Renditja për kupë - Sezon 56   (Grupi: Amateur - 32)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Guilherme Di Franco 3 Guilherme Di Franco 3 Guilherme Di Franco 1 Mihály Kerepesi 3 Mihály Kerepesi 2 Mihály Kerepesi
14. Pasquale De Lucia 0
29. Pierluigi Papalia 1 Denis Markovič 0
15. Denis Markovič 2
32. Jakub Stanek 0 José Enrique Iborra Mira 0 Mihály Kerepesi 2
10. José Enrique Iborra Mira 3
17. Juliusz Żuławski 0 Mihály Kerepesi 3
8. Mihály Kerepesi 3
5. Cesare Liaci 3 Cesare Liaci 3 Cesare Liaci 0 Dana Brouwer 0
24. Francisco Tindiglia 0
13. Neil Weyh 1 Veronika Veltyova 0
16. Veronika Veltyova 2
25. Leonard Kopernikus 3 Leonard Kopernikus 0 Dana Brouwer 3
27. Yasin Yazici 0
20. Ken O Neal 1 Dana Brouwer 3
4. Dana Brouwer 2
3. Yves Parry 3 Yves Parry 3 Yves Parry 0 Mark Pinnick 0 Gergő Csernátoni 1
23. Daniele Bandoni 0
19. Attila Bagyanszki 3 Attila Bagyanszki 0
30. Danilo Santos 0
18. Vincenzo Totaro 2 Vincenzo Totaro 0 Mark Pinnick 3
9. Michele Jannone 1
22. Cameron King 0 Mark Pinnick 3
6. Mark Pinnick 3
7. Marko Simić 3 Marko Simić 2 Marko Simić 0 Gergő Csernátoni 3
11. Daniel Bertoya 0
21. Sergei Gordov 3 Sergei Gordov 1
28. Karl Heinz 0
12. Ruben Dri 2 Ruben Dri 0 Gergő Csernátoni 3
26. Thanos Fotiadis 1
31. Beny Campobello 0 Gergő Csernátoni 3
2. Gergő Csernátoni 3