Renditja për kupë - Sezon 43   (Grupi: Amateur - 101)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. A. Martins 3 A. Martins 2 A. Martins 2 A. Martins 3 A. Martins 1 V. Turcanu
19. D. Cardon 0
23. L. Braga 2 L. Braga 1
27. M. Nuorela 1
14. L. Bombace 2 L. Bombace 2 L. Bombace 1
25. M. Matthewson 1
21. T. Vuolle 0 J. Dumont 1
8. J. Dumont 3
5. V. Paoli 3 V. Paoli 2 V. Paoli 0 R. Kogs 0
29. D. Fourie 0
12. V. Jelicic 1 P. Morgado 1
11. P. Morgado 2
32. R. Vlasov 1 S. Gallego 0 R. Kogs 3
30. S. Gallego 2
20. R. Kogs 2 R. Kogs 3
4. Đ. Prejc 1
3. V. Turcanu 2 V. Turcanu 3 V. Turcanu 3 V. Turcanu 2 V. Turcanu 2
28. B. De Georgio 1
31. L. Meickmann 0 P. Ignác 0
17. P. Ignác 3
22. W. Rossi 2 W. Rossi 2 W. Rossi 0
15. S. Stan 1
26. J. Fernandez 1 G. Aspesi 1
6. G. Aspesi 2
7. S. Bewers 1 V. Manvelikar 3 V. Manvelikar 2 V. Manvelikar 1
9. V. Manvelikar 2
10. F. Caballero 2 F. Caballero 0
13. L. Williams 1
24. S. Duschek 1 S. Westbrook 1 D. Robinson 1
16. S. Westbrook 2
18. R. Petrauskas 0 D. Robinson 2
2. D. Robinson 3