Renditja për kupë - Sezon 39   (Grupi: Amateur - 11)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. D. Alonso 3 D. Alonso 2 D. Alonso 2 D. Alonso 2 D. Alonso 1 J. Gleave
25. R. Louis 0
14. J. García 3 J. García 1
26. W. Barbosa 0
18. P. Bedia 1 B. Li 0 T. Sheahen 1
24. B. Li 2
32. K. Mavrov 0 T. Sheahen 3
8. T. Sheahen 3
5. K. Betlewicz 1 G. Giuffrè 2 G. Giuffrè 3 G. Giuffrè 1
9. G. Giuffrè 2
16. S. Storteboom 3 S. Storteboom 1
30. T. Sukk 0
10. S. Nagel 1 P. Diamantidis 2 P. Diamantidis 0
20. P. Diamantidis 2
12. M. Klys 0 A. Kass 1
4. A. Kass 3
3. B. Hristov 2 B. Hristov 1 J. Wright 3 J. Wright 0 J. Gleave 2
13. P. Šafarčík 1
21. A. Pizzardi 0 J. Wright 2
15. J. Wright 3
17. M. Loechert 2 M. Loechert 0 Z. Matustik 0
31. R. Golovinov 1
29. D. Tko 0 Z. Matustik 3
6. Z. Matustik 3
7. L. Maciel 2 L. Maciel 2 L. Maciel 0 J. Gleave 3
19. F. Soares 1
23. J. Capitan 0 R. Gea 1
22. R. Gea 3
11. J. Gleave 3 J. Gleave 3 J. Gleave 3
27. K. McIvers 0
28. P. Ilie 0 M. Carter 0
2. M. Carter 3