Renditja për kupë - Sezon 51   (Grupi: Amateur - 21)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. K. Clark 3 K. Clark 3 K. Clark 1 D. Rumens 1 D. Sakarelos 1 C. Zeno
27. G. Horvath 0
30. C. Nieto 2 C. Nieto 0
15. J. Panoushs 1
13. E. Tassin 0 A. Stangenberger 1 D. Rumens 2
12. A. Stangenberger 3
17. D. Rumens 3 D. Rumens 2
8. K. Kasinski 0
5. R. Jędrzejewski 0 A. Alex 0 P. Gerardeschi 0 D. Sakarelos 2
24. A. Alex 3
31. J. Monty 1 P. Gerardeschi 3
21. P. Gerardeschi 2
18. N. Palos 1 V. Herick 1 D. Sakarelos 3
10. V. Herick 2
14. M. Ladaviere 0 D. Sakarelos 2
4. D. Sakarelos 3
3. D. Fortunato 3 D. Fortunato 1 A. Corrado 2 A. Corrado 0 C. Zeno 2
23. I. Szabo 0
25. F. Perez 1 A. Corrado 2
32. A. Corrado 2
20. S. Suszter 2 S. Suszter 2 S. Suszter 1
28. L. Marroquin 1
26. R. Almeida Borges 0 V. Rispoli 1
6. V. Rispoli 3
7. J. Cicero 3 J. Cicero 2 J. Cicero 0 C. Zeno 3
19. A. Gubka 0
22. S. Oliveira 1 P. Ivanov 1
9. P. Ivanov 2
16. C. Zeno 2 C. Zeno 2 C. Zeno 3
29. M. White 1
11. C. Pulido 3 C. Pulido 1
2. M. Kunze 0