Renditja për kupë - Sezon 33   (Grupi: Amateur - 23)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. G. Lyudov 3 G. Lyudov 2 G. Lyudov 3 G. Lyudov 3 G. Lyudov 3 G. Lyudov
10. M. Larkiala 0
11. A. Andorkó 2 A. Andorkó 1
14. M. Jones 1
18. L. Brezani 3 L. Brezani 1 P. Libaros 0
30. L. Aispuro 0
12. J. Wright 0 P. Libaros 2
8. P. Libaros 3
5. K. Fitzgerald 3 K. Fitzgerald 2 K. Fitzgerald 1 A. Kovjazin 0
21. R. Paris 0
24. J. López 0 J. Harper 1
9. J. Harper 3
27. E. Gladkij 1 G. Martin 1 A. Kovjazin 2
31. G. Martin 2
17. A. Aliseyko 0 A. Kovjazin 2
4. A. Kovjazin 3
3. I. Licitis 3 I. Licitis 1 K. Szilardi 0 Y. Klizmin 0 J. Brown 0
28. A. Roseberry 0
16. K. Szilardi 2 K. Szilardi 2
20. I. Vvolf 1
15. G. Tomczak 2 G. Tomczak 0 Y. Klizmin 3
13. A. Ciupi 1
32. N. Lovino 0 Y. Klizmin 3
6. Y. Klizmin 3
7. L. Nunes 2 L. Nunes 3 L. Nunes 0 J. Brown 3
19. M. Acierno 1
23. V. Klimovich 2 V. Klimovich 0
25. D. Fehér 1
26. J. Tama 1 K. Lasak 0 J. Brown 3
22. K. Lasak 2
29. C. Boteanu 0 J. Brown 3
2. J. Brown 3