Renditja për kupë - Sezon 35   (Grupi: Amateur - 23)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. L. Brezani 3 L. Brezani 1 Ł. Magoński 1 I. Vvolf 2 I. Vvolf 2 I. Vvolf
25. O. Ivanov 0
14. Ł. Magoński 3 Ł. Magoński 2
21. G. Grimo 0
20. M. Bąk 3 M. Bąk 0 I. Vvolf 2
29. J. Poskett 0
11. I. Vvolf 2 I. Vvolf 3
8. J. Wright 1
5. C. Boteanu 0 P. Sequeira 2 P. Sequeira 1 M. Larkiala 1
19. P. Sequeira 3
27. O. Prost 0 I. Koszoru 1
24. I. Koszoru 3
31. D. Svracic 3 D. Svracic 0 M. Larkiala 2
32. M. Costa 0
9. T. Sharafullin 1 M. Larkiala 3
4. M. Larkiala 2
3. S. Farkas 3 S. Farkas 1 D. Brookes 2 D. Brookes 3 D. Brookes 1
12. L. Nunes 0
17. D. Brookes 2 D. Brookes 2
18. H. Lusua 1
26. L. Bagotyrius 2 L. Bagotyrius 1 G. Tomczak 1
23. B. O`Hagan 1
10. G. Tomczak 3 G. Tomczak 2
6. M. Mueller 0
7. M. Kovacic 2 M. Kovacic 0 P. Pires 2 P. Pires 0
16. F. Alves Martins 1
30. T. Král 0 P. Pires 3
15. P. Pires 3
13. D. Kovács 2 D. Kovács 1 R. Paris 1
28. G. Lartin 1
22. L. Holmes 0 R. Paris 2
2. R. Paris 3