Renditja për kupë - Sezon 52   (Grupi: Amateur - 29)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Z. Mézes 2 Z. Mézes 3 Z. Mézes 2 Z. Mézes 2 Z. Mézes 2 Z. Mézes
23. H. Lima 1
30. J. Ho 1 A. Silva 0
27. A. Silva 2
28. A. Fedoseev 1 N. Lins 0 T. Bačić 1
14. N. Lins 2
17. T. Bačić 2 T. Bačić 3
8. F. Girometti 1
5. I. Limacher 3 I. Limacher 3 I. Limacher 3 I. Limacher 1
26. A. Žgela 0
13. T. Kuusela 2 T. Kuusela 0
12. J. Ramirez 1
32. S. Szilárd 0 H. Nippelson 0 A. Cia 0
21. H. Nippelson 3
18. D. Obraztsov 1 A. Cia 3
4. A. Cia 2
3. M. Jag 3 M. Jag 3 M. Jag 3 M. Jag 3 M. Jag 1
29. G. Horváth 0
10. M. Cascardo 0 S. Lupercio 0
16. S. Lupercio 3
11. R. Franco 1 Т. Мaziotis 0 V. Ruggio 0
24. Т. Мaziotis 2
25. R. Šustek 1 V. Ruggio 3
6. V. Ruggio 2
7. J. Trekane 2 J. Trekane 3 J. Trekane 2 J. Trekane 0
15. R. Tindiglia 1
19. W. Vera 2 W. Vera 0
20. D. Caldeira 1
31. B. Moises 2 B. Moises 0 Z. Havasi 1
9. J. Vandenbroele 1
22. J. Dumont 1 Z. Havasi 3
2. Z. Havasi 2