Renditja për kupë - Sezon 31   (Grupi: Amateur - 23)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. C. Davies 3 C. Davies 1 R. Marciniak 0 J. Kivisola 3 J. Kivisola 1 A. Klein
13. A. Andorkó 0
20. R. Marciniak 3 R. Marciniak 2
29. P. Tepliczky 0
12. J. Kivisola 3 J. Kivisola 2 J. Kivisola 3
24. M. Jones 0
21. J. Wright 0 K. Fitzgerald 1
8. K. Fitzgerald 3
5. M. Lemaire 3 M. Lemaire 3 M. Lemaire 1 J. Brown 0
27. L. Nunes 0
28. A. Harchikov 0 E. Dacic 0
17. E. Dacic 3
26. A. Kovjazin 0 J. Brown 3 J. Brown 2
11. J. Brown 3
30. M. Allen 0 T. Chen 0
4. T. Chen 3
3. V. Tumur 3 V. Tumur 3 V. Tumur 3 V. Tumur 0 A. Klein 2
14. M. Preto 0
25. M. Kaser 2 M. Kaser 0
22. R. Paris 1
31. D. Klounovich 0 E. Ungvári 3 E. Ungvári 0
10. E. Ungvári 3
16. G. Tomczak 2 G. Tomczak 0
6. A. Ciupi 1
7. B. Bury 0 S. Malonni 0 A. Aliseyko 0 A. Klein 3
15. S. Malonni 3
9. A. Aliseyko 3 A. Aliseyko 3
32. E. Wu 0
23. J. Sándor 1 G. Lyudov 0 A. Klein 3
18. G. Lyudov 2
19. N. Munteanu 0 A. Klein 3
2. A. Klein 3