Renditja për kupë - Sezon 37   (Grupi: Amateur - 11)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. K. Pavilionis 3 K. Pavilionis 2 K. Pavilionis 3 K. Pavilionis 0 M. Yalçın 1 C. Adrian
28. B. Hristov 0
22. J. Wright 3 J. Wright 1
30. E. Gonzalez 0
32. L. Maciel 3 L. Maciel 2 L. Maciel 0
13. Z. Matustik 0
27. M. Michael 2 M. Michael 1
8. I. Giannidakis 1
5. S. Storteboom 2 S. Storteboom 2 S. Storteboom 1 M. Yalçın 3
26. P. Di Giuseppe 1
23. R. Arenas 0 P. Diamantidis 1
10. P. Diamantidis 3
29. Á. Kis 0 M. Yalçın 3 M. Yalçın 2
14. M. Yalçın 3
15. P. Bedia 2 P. Bedia 0
4. D. Alonso 1
3. C. Adrian 2 C. Adrian 3 C. Adrian 2 C. Adrian 2 C. Adrian 2
20. G. Ogarek 1
25. J. Esteban 2 J. Esteban 0
24. P. Sabatini 1
9. M. Carter 1 A. Pizzardi 2 A. Pizzardi 1
21. A. Pizzardi 2
12. J. Gleave 0 K. Wrobel 1
6. K. Wrobel 3
7. G. Giuffrè 2 G. Giuffrè 3 G. Giuffrè 1 A. Pasko 1
18. S. Veverka 1
16. H. Larrañaga 1 P. Šafarčík 0
11. P. Šafarčík 2
31. M. Starczewski 0 C. Caselli 0 A. Pasko 2
17. C. Caselli 3
19. J. García 0 A. Pasko 3
2. A. Pasko 3