Head to head (Grupi: Rookie - 54)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Raul Enrique De La Mora Alarcon 14 - 2 Gábor Sumi S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 12 - 10 Addy van der Stam S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 12 - 9 Adam Dettloff S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 9 - 2 Andy Arland S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 9 - 8 Zsolt Dekany S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 8 - 10 Rudolf Ramor S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 8 - 10 Gytis Andriuskevicius S75, G6
Raul Enrique De La Mora Alarcon 6 - 13 Sergiu Gluscenco S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 6 - 15 Jeremy Jaquith S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 5 - 1 Bartłomiej Pisuk S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 5 - 9 Krystian Wróblewski S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 5 - 18 Francesco Rossi S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 3 - 4 Marcos Galdino S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 3 - 6 David Greenwood S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 2 - 0 Yorg Jim S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 2 - 21 Dirk Sperling S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 1 - 0 Grigore Alex S75, G6
Raul Enrique De La Mora Alarcon 0 - 1 Oriol Serrat S75, G7
Raul Enrique De La Mora Alarcon 0 - 1 Patrice’ M. Lajeunesse S75, G7
Raul Enrique De La Mora Alarcon 0 - 21 Luis Rodriguez S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 0 - 8 Ian Van Kaarst S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 0 - 4 Roland Fogarasi S75, G8
Raul Enrique De La Mora Alarcon 0 - 8 Jodar Thierry S75, G8
Sergiu Gluscenco 16 - 4 Addy van der Stam S75, G8
Sergiu Gluscenco 15 - 1 Gábor Sumi S75, G8
Sergiu Gluscenco 14 - 4 Adam Dettloff S75, G8
Sergiu Gluscenco 13 - 1 Krystian Wróblewski S75, G8
Sergiu Gluscenco 13 - 4 Jeremy Jaquith S75, G8
Sergiu Gluscenco 13 - 6 Raul Enrique De La Mora Alarcon S75, G8
Sergiu Gluscenco 12 - 5 Rudolf Ramor S75, G8
Sergiu Gluscenco 11 - 5 Zsolt Dekany S75, G8
Sergiu Gluscenco 10 - 2 Andy Arland S75, G8
Sergiu Gluscenco 10 - 6 Gytis Andriuskevicius S75, G6
Sergiu Gluscenco 8 - 12 Francesco Rossi S75, G8
Sergiu Gluscenco 8 - 0 Ian Van Kaarst S75, G8
Sergiu Gluscenco 8 - 1 David Greenwood S75, G8
Sergiu Gluscenco 7 - 0 Marcos Galdino S75, G8
Sergiu Gluscenco 6 - 0 Bartłomiej Pisuk S75, G8
Sergiu Gluscenco 6 - 2 Jodar Thierry S75, G8
Sergiu Gluscenco 5 - 15 Dirk Sperling S75, G8
Sergiu Gluscenco 4 - 0 Roland Fogarasi S75, G8
Sergiu Gluscenco 3 - 15 Luis Rodriguez S75, G8
Sergiu Gluscenco 2 - 0 Yorg Jim S75, G8
Sergiu Gluscenco 1 - 0 Patrice’ M. Lajeunesse S75, G7
Sergiu Gluscenco 1 - 0 Grigore Alex S75, G6
Sergiu Gluscenco 1 - 0 Oriol Serrat S75, G7
Marcos Galdino 14 - 9 Ian Van Kaarst S75, G8
Marcos Galdino 5 - 2 Gábor Sumi S75, G8
Marcos Galdino 5 - 1 Zsolt Dekany S75, G8
Marcos Galdino 5 - 0 Bartłomiej Pisuk S75, G8
Marcos Galdino 4 - 0 Andy Arland S75, G8
Marcos Galdino 4 - 3 Raul Enrique De La Mora Alarcon S75, G8
Marcos Galdino 4 - 3 Addy van der Stam S75, G8
Marcos Galdino 4 - 3 Adam Dettloff S75, G8
Marcos Galdino 4 - 3 Dirk Sperling S75, G8
Marcos Galdino 3 - 4 Krystian Wróblewski S75, G8
Marcos Galdino 3 - 4 Jeremy Jaquith S75, G8
Marcos Galdino 3 - 2 Gytis Andriuskevicius S75, G6
Marcos Galdino 2 - 0 Yorg Jim S75, G8
Marcos Galdino 2 - 5 Rudolf Ramor S75, G8
Marcos Galdino 2 - 4 David Greenwood S75, G8
Marcos Galdino 1 - 3 Roland Fogarasi S75, G8
Marcos Galdino 1 - 0 Grigore Alex S75, G6
Marcos Galdino 1 - 0 Patrice’ M. Lajeunesse S75, G7
Marcos Galdino 0 - 7 Luis Rodriguez S75, G8
Marcos Galdino 0 - 7 Francesco Rossi S75, G8
Marcos Galdino 0 - 7 Jodar Thierry S75, G8
Marcos Galdino 0 - 7 Sergiu Gluscenco S75, G8
Marcos Galdino 0 - 1 Oriol Serrat S75, G7
Ian Van Kaarst 9 - 14 Marcos Galdino S75, G8
Ian Van Kaarst 8 - 0 Raul Enrique De La Mora Alarcon S75, G8
Ian Van Kaarst 7 - 1 Gábor Sumi S75, G8
Ian Van Kaarst 7 - 0 Zsolt Dekany S75, G8
Ian Van Kaarst 6 - 2 Addy van der Stam S75, G8
Ian Van Kaarst 6 - 0 Bartłomiej Pisuk S75, G8
Ian Van Kaarst 5 - 3 Krystian Wróblewski S75, G8
Ian Van Kaarst 5 - 3 Adam Dettloff S75, G8
Ian Van Kaarst 5 - 3 Dirk Sperling S75, G8
Ian Van Kaarst 5 - 0 Gytis Andriuskevicius S75, G6
Ian Van Kaarst 5 - 0 Andy Arland S75, G8
Ian Van Kaarst 3 - 5 Jeremy Jaquith S75, G8
Ian Van Kaarst 2 - 2 Roland Fogarasi S75, G8
Ian Van Kaarst 2 - 0 Yorg Jim S75, G8
Ian Van Kaarst 2 - 5 Rudolf Ramor S75, G8
Ian Van Kaarst 2 - 5 David Greenwood S75, G8
Ian Van Kaarst 1 - 0 Grigore Alex S75, G6
Ian Van Kaarst 1 - 0 Patrice’ M. Lajeunesse S75, G7
Ian Van Kaarst 0 - 8 Luis Rodriguez S75, G8
Ian Van Kaarst 0 - 8 Francesco Rossi S75, G8
Ian Van Kaarst 0 - 8 Jodar Thierry S75, G8
Ian Van Kaarst 0 - 8 Sergiu Gluscenco S75, G8
Ian Van Kaarst 0 - 1 Oriol Serrat S75, G7
Gytis Andriuskevicius 16 - 15 Addy van der Stam S75, G6
Gytis Andriuskevicius 15 - 12 Adam Dettloff S75, G6
Gytis Andriuskevicius 13 - 16 Jeremy Jaquith S75, G6
Gytis Andriuskevicius 12 - 2 Gábor Sumi S75, G6
Gytis Andriuskevicius 11 - 12 Zsolt Dekany S75, G6
Gytis Andriuskevicius 11 - 17 Rudolf Ramor S75, G6
Gytis Andriuskevicius 10 - 8 Raul Enrique De La Mora Alarcon S75, G6
Gytis Andriuskevicius 8 - 2 Andy Arland S75, G6
Gytis Andriuskevicius 8 - 12 Francesco Rossi S75, G6
Gytis Andriuskevicius 6 - 10 Sergiu Gluscenco S75, G6
Gytis Andriuskevicius 6 - 6 Krystian Wróblewski S75, G6
Gytis Andriuskevicius 3 - 3 David Greenwood S75, G6
Gytis Andriuskevicius 2 - 3 Marcos Galdino S75, G6
Gytis Andriuskevicius 2 - 3 Bartłomiej Pisuk S75, G6
Gytis Andriuskevicius 1 - 31 Dirk Sperling S75, G6
Gytis Andriuskevicius 1 - 27 Luis Rodriguez S75, G6
Gytis Andriuskevicius 1 - 0 Grigore Alex S75, G6
Gytis Andriuskevicius 0 - 5 Jodar Thierry S75, G6
Gytis Andriuskevicius 0 - 5 Ian Van Kaarst S75, G6
Gytis Andriuskevicius 0 - 2 Roland Fogarasi S75, G6
Addy van der Stam 48 - 62 Adam Dettloff S75, G8
Addy van der Stam 27 - 34 Jeremy Jaquith S75, G8
Addy van der Stam 20 - 18 Rudolf Ramor S75, G8
Addy van der Stam 15 - 16 Gytis Andriuskevicius S75, G6
Addy van der Stam 14 - 30 Zsolt Dekany S75, G8
Addy van der Stam 13 - 4 Gábor Sumi S75, G8
Addy van der Stam 10 - 12 Raul Enrique De La Mora Alarcon S75, G8
Addy van der Stam 9 - 3 Andy Arland S75, G8
Addy van der Stam 7 - 7 Krystian Wróblewski S75, G8
Addy van der Stam 6 - 54 Dirk Sperling S75, G8
Addy van der Stam 5 - 19 Francesco Rossi S75, G8
Addy van der Stam 4 - 2 Bartłomiej Pisuk S75, G8
Addy van der Stam 4 - 16 Sergiu Gluscenco S75, G8
Addy van der Stam 3 - 4 Marcos Galdino S75, G8
Addy van der Stam 2 - 2 Roland Fogarasi S75, G8
Addy van der Stam 2 - 0 Yorg Jim S75, G8
Addy van der Stam 2 - 6 Ian Van Kaarst S75, G8
Addy van der Stam 2 - 7 David Greenwood S75, G8
Addy van der Stam 1 - 0 Oriol Serrat S75, G7
Addy van der Stam 1 - 0 Patrice’ M. Lajeunesse S75, G7
Addy van der Stam 0 - 34 Luis Rodriguez S75, G8
Addy van der Stam 0 - 8 Jodar Thierry S75, G8
Addy van der Stam 0 - 1 Grigore Alex S75, G6
Bartłomiej Pisuk 3 - 2 Gytis Andriuskevicius S75, G6
Bartłomiej Pisuk 2 - 4 Addy van der Stam S75, G8
Bartłomiej Pisuk 2 - 2 Andy Arland S75, G8
Bartłomiej Pisuk 2 - 4 Gábor Sumi S75, G8
Bartłomiej Pisuk 2 - 4 Adam Dettloff S75, G8
Bartłomiej Pisuk 1 - 5 Krystian Wróblewski S75, G8
Bartłomiej Pisuk 1 - 5 Jeremy Jaquith S75, G8
Bartłomiej Pisuk 1 - 5 Raul Enrique De La Mora Alarcon S75, G8
Bartłomiej Pisuk 1 - 4 Zsolt Dekany S75, G8
Bartłomiej Pisuk 1 - 5 Dirk Sperling S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 1 Patrice’ M. Lajeunesse S75, G7
Bartłomiej Pisuk 0 - 6 Luis Rodriguez S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 6 Francesco Rossi S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 5 Marcos Galdino S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 4 Roland Fogarasi S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 2 Yorg Jim S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 6 Jodar Thierry S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 1 Grigore Alex S75, G6
Bartłomiej Pisuk 0 - 6 Sergiu Gluscenco S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 5 Rudolf Ramor S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 6 David Greenwood S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 6 Ian Van Kaarst S75, G8
Bartłomiej Pisuk 0 - 1 Oriol Serrat S75, G7
Jodar Thierry 8 - 0 Raul Enrique De La Mora Alarcon S75, G8
Jodar Thierry 8 - 0 Gábor Sumi S75, G8
Jodar Thierry 8 - 0 Adam Dettloff S75, G8
Jodar Thierry 8 - 0 Ian Van Kaarst S75, G8
Jodar Thierry 8 - 0 Addy van der Stam S75, G8
Jodar Thierry 7 - 1 Krystian Wróblewski S75, G8
Jodar Thierry 7 - 1 Jeremy Jaquith S75, G8
Jodar Thierry 7 - 0 Marcos Galdino S75, G8
Jodar Thierry 7 - 0 Zsolt Dekany S75, G8
Jodar Thierry 7 - 0 Rudolf Ramor S75, G8
Jodar Thierry 6 - 0 Bartłomiej Pisuk S75, G8
Jodar Thierry 6 - 1 David Greenwood S75, G8
Jodar Thierry 5 - 0 Andy Arland S75, G8
Jodar Thierry 5 - 0 Gytis Andriuskevicius S75, G6
Jodar Thierry 5 - 3 Dirk Sperling S75, G8
Jodar Thierry 4 - 0 Roland Fogarasi S75, G8
Jodar Thierry 3 - 5 Luis Rodriguez S75, G8
Jodar Thierry 3 - 5 Francesco Rossi S75, G8
Jodar Thierry 2 - 0 Yorg Jim S75, G8
Jodar Thierry 2 - 6 Sergiu Gluscenco S75, G8
Jodar Thierry 1 - 0 Grigore Alex S75, G6
Jodar Thierry 1 - 0 Oriol Serrat S75, G7
Jodar Thierry 1 - 0 Patrice’ M. Lajeunesse S75, G7
Krystian Wróblewski 12 - 3 Gábor Sumi S75, G8
Krystian Wróblewski 9 - 5 Raul Enrique De La Mora Alarcon S75, G8
Krystian Wróblewski 9 - 2 Andy Arland S75, G8
Krystian Wróblewski 8 - 5 Adam Dettloff S75, G8
Krystian Wróblewski 7 - 7 Addy van der Stam S75, G8
Krystian Wróblewski 6 - 6 Gytis Andriuskevicius S75, G6
Krystian Wróblewski 6 - 6 Zsolt Dekany S75, G8
Krystian Wróblewski 5 - 7 Jeremy Jaquith S75, G8
Krystian Wróblewski 5 - 1 Bartłomiej Pisuk S75, G8
Krystian Wróblewski 5 - 7 Rudolf Ramor S75, G8
Krystian Wróblewski 4 - 3 Marcos Galdino S75, G8
Krystian Wróblewski 4 - 11 Dirk Sperling S75, G8
Krystian Wróblewski 3 - 1 Roland Fogarasi S75, G8
Krystian Wróblewski 3 - 5 Ian Van Kaarst S75, G8
Krystian Wróblewski 3 - 5 David Greenwood S75, G8
Krystian Wróblewski 2 - 13 Francesco Rossi S75, G8
Krystian Wróblewski 2 - 0 Yorg Jim S75, G8
Krystian Wróblewski 1 - 7 Jodar Thierry S75, G8
Krystian Wróblewski 1 - 13 Luis Rodriguez S75, G8
Faqe « [12 3 »Shpejt shkoni në faqen: