 6 Olivier Madec S93, G9
Nestor Vargas 2 - 13 Marcelo Martins S93, G9
Nestor Vargas 1 - 0 Furkan Güner S93, G8
Nestor Vargas 1 - 4 Stiven Peraza S93, G9
Nestor Vargas 1 - 0 Andres Perez S93, G9
Nestor Vargas 1 - 1 Antonio Vettel S93, G3
Nestor Vargas 1 - 6 Lucas L. S93, G9
Nestor Vargas 1 - 19 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Nestor Vargas 1 - 0 Angel Ventura S93, G9
Nestor Vargas 0 - 1 Flo Ludwig S93, G7
Nestor Vargas 0 - 8 Leandro Serpillo S93, G9
Nestor Vargas 0 - 9 Marek Hlavac S93, G9
Nestor Vargas 0 - 2 Laura Hernández S93, G9
Nestor Vargas 0 - 7 Tomasz Meinert S93, G9
Nestor Vargas 0 - 2 Lucas Aguirre S93, G8
Nestor Vargas 0 - 1 Tristan Fontaine S93, G9
Marek Hlavac 9 - 0 Nestor Vargas S93, G9
Marek Hlavac 8 - 0 Olivier Madec S93, G9
Marek Hlavac 7 - 0 Charles Hoffmann S93, G9
Marek Hlavac 6 - 1 Tomasz Meinert S93, G9
Marek Hlavac 6 - 1 Paolo Dazzi S93, G8
Marek Hlavac 6 - 1 Lucas L. S93, G9
Marek Hlavac 6 - 3 Jacob Meara S93, G9
Marek Hlavac 5 - 4 Marcelo Martins S93, G9
Marek Hlavac 5 - 4 Justin Townsend S93, G9
Marek Hlavac 3 - 2 Stiven Peraza S93, G9
Marek Hlavac 2 - 0 Lucas Aguirre S93, G8
Marek Hlavac 2 - 0 Antonio Vettel S93, G3
Marek Hlavac 2 - 6 Leandro Serpillo S93, G9
Marek Hlavac 1 - 0 Tristan Fontaine S93, G9
Marek Hlavac 1 - 0 Furkan Güner S93, G8
Marek Hlavac 1 - 0 Andres Perez S93, G9
Marek Hlavac 1 - 0 Flo Ludwig S93, G7
Marek Hlavac 1 - 0 Angel Ventura S93, G9
Marek Hlavac 0 - 9 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Marek Hlavac 0 - 2 Laura Hernández S93, G9
Paolo Dazzi 17 - 10 Nestor Vargas S93, G8
Paolo Dazzi 16 - 9 Charles Hoffmann S93, G7
Paolo Dazzi 9 - 11 Justin Townsend S93, G8
Paolo Dazzi 8 - 11 Jacob Meara S93, G8
Paolo Dazzi 3 - 13 Santiago Huerta Martinez S93, G8
Paolo Dazzi 2 - 12 Marcelo Martins S93, G8
Paolo Dazzi 1 - 5 Olivier Madec S93, G8
Paolo Dazzi 1 - 0 Furkan Güner S93, G8
Paolo Dazzi 1 - 2 Stiven Peraza S93, G6
Paolo Dazzi 1 - 1 Antonio Vettel S93, G3
Paolo Dazzi 1 - 6 Marek Hlavac S93, G8
Paolo Dazzi 1 - 4 Lucas L. S93, G8
Paolo Dazzi 1 - 0 Flo Ludwig S93, G7
Paolo Dazzi 0 - 1 Laura Hernández S93, G8
Paolo Dazzi 0 - 2 Lucas Aguirre S93, G8
Paolo Dazzi 0 - 5 Tomasz Meinert S93, G8
Paolo Dazzi 0 - 6 Leandro Serpillo S93, G8
Justin Townsend 15 - 9 Nestor Vargas S93, G9
Justin Townsend 14 - 9 Charles Hoffmann S93, G9
Justin Townsend 13 - 12 Jacob Meara S93, G9
Justin Townsend 11 - 9 Paolo Dazzi S93, G8
Justin Townsend 8 - 0 Olivier Madec S93, G9
Justin Townsend 7 - 0 Lucas L. S93, G9
Justin Townsend 7 - 9 Marcelo Martins S93, G9
Justin Townsend 4 - 5 Marek Hlavac S93, G9
Justin Townsend 3 - 4 Tomasz Meinert S93, G9
Justin Townsend 2 - 3 Stiven Peraza S93, G9
Justin Townsend 2 - 0 Antonio Vettel S93, G3
Justin Townsend 2 - 0 Lucas Aguirre S93, G8
Justin Townsend 1 - 0 Furkan Güner S93, G8
Justin Townsend 1 - 0 Andres Perez S93, G9
Justin Townsend 1 - 0 Flo Ludwig S93, G7
Justin Townsend 1 - 7 Leandro Serpillo S93, G9
Justin Townsend 1 - 20 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Justin Townsend 1 - 0 Angel Ventura S93, G9
Justin Townsend 1 - 1 Laura Hernández S93, G9
Justin Townsend 0 - 1 Tristan Fontaine S93, G9
Charles Hoffmann 17 - 12 Nestor Vargas S93, G9
Charles Hoffmann 10 - 12 Jacob Meara S93, G9
Charles Hoffmann 9 - 16 Paolo Dazzi S93, G7
Charles Hoffmann 9 - 14 Justin Townsend S93, G9
Charles Hoffmann 2 - 11 Marcelo Martins S93, G9
Charles Hoffmann 2 - 16 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Charles Hoffmann 1 - 4 Stiven Peraza S93, G9
Charles Hoffmann 1 - 1 Antonio Vettel S93, G3
Charles Hoffmann 1 - 0 Flo Ludwig S93, G7
Charles Hoffmann 0 - 7 Olivier Madec S93, G9
Charles Hoffmann 0 - 6 Tomasz Meinert S93, G9
Charles Hoffmann 0 - 1 Lucas Aguirre S93, G6
Charles Hoffmann 0 - 1 Tristan Fontaine S93, G9
Charles Hoffmann 0 - 1 Angel Ventura S93, G9
Charles Hoffmann 0 - 1 Andres Perez S93, G9
Charles Hoffmann 0 - 7 Marek Hlavac S93, G9
Charles Hoffmann 0 - 6 Lucas L. S93, G9
Charles Hoffmann 0 - 7 Leandro Serpillo S93, G9
Charles Hoffmann 0 - 1 Laura Hernández S93, G9
Tomasz Meinert 7 - 0 Nestor Vargas S93, G9
Tomasz Meinert 6 - 1 Lucas L. S93, G9
Tomasz Meinert 6 - 1 Olivier Madec S93, G9
Tomasz Meinert 6 - 0 Charles Hoffmann S93, G9
Tomasz Meinert 5 - 0 Paolo Dazzi S93, G8
Tomasz Meinert 5 - 2 Marcelo Martins S93, G9
Tomasz Meinert 4 - 3 Justin Townsend S93, G9
Tomasz Meinert 3 - 4 Jacob Meara S93, G9
Tomasz Meinert 2 - 2 Stiven Peraza S93, G9
Tomasz Meinert 2 - 0 Lucas Aguirre S93, G8
Tomasz Meinert 1 - 0 Furkan Güner S93, G8
Tomasz Meinert 1 - 0 Andres Perez S93, G9
Tomasz Meinert 1 - 6 Marek Hlavac S93, G9
Tomasz Meinert 1 - 0 Antonio Vettel S93, G3
Tomasz Meinert 1 - 6 Leandro Serpillo S93, G9
Tomasz Meinert 1 - 0 Flo Ludwig S93, G7
Tomasz Meinert 1 - 0 Angel Ventura S93, G9
Tomasz Meinert 1 - 0 Tristan Fontaine S93, G9
Tomasz Meinert 0 - 7 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Tomasz Meinert 0 - 2 Laura Hernández S93, G9
Jacob Meara 15 - 8 Nestor Vargas S93, G9
Jacob Meara 12 - 10 Charles Hoffmann S93, G9
Jacob Meara 12 - 13 Justin Townsend S93, G9
Jacob Meara 11 - 8 Paolo Dazzi S93, G8
Jacob Meara 6 - 2 Olivier Madec S93, G9
Jacob Meara 6 - 10 Marcelo Martins S93, G9
Jacob Meara 4 - 3 Lucas L. S93, G9
Jacob Meara 4 - 3 Tomasz Meinert S93, G9
Jacob Meara 3 - 2 Stiven Peraza S93, G9
Jacob Meara 3 - 6 Marek Hlavac S93, G9
Jacob Meara 3 - 18 Santiago Huerta Martinez S93, G9
Jacob Meara 2 - 0 Lucas Aguirre S93, G8
Jacob Meara 1 - 0 Furkan Güner S93, G8
Jacob Meara 1 - 1 Antonio Vettel S93, G3
Jacob Meara 1 - 0 Flo Ludwig S93, G7
Jacob Meara 1 - 7 Leandro Serpillo S93, G9
Jacob Meara 0 - 1 Tristan Fontaine S93, G9
Jacob Meara 0 - 1 Andres Perez S93, G9
Jacob Meara 0 - 1 Angel Ventura S93, G9
Jacob Meara 0 - 2 Laura Hernández S93, G9
Tristan Fontaine 1 - 0 Andres Perez S93, G9
Tristan Fontaine 1 - 0 Nestor Vargas S93, G9
Tristan Fontaine 1 - 0 Olivier Madec S93, G9
Tristan Fontaine 1 - 0 Justin Townsend S93, G9
Tristan Fontaine 1 - 0 Angel Ventura S93, G9
Tristan Fontaine 1 - 0 Marcelo Martins S93, G9
Faqe « [12 »Shpejt shkoni në faqen: