Renditja për kupë - Sezon 41   (Grupi: Amateur - 42)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Decroix 3 J. Decroix 3 J. Decroix 2 J. Decroix 3 J. Decroix 3 J. Decroix
19. M. Strugar 0
15. M. Agusti 2 M. Agusti 0
26. N. Cole 1
14. M. Zaja 1 M. Waleczek 1 L. Gaskin 1
21. M. Waleczek 2
24. R. Santos 0 L. Gaskin 2
8. L. Gaskin 3
5. P. Whittle 2 P. Whittle 3 P. Whittle 3 P. Whittle 0
16. F. Balogh 1
31. L. Mancini 1 R. Eric 0
32. R. Eric 2
12. M. Jannone 2 M. Jannone 2 M. Jannone 0
22. P. Gazda 1
28. M. Page 1 S. Mitkov 1
4. S. Mitkov 2
3. R. Bianchi 1 M. Pashov 1 F. Duma 0 R. Green 0 D. Krooswijk 0
30. M. Pashov 2
29. T. Apáthi 1 F. Duma 2
23. F. Duma 2
10. C. De Pascale 1 R. Green 2 R. Green 3
25. R. Green 2
18. D. Gauna 0 Z. Jurukovski 1
6. Z. Jurukovski 3
7. L. Litke 3 L. Litke 2 L. Litke 0 D. Krooswijk 3
20. S. Bagaturiya 0
13. T. Montfils 2 T. Montfils 1
17. A. Manalili 1
27. J. Oliveira 0 G. Oliver 0 D. Krooswijk 3
11. G. Oliver 3
9. M. Phegley 0 D. Krooswijk 3
2. D. Krooswijk 3