Head to head (Grupi: Rookie - 17)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Filippo Cornelli 1 - 1 Terereco Trehco S75, G4
Filippo Cornelli 1 - 1 Pascal Wolf S75, G4
Filippo Cornelli 1 - 1 Vale Riz S75, G4
Filippo Cornelli 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Filippo Cornelli 1 - 0 Amar Zizo S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 1 Federico Medel S75, G1
Filippo Cornelli 0 - 2 Alexander Hunt S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 2 Paulo Peralta S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 2 Levi Rocha S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 2 Tom Murray S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 2 Sándor Józsa S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 2 Tony Keogh S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 2 Damian Boguś S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 2 Ruben Cepeda S75, G4
Filippo Cornelli 0 - 2 Guilherme Schweitzer S75, G4
Levi Rocha 20 - 1 Sándor Józsa S75, G7
Levi Rocha 18 - 1 Pascal Wolf S75, G7
Levi Rocha 7 - 16 Alexander Hunt S75, G7
Levi Rocha 7 - 4 Terereco Trehco S75, G7
Levi Rocha 6 - 1 Tony Keogh S75, G7
Levi Rocha 5 - 16 Paulo Peralta S75, G7
Levi Rocha 4 - 3 Tom Murray S75, G7
Levi Rocha 4 - 19 Ruben Cepeda S75, G7
Levi Rocha 4 - 8 Guilherme Schweitzer S75, G7
Levi Rocha 3 - 4 Damian Boguś S75, G7
Levi Rocha 3 - 0 Amar Zizo S75, G7
Levi Rocha 2 - 0 Jefferson Gomes S75, G5
Levi Rocha 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Levi Rocha 1 - 0 Mickael Baudry S75, G6
Levi Rocha 1 - 6 Vale Riz S75, G7
Levi Rocha 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Levi Rocha 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Levi Rocha 0 - 1 Federico Medel S75, G1
Jefferson Gomes 32 - 38 Peter Német S36, G17
Jefferson Gomes 1 - 0 Pascal Wolf S75, G5
Jefferson Gomes 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Jefferson Gomes 0 - 1 Amar Zizo S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Terereco Trehco S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Alexander Hunt S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Paulo Peralta S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Tom Murray S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Sándor Józsa S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Vale Riz S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Tony Keogh S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Damian Boguś S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Levi Rocha S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 2 Ruben Cepeda S75, G5
Jefferson Gomes 0 - 1 Guilherme Schweitzer S75, G2
Peter Német 38 - 32 Jefferson Gomes S36, G17
Guilherme Schweitzer 10 - 1 Sándor Józsa S75, G7
Guilherme Schweitzer 9 - 0 Pascal Wolf S75, G7
Guilherme Schweitzer 8 - 4 Levi Rocha S75, G7
Guilherme Schweitzer 6 - 6 Alexander Hunt S75, G7
Guilherme Schweitzer 6 - 2 Terereco Trehco S75, G7
Guilherme Schweitzer 6 - 5 Paulo Peralta S75, G7
Guilherme Schweitzer 6 - 6 Ruben Cepeda S75, G7
Guilherme Schweitzer 5 - 1 Tom Murray S75, G7
Guilherme Schweitzer 5 - 1 Tony Keogh S75, G7
Guilherme Schweitzer 5 - 1 Vale Riz S75, G7
Guilherme Schweitzer 4 - 2 Damian Boguś S75, G7
Guilherme Schweitzer 2 - 0 Amar Zizo S75, G7
Guilherme Schweitzer 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Federico Medel S75, G1
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Mickael Baudry S75, G6
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Guilherme Schweitzer 1 - 0 Jefferson Gomes S75, G2
Sándor Józsa 12 - 7 Pascal Wolf S75, G7
Sándor Józsa 8 - 70 Ruben Cepeda S75, G7
Sándor Józsa 3 - 0 Amar Zizo S75, G7
Sándor Józsa 2 - 0 Jefferson Gomes S75, G5
Sándor Józsa 2 - 20 Alexander Hunt S75, G7
Sándor Józsa 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Sándor Józsa 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Sándor Józsa 1 - 9 Terereco Trehco S75, G7
Sándor Józsa 1 - 20 Levi Rocha S75, G7
Sándor Józsa 1 - 6 Tom Murray S75, G7
Sándor Józsa 1 - 10 Guilherme Schweitzer S75, G7
Sándor Józsa 1 - 6 Tony Keogh S75, G7
Sándor Józsa 1 - 6 Vale Riz S75, G7
Sándor Józsa 1 - 6 Damian Boguś S75, G7
Sándor Józsa 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Sándor Józsa 0 - 1 Federico Medel S75, G1
Sándor Józsa 0 - 33 Paulo Peralta S75, G7
Sándor Józsa 0 - 1 Mickael Baudry S75, G6
Amar Zizo 3 - 0 Pascal Wolf S75, G7
Amar Zizo 1 - 0 Jefferson Gomes S75, G5
Amar Zizo 1 - 2 Vale Riz S75, G7
Amar Zizo 1 - 2 Alexander Hunt S75, G7
Amar Zizo 1 - 2 Terereco Trehco S75, G7
Amar Zizo 0 - 3 Damian Boguś S75, G7
Amar Zizo 0 - 1 Filippo Cornelli S75, G4
Amar Zizo 0 - 3 Ruben Cepeda S75, G7
Amar Zizo 0 - 1 Niko Liitola S75, G4
Amar Zizo 0 - 3 Sándor Józsa S75, G7
Amar Zizo 0 - 3 Paulo Peralta S75, G7
Amar Zizo 0 - 3 Levi Rocha S75, G7
Amar Zizo 0 - 3 Tom Murray S75, G7
Amar Zizo 0 - 2 Guilherme Schweitzer S75, G7
Amar Zizo 0 - 3 Tony Keogh S75, G7
Tony Keogh 6 - 0 Pascal Wolf S75, G7
Tony Keogh 6 - 1 Sándor Józsa S75, G7
Tony Keogh 5 - 2 Alexander Hunt S75, G7
Tony Keogh 4 - 3 Damian Boguś S75, G7
Tony Keogh 3 - 4 Tom Murray S75, G7
Tony Keogh 3 - 0 Amar Zizo S75, G7
Tony Keogh 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Tony Keogh 2 - 0 Jefferson Gomes S75, G5
Tony Keogh 2 - 5 Terereco Trehco S75, G7
Tony Keogh 1 - 6 Paulo Peralta S75, G7
Tony Keogh 1 - 0 Mickael Baudry S75, G6
Tony Keogh 1 - 6 Levi Rocha S75, G7
Tony Keogh 1 - 5 Guilherme Schweitzer S75, G7
Tony Keogh 1 - 6 Vale Riz S75, G7
Tony Keogh 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Tony Keogh 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Tony Keogh 0 - 7 Ruben Cepeda S75, G7
Tony Keogh 0 - 1 Federico Medel S75, G1
Alexander Hunt 20 - 2 Sándor Józsa S75, G7
Alexander Hunt 18 - 1 Pascal Wolf S75, G7
Alexander Hunt 16 - 7 Levi Rocha S75, G7
Alexander Hunt 13 - 8 Paulo Peralta S75, G7
Alexander Hunt 13 - 11 Ruben Cepeda S75, G7
Alexander Hunt 6 - 6 Guilherme Schweitzer S75, G7
Alexander Hunt 4 - 7 Terereco Trehco S75, G7
Alexander Hunt 2 - 5 Tony Keogh S75, G7
Alexander Hunt 2 - 1 Amar Zizo S75, G7
Alexander Hunt 2 - 5 Damian Boguś S75, G7
Alexander Hunt 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Alexander Hunt 2 - 0 Jefferson Gomes S75, G5
Alexander Hunt 1 - 6 Tom Murray S75, G7
Alexander Hunt 1 - 6 Vale Riz S75, G7
Alexander Hunt 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Alexander Hunt 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Alexander Hunt 0 - 1 Mickael Baudry S75, G6
Alexander Hunt 0 - 1 Federico Medel S75, G1
Damian Boguś 6 - 1 Sándor Józsa S75, G7
Damian Boguś 5 - 1 Pascal Wolf S75, G7
Damian Boguś 5 - 2 Alexander Hunt S75, G7
Damian Boguś 4 - 3 Levi Rocha S75, G7
Damian Boguś 3 - 4 Tony Keogh S75, G7
Damian Boguś 3 - 4 Terereco Trehco S75, G7
Damian Boguś 3 - 4 Paulo Peralta S75, G7
Damian Boguś 3 - 4 Tom Murray S75, G7
Damian Boguś 3 - 0 Amar Zizo S75, G7
Damian Boguś 3 - 4 Vale Riz S75, G7
Damian Boguś 2 - 4 Guilherme Schweitzer S75, G7
Damian Boguś 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Damian Boguś 2 - 5 Ruben Cepeda S75, G7
Damian Boguś 2 - 0 Jefferson Gomes S75, G5
Damian Boguś 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Damian Boguś 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Damian Boguś 0 - 1 Federico Medel S75, G1
Damian Boguś 0 - 1 Mickael Baudry S75, G6
Paulo Peralta 33 - 0 Sándor Józsa S75, G7
Paulo Peralta 19 - 17 Ruben Cepeda S75, G7
Paulo Peralta 18 - 0 Pascal Wolf S75, G7
Paulo Peralta 16 - 5 Levi Rocha S75, G7
Paulo Peralta 8 - 13 Alexander Hunt S75, G7
Paulo Peralta 6 - 1 Tony Keogh S75, G7
Paulo Peralta 6 - 4 Terereco Trehco S75, G7
Paulo Peralta 6 - 1 Tom Murray S75, G7
Paulo Peralta 5 - 6 Guilherme Schweitzer S75, G7
Paulo Peralta 4 - 3 Damian Boguś S75, G7
Paulo Peralta 3 - 0 Amar Zizo S75, G7
Paulo Peralta 3 - 4 Vale Riz S75, G7
Paulo Peralta 2 - 0 Jefferson Gomes S75, G5
Paulo Peralta 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Paulo Peralta 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Paulo Peralta 1 - 0 Federico Medel S75, G1
Paulo Peralta 1 - 0 Mickael Baudry S75, G6
Paulo Peralta 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Ruben Cepeda 70 - 8 Sándor Józsa S75, G7
Ruben Cepeda 21 - 0 Pascal Wolf S75, G7
Ruben Cepeda 19 - 4 Levi Rocha S75, G7
Ruben Cepeda 17 - 19 Paulo Peralta S75, G7
Ruben Cepeda 11 - 0 Terereco Trehco S75, G7
Ruben Cepeda 11 - 13 Alexander Hunt S75, G7
Ruben Cepeda 7 - 0 Tony Keogh S75, G7
Ruben Cepeda 7 - 0 Tom Murray S75, G7
Ruben Cepeda 6 - 6 Guilherme Schweitzer S75, G7
Ruben Cepeda 5 - 2 Damian Boguś S75, G7
Ruben Cepeda 5 - 2 Vale Riz S75, G7
Ruben Cepeda 3 - 0 Amar Zizo S75, G7
Ruben Cepeda 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Ruben Cepeda 2 - 0 Jefferson Gomes S75, G5
Ruben Cepeda 1 - 0 Sebastien Guelt S75, G2
Ruben Cepeda 1 - 0 Niko Liitola S75, G4
Ruben Cepeda 1 - 0 Federico Medel S75, G1
Ruben Cepeda 1 - 0 Mickael Baudry S75, G6
Tom Murray 6 - 1 Alexander Hunt S75, G7
Tom Murray 6 - 1 Sándor Józsa S75, G7
Tom Murray 6 - 0 Pascal Wolf S75, G7
Tom Murray 4 - 3 Tony Keogh S75, G7
Tom Murray 4 - 3 Damian Boguś S75, G7
Tom Murray 3 - 4 Terereco Trehco S75, G7
Tom Murray 3 - 4 Levi Rocha S75, G7
Tom Murray 3 - 0 Amar Zizo S75, G7
Tom Murray 2 - 5 Vale Riz S75, G7
Tom Murray 2 - 0 Filippo Cornelli S75, G4
Faqe « [12 »Shpejt shkoni në faqen: