Renditja për kupë - Sezon 44   (Grupi: Amateur - 101)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. K. Lipatov 1 B. De Georgio 1 D. Cardon 0 J. Fernandez 0 D. Robinson 2 D. Robinson
17. B. De Georgio 2
16. D. Cardon 2 D. Cardon 2
27. M. Falk 1
31. P. Silva 1 J. Fernandez 2 J. Fernandez 3
28. J. Fernandez 2
26. I. Domrachev 1 P. Longo 1
8. P. Longo 2
5. S. Westbrook 2 S. Westbrook 2 S. Westbrook 0 D. Robinson 3
9. L. Williams 1
20. T. Rooms 1 Đ. Prejc 1
13. Đ. Prejc 2
25. J. Dumont 0 D. Ridley 0 D. Robinson 3
15. D. Ridley 3
12. S. Bewers 1 D. Robinson 3
4. D. Robinson 2
3. V. Jelicic 3 V. Jelicic 3 V. Jelicic 3 V. Jelicic 3 V. Jelicic 1
24. L. Bombace 0
21. V. Paoli 3 V. Paoli 0
30. A. Mascarell 0
29. A. Manalis 0 R. Vlasov 0 G. Aspesi 0
10. R. Vlasov 3
11. P. Ignác 1 G. Aspesi 3
6. G. Aspesi 2
7. F. Caballero 3 F. Caballero 3 F. Caballero 1 S. Stan 0
18. S. Duschek 0
32. D. Čevizović 1 P. Dan 0
14. P. Dan 2
19. R. Kogs 0 W. Rossi 0 S. Stan 2
23. W. Rossi 3
22. P. Morgado 0 S. Stan 3
2. S. Stan 3