Renditja për kupë - Sezon 41   (Grupi: Amateur - 101)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Holm 2 S. Holm 2 S. Holm 3 S. Holm 2 S. Holm 0 T. Chen
18. P. Hertach 1
23. V. Turcanu 2 V. Turcanu 1
31. V. Georgiev 1
10. A. Cant 0 S. Bewers 2 S. Bewers 0
14. S. Bewers 3
12. Y. Premraj 2 Y. Premraj 1
8. R. Green 1
5. L. Peroin 3 L. Peroin 2 L. Peroin 2 L. Peroin 1
27. M. Rivera 0
17. S. Westbrook 3 S. Westbrook 1
20. J. Dumont 0
25. M. Matthewson 2 M. Matthewson 0 T. Holzer 1
28. M. Steć 1
29. E. Schönherr 0 T. Holzer 3
4. T. Holzer 3
3. K. Ilover 3 K. Ilover 2 K. Ilover 2 K. Ilover 0 T. Chen 3
24. R. Petrauskas 0
32. T. Vuolle 2 T. Vuolle 1
30. V. Manvelikar 1
21. P. Turner 1 M. Shopov 0 A. Santucci 1
13. M. Shopov 2
9. K. Poczók 1 A. Santucci 3
6. A. Santucci 2
7. A. Martins 1 M. Leśniewski 1 M. Nuorela 0 T. Chen 3
26. M. Leśniewski 2
16. M. Nuorela 3 M. Nuorela 2
22. C. Gillebert 0
11. F. Caballero 1 M. Herencic 0 T. Chen 3
19. M. Herencic 2
15. L. Spl 0 T. Chen 3
2. T. Chen 3