Renditja për kupë - Sezon 47   (Grupi: Amateur - 15)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Filipe 3 J. Filipe 3 J. Filipe 2 J. Filipe 3 J. Filipe 1 D. Romanic
28. P. Johnson 0
19. C. Kunze 2 C. Kunze 0
22. M. Krenar 1
18. N. Pervyshin 2 N. Pervyshin 3 N. Pervyshin 1
15. M. Jaffer 1
10. J. Bracamonte 2 J. Bracamonte 0
8. J. Hibbert 1
5. K. Ots 2 K. Ots 2 K. Ots 0 V. Ruggio 0
24. J. Bedel 1
23. P. Munari 1 P. Radovic 1
32. P. Radovic 2
21. V. Ruggio 3 V. Ruggio 3 V. Ruggio 3
17. R. Viglione 0
12. M. Junior 2 M. Junior 0
4. Z. Zelei 1
3. A. Celidonio 1 M. Pia 1 A. Gaurat 0 D. Romanic 2 D. Romanic 2
30. M. Pia 2
31. P. Hollai 0 A. Gaurat 2
14. A. Gaurat 3
9. D. Romanic 3 D. Romanic 2 D. Romanic 3
25. J. Wright 0
26. P. Noworyta 2 P. Noworyta 1
6. R. Neary 1
7. M. Nentwich 3 M. Nentwich 1 D. Jendek 0 F. Stefani 1
20. M. Fernandes Benvenho 0
13. D. Jendek 3 D. Jendek 2
27. C. Pantaleo 0
29. J. Mendes 0 O. Valor 0 F. Stefani 3
11. O. Valor 3
16. T. Cyg 1 F. Stefani 3
2. F. Stefani 2