Renditja për kupë - Sezon 34   (Grupi: Amateur - 23)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. G. Martin 3 G. Martin 2 G. Martin 1 K. Szilardi 2 K. Szilardi 1 P. Libaros
12. M. Larkiala 0
25. S. Sengupta 2 S. Sengupta 1
14. G. Tomczak 1
23. E. Gladkij 1 M. Acierno 0 K. Szilardi 2
29. M. Acierno 2
10. J. Wright 1 K. Szilardi 3
8. K. Szilardi 2
5. M. Jones 2 M. Jones 3 M. Jones 3 M. Jones 1
16. R. Paris 1
19. L. Brezani 3 L. Brezani 0
30. A. Rossevelt 0
21. L. Nunes 1 M. Kovacic 1 A. Popov 0
15. M. Kovacic 2
18. A. Popov 2 A. Popov 2
4. A. Ciupi 1
3. P. Libaros 3 P. Libaros 3 P. Libaros 2 P. Libaros 2 P. Libaros 2
31. J. Rodriguez 0
22. I. Koszoru 0 E. Guttormsen 0
24. E. Guttormsen 3
13. V. Klimovich 2 V. Klimovich 1 S. Farkas 1
26. A. Stara 1
17. J. Swain 1 S. Farkas 2
6. S. Farkas 2
7. K. Lasak 2 K. Lasak 3 K. Lasak 2 K. Lasak 1
32. P. Pires 1
27. A. Urrea 2 A. Urrea 0
20. G. Grimo 1
9. B. Bence 2 B. Bence 3 B. Bence 1
11. I. Vvolf 1
28. T. Sharafullin 0 C. Boteanu 0
2. C. Boteanu 3