Renditja për kupë - Sezon 45   (Grupi: Amateur - 11)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. D. Mickus 2 D. Mickus 3 D. Mickus 3 D. Mickus 3 D. Mickus 3 D. Mickus
14. M. Marinkovic 1
13. M. Lucas 2 M. Lucas 0
18. H. Sapei 1
29. B. Meyer 3 B. Meyer 1 A. Arbaciauskas 0
28. F. Soares 0
19. P. Vergère 0 A. Arbaciauskas 2
8. A. Arbaciauskas 3
5. V. Hadjimichael 2 V. Hadjimichael 1 J. Wright 2 J. Wright 0
16. F. Zavala 1
12. M. Vinhas 0 J. Wright 2
11. J. Wright 3
17. F. Pfisterer 0 B. Sandon 0 J. Toms 1
24. B. Sandon 3
9. J. Toms 2 J. Toms 3
4. K. Csia 1
3. B. Kecskés 3 B. Kecskés 2 B. Kecskés 3 B. Kecskés 3 B. Kecskés 0
27. M. Ágoston 0
31. J. Skunca 0 D. Alonso 1
20. D. Alonso 3
32. T. Hidi 0 D. Pinter 2 D. Pinter 0
22. D. Pinter 3
26. D. Sciacca 2 D. Sciacca 1
6. A. Silva 1
7. A. Villa 2 A. Villa 3 A. Villa 1 L. Bartek 0
23. S. Gremlik 1
25. J. Neto 1 S. Fedeli 0
21. S. Fedeli 2
15. Z. Füleki 2 Z. Füleki 0 L. Bartek 2
30. M. Kahanec 1
10. A. Coste 1 L. Bartek 3
2. L. Bartek 2