Renditja për kupë - Sezon 42   (Grupi: Amateur - 101)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. K. Ilover 2 K. Ilover 3 K. Ilover 3 K. Ilover 2 K. Ilover 3 K. Ilover
9. K. Poczók 1
29. M. Corten 1 L. Bombace 0
23. L. Bombace 2
18. J. Klavins 1 V. Manvelikar 1 V. Turcanu 0
21. V. Manvelikar 2
10. L. Spl 0 V. Turcanu 2
8. V. Turcanu 3
5. F. Caballero 2 F. Caballero 1 P. Morgado 3 P. Morgado 1
11. M. Steć 1
13. P. Morgado 3 P. Morgado 2
30. S. Walker 0
19. J. Fernandez 1 R. Kogs 0 S. Bewers 0
26. R. Kogs 2
31. S. Arthur 0 S. Bewers 3
4. S. Bewers 3
3. S. Stan 3 S. Stan 2 S. Stan 2 S. Stan 0 P. Hertach 0
20. T. Holzer 0
22. L. Braga 2 L. Braga 1
17. A. Cant 1
16. T. Vuolle 1 M. Nuorela 1 P. Ignác 1
12. M. Nuorela 2
15. S. Westbrook 0 P. Ignác 2
6. P. Ignác 3
7. P. Hertach 2 P. Hertach 3 P. Hertach 2 P. Hertach 3
27. M. Matthewson 1
24. D. Cardon 2 D. Cardon 0
28. R. Petrauskas 1
32. J. Dumont 2 J. Dumont 3 J. Dumont 1
14. R. Green 1
25. V. Georgiev 0 A. Martins 0
2. A. Martins 3