Renditja për kupë - Sezon 48   (Grupi: Amateur - 21)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Dumont 3 J. Dumont 3 J. Dumont 2 J. Dumont 1 K. Laht 0 V. Rispoli
10. D. Vankó 0
26. R. Tambosi 3 R. Tambosi 0
32. D. Collins 0
17. J. Serrano 3 J. Serrano 0 J. Panoushs 1
23. E. Tiskaya 0
16. R. Kopp 1 J. Panoushs 3
8. J. Panoushs 2
5. M. Kirov 1 S. Kuberski 2 S. Kuberski 1 K. Laht 2
20. S. Kuberski 2
28. M. Kunze 1 P. Neves 1
21. P. Neves 2
18. P. Vagaši 1 R. Jędrzejewski 0 K. Laht 2
11. R. Jędrzejewski 2
15. W. Dan 1 K. Laht 3
4. K. Laht 2
3. P. Suborits 1 N. Duriez 3 N. Duriez 2 N. Duriez 1 V. Rispoli 3
24. N. Duriez 2
9. P. Ivanov 3 P. Ivanov 0
31. B. Dima 0
22. P. Xiarchogiannopoulos 1 M. Donati 0 M. Kridlo 1
14. M. Donati 2
12. W. Perez Jr 0 M. Kridlo 3
6. M. Kridlo 3
7. M. Ladaviere 2 M. Ladaviere 0 V. Rispoli 2 V. Rispoli 2
27. M. Gill 1
30. B. Green 0 V. Rispoli 3
13. V. Rispoli 3
25. J. Mckinney 0 K. Kasinski 3 K. Kasinski 1
19. K. Kasinski 3
29. M. Barras 1 I. Szabo 0
2. I. Szabo 2