Head to head (Grupi: Rookie - 19)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 4 5 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Atanas Kostadinov 156 - 66 Sebastián González S96, G9
Atanas Kostadinov 125 - 27 Angel Heredia S96, G9
Atanas Kostadinov 39 - 8 Mike Dustman S96, G9
Atanas Kostadinov 37 - 32 Hugo Alves S96, G9
Atanas Kostadinov 29 - 10 Kin Thickfields S96, G7
Atanas Kostadinov 27 - 1 Samuel Schueler S96, G9
Atanas Kostadinov 13 - 26 Robert Randjelovic S96, G9
Atanas Kostadinov 10 - 3 Andrew Schmidt S96, G9
Atanas Kostadinov 9 - 14 Zdenek Hrdina S96, G9
Atanas Kostadinov 8 - 16 Maksimilijan Topalovic S96, G9
Atanas Kostadinov 7 - 16 Plamen Minev S96, G9
Atanas Kostadinov 6 - 1 Denis Mena S96, G9
Atanas Kostadinov 6 - 0 Everton Santos S96, G9
Atanas Kostadinov 5 - 15 Ralf Weber S96, G9
Atanas Kostadinov 5 - 1 Pedro Ferreira S96, G8
Atanas Kostadinov 5 - 9 Alessandra Meine S96, G9
Atanas Kostadinov 4 - 0 David Alejandro Montilla Fumero S96, G7
Atanas Kostadinov 2 - 0 Beto Sam S96, G7
Atanas Kostadinov 1 - 0 Kenneth Reid S96, G9
Atanas Kostadinov 1 - 8 Emil Zhelyazkov S96, G9
Atanas Kostadinov 1 - 0 Dinko Tor S96, G6
Atanas Kostadinov 1 - 0 Rocky One S96, G6
Atanas Kostadinov 1 - 0 Sadık Akgün S96, G8
Atanas Kostadinov 1 - 0 Doslangas Do S96, G8
Atanas Kostadinov 1 - 0 Ivan Ivanov S96, G6
Atanas Kostadinov 1 - 0 Manuel Perez S96, G9
Atanas Kostadinov 1 - 8 Attila Komoróczy S96, G9
Atanas Kostadinov 1 - 0 Alex Almeida S96, G6
Atanas Kostadinov 1 - 0 Darth Marshall S96, G8
Atanas Kostadinov 0 - 9 Claudio Bentivegna S96, G9
Pedro Ferreira 5 - 1 Samuel Schueler S96, G8
Pedro Ferreira 3 - 2 Denis Mena S96, G8
Pedro Ferreira 3 - 3 Mike Dustman S96, G8
Pedro Ferreira 3 - 0 David Alejandro Montilla Fumero S96, G7
Pedro Ferreira 3 - 1 Everton Santos S96, G8
Pedro Ferreira 3 - 3 Angel Heredia S96, G8
Pedro Ferreira 3 - 2 Kin Thickfields S96, G7
Pedro Ferreira 2 - 4 Andrew Schmidt S96, G8
Pedro Ferreira 2 - 4 Plamen Minev S96, G8
Pedro Ferreira 2 - 0 Beto Sam S96, G7
Pedro Ferreira 2 - 4 Hugo Alves S96, G8
Pedro Ferreira 1 - 5 Maksimilijan Topalovic S96, G8
Pedro Ferreira 1 - 5 Atanas Kostadinov S96, G8
Pedro Ferreira 1 - 0 Sadık Akgün S96, G8
Pedro Ferreira 1 - 0 Doslangas Do S96, G8
Pedro Ferreira 1 - 0 Ivan Ivanov S96, G6
Pedro Ferreira 1 - 0 Alex Almeida S96, G6
Pedro Ferreira 1 - 5 Zdenek Hrdina S96, G8
Pedro Ferreira 1 - 0 Darth Marshall S96, G8
Pedro Ferreira 1 - 5 Sebastián González S96, G8
Pedro Ferreira 1 - 0 Dinko Tor S96, G6
Pedro Ferreira 0 - 6 Ralf Weber S96, G8
Pedro Ferreira 0 - 1 Rocky One S96, G6
Pedro Ferreira 0 - 6 Claudio Bentivegna S96, G8
Pedro Ferreira 0 - 6 Robert Randjelovic S96, G8
Pedro Ferreira 0 - 6 Attila Komoróczy S96, G8
Pedro Ferreira 0 - 6 Alessandra Meine S96, G8
Pedro Ferreira 0 - 6 Emil Zhelyazkov S96, G8
Zdenek Hrdina 25 - 0 Samuel Schueler S96, G9
Zdenek Hrdina 25 - 0 Angel Heredia S96, G9
Zdenek Hrdina 22 - 3 Hugo Alves S96, G9
Zdenek Hrdina 20 - 5 Mike Dustman S96, G9
Zdenek Hrdina 20 - 3 Kin Thickfields S96, G7
Zdenek Hrdina 18 - 6 Sebastián González S96, G9
Zdenek Hrdina 14 - 11 Maksimilijan Topalovic S96, G9
Zdenek Hrdina 14 - 9 Atanas Kostadinov S96, G9
Zdenek Hrdina 13 - 1 Andrew Schmidt S96, G9
Zdenek Hrdina 12 - 12 Plamen Minev S96, G9
Zdenek Hrdina 12 - 9 Ralf Weber S96, G9
Zdenek Hrdina 8 - 16 Robert Randjelovic S96, G9
Zdenek Hrdina 8 - 7 Alessandra Meine S96, G9
Zdenek Hrdina 6 - 1 Denis Mena S96, G9
Zdenek Hrdina 6 - 0 Everton Santos S96, G9
Zdenek Hrdina 5 - 1 Pedro Ferreira S96, G8
Zdenek Hrdina 5 - 0 David Alejandro Montilla Fumero S96, G7
Zdenek Hrdina 2 - 0 Beto Sam S96, G7
Zdenek Hrdina 1 - 0 Doslangas Do S96, G8
Zdenek Hrdina 1 - 0 Ivan Ivanov S96, G6
Zdenek Hrdina 1 - 0 Manuel Perez S96, G9
Zdenek Hrdina 1 - 0 Alex Almeida S96, G6
Zdenek Hrdina 1 - 0 Darth Marshall S96, G8
Zdenek Hrdina 1 - 0 Kenneth Reid S96, G9
Zdenek Hrdina 1 - 0 Dinko Tor S96, G6
Zdenek Hrdina 1 - 0 Rocky One S96, G6
Zdenek Hrdina 1 - 0 Sadık Akgün S96, G8
Zdenek Hrdina 0 - 9 Attila Komoróczy S96, G9
Zdenek Hrdina 0 - 9 Emil Zhelyazkov S96, G9
Zdenek Hrdina 0 - 9 Claudio Bentivegna S96, G9
Robert Randjelovic 41 - 16 Hugo Alves S96, G9
Robert Randjelovic 37 - 4 Mike Dustman S96, G9
Robert Randjelovic 36 - 6 Angel Heredia S96, G9
Robert Randjelovic 35 - 5 Kin Thickfields S96, G7
Robert Randjelovic 30 - 11 Sebastián González S96, G9
Robert Randjelovic 27 - 3 Samuel Schueler S96, G9
Robert Randjelovic 26 - 13 Atanas Kostadinov S96, G9
Robert Randjelovic 18 - 7 Maksimilijan Topalovic S96, G9
Robert Randjelovic 16 - 8 Zdenek Hrdina S96, G9
Robert Randjelovic 15 - 1 Alessandra Meine S96, G9
Robert Randjelovic 13 - 11 Plamen Minev S96, G9
Robert Randjelovic 13 - 1 Andrew Schmidt S96, G9
Robert Randjelovic 12 - 9 Ralf Weber S96, G9
Robert Randjelovic 9 - 0 Emil Zhelyazkov S96, G9
Robert Randjelovic 7 - 0 Denis Mena S96, G9
Robert Randjelovic 6 - 0 Pedro Ferreira S96, G8
Robert Randjelovic 6 - 0 Everton Santos S96, G9
Robert Randjelovic 4 - 1 David Alejandro Montilla Fumero S96, G7
Robert Randjelovic 2 - 7 Attila Komoróczy S96, G9
Robert Randjelovic 2 - 0 Beto Sam S96, G7
Robert Randjelovic 2 - 7 Claudio Bentivegna S96, G9
Robert Randjelovic 1 - 0 Ivan Ivanov S96, G6
Robert Randjelovic 1 - 0 Manuel Perez S96, G9
Robert Randjelovic 1 - 0 Alex Almeida S96, G6
Robert Randjelovic 1 - 0 Darth Marshall S96, G8
Robert Randjelovic 1 - 0 Kenneth Reid S96, G9
Robert Randjelovic 1 - 0 Dinko Tor S96, G6
Robert Randjelovic 1 - 0 Rocky One S96, G6
Robert Randjelovic 1 - 0 Sadık Akgün S96, G8
Robert Randjelovic 1 - 0 Doslangas Do S96, G8
Angel Heredia 31 - 110 Sebastián González S96, G9
Angel Heredia 27 - 125 Atanas Kostadinov S96, G9
Angel Heredia 23 - 29 Mike Dustman S96, G9
Angel Heredia 21 - 23 Kin Thickfields S96, G7
Angel Heredia 18 - 13 Samuel Schueler S96, G9
Angel Heredia 17 - 56 Hugo Alves S96, G9
Angel Heredia 9 - 6 Andrew Schmidt S96, G9
Angel Heredia 6 - 36 Robert Randjelovic S96, G9
Angel Heredia 6 - 0 Everton Santos S96, G9
Angel Heredia 6 - 1 Denis Mena S96, G9
Angel Heredia 5 - 11 Alessandra Meine S96, G9
Angel Heredia 5 - 0 David Alejandro Montilla Fumero S96, G7
Angel Heredia 3 - 3 Pedro Ferreira S96, G8
Angel Heredia 2 - 0 Beto Sam S96, G7
Angel Heredia 2 - 20 Ralf Weber S96, G9
Angel Heredia 2 - 24 Maksimilijan Topalovic S96, G9
Angel Heredia 2 - 23 Plamen Minev S96, G9
Angel Heredia 1 - 0 Alex Almeida S96, G6
Angel Heredia 1 - 0 Darth Marshall S96, G8
Angel Heredia 1 - 0 Kenneth Reid S96, G9
Angel Heredia 1 - 0 Dinko Tor S96, G6
Angel Heredia 1 - 0 Sadık Akgün S96, G8
Angel Heredia 1 - 0 Doslangas Do S96, G8
Angel Heredia 1 - 0 Ivan Ivanov S96, G6
Angel Heredia 1 - 0 Manuel Perez S96, G9
Angel Heredia 0 - 9 Attila Komoróczy S96, G9
Angel Heredia 0 - 9 Emil Zhelyazkov S96, G9
Angel Heredia 0 - 1 Rocky One S96, G6
Angel Heredia 0 - 9 Claudio Bentivegna S96, G9
Angel Heredia 0 - 25 Zdenek Hrdina S96, G9
Plamen Minev 24 - 1 Mike Dustman S96, G9
Plamen Minev 24 - 1 Samuel Schueler S96, G9
Plamen Minev 23 - 2 Angel Heredia S96, G9
Plamen Minev 22 - 3 Hugo Alves S96, G9
Plamen Minev 21 - 2 Kin Thickfields S96, G7
Plamen Minev 20 - 4 Sebastián González S96, G9
Plamen Minev 17 - 8 Maksimilijan Topalovic S96, G9
Plamen Minev 16 - 7 Atanas Kostadinov S96, G9
Plamen Minev 13 - 2 Andrew Schmidt S96, G9
Plamen Minev 12 - 9 Ralf Weber S96, G9
Plamen Minev 12 - 12 Zdenek Hrdina S96, G9
Plamen Minev 11 - 13 Robert Randjelovic S96, G9
Plamen Minev 8 - 8 Alessandra Meine S96, G9
Plamen Minev 7 - 0 Denis Mena S96, G9
Plamen Minev 6 - 0 Everton Santos S96, G9
Plamen Minev 5 - 0 David Alejandro Montilla Fumero S96, G7
Plamen Minev 4 - 2 Pedro Ferreira S96, G8
Plamen Minev 2 - 0 Beto Sam S96, G7
Plamen Minev 1 - 0 Darth Marshall S96, G8
Plamen Minev 1 - 0 Kenneth Reid S96, G9
Plamen Minev 1 - 0 Dinko Tor S96, G6
Plamen Minev 1 - 8 Emil Zhelyazkov S96, G9
Plamen Minev 1 - 0 Rocky One S96, G6
Plamen Minev 1 - 0 Sadık Akgün S96, G8
Plamen Minev 1 - 0 Doslangas Do S96, G8
Plamen Minev 1 - 0 Ivan Ivanov S96, G6
Plamen Minev 1 - 0 Manuel Perez S96, G9
Plamen Minev 1 - 0 Alex Almeida S96, G6
Plamen Minev 1 - 8 Attila Komoróczy S96, G9
Plamen Minev 0 - 9 Claudio Bentivegna S96, G9
Emil Zhelyazkov 17 - 28 Hugo Alves S96, G9
Emil Zhelyazkov 9 - 0 Sebastián González S96, G9
Emil Zhelyazkov 9 - 0 Zdenek Hrdina S96, G9
Emil Zhelyazkov 9 - 0 Mike Dustman S96, G9
Emil Zhelyazkov 9 - 0 Angel Heredia S96, G9
Emil Zhelyazkov 9 - 0 Samuel Schueler S96, G9
Emil Zhelyazkov 8 - 1 Plamen Minev S96, G9
Emil Zhelyazkov 8 - 1 Maksimilijan Topalovic S96, G9
Emil Zhelyazkov 8 - 1 Atanas Kostadinov S96, G9
Emil Zhelyazkov 8 - 1 Andrew Schmidt S96, G9
Emil Zhelyazkov 7 - 0 Kin Thickfields S96, G7
Emil Zhelyazkov 7 - 0 Denis Mena S96, G9
Emil Zhelyazkov 6 - 0 Everton Santos S96, G9
Emil Zhelyazkov 6 - 0 Pedro Ferreira S96, G8
Emil Zhelyazkov 5 - 4 Alessandra Meine S96, G9
Emil Zhelyazkov 4 - 0 David Alejandro Montilla Fumero S96, G7
Emil Zhelyazkov 2 - 0 Beto Sam S96, G7
Emil Zhelyazkov 1 - 0 Darth Marshall S96, G8
Emil Zhelyazkov 1 - 0 Kenneth Reid S96, G9
Emil Zhelyazkov 1 - 0 Dinko Tor S96, G6
Emil Zhelyazkov 1 - 0 Rocky One S96, G6
Emil Zhelyazkov 1 - 0 Sadık Akgün S96, G8
Faqe « [12 3 4 5 »Shpejt shkoni në faqen: