Renditja për kupë - Sezon 32   (Grupi: Amateur - 60)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. K. Ots 1 J. Menezes 3 J. Menezes 2 J. Menezes 1 N. Vaughn 1 L. Żur
16. J. Menezes 2
23. C. Lyra 0 T. Juraszkó 0
32. T. Juraszkó 2
24. J. Devassy 3 J. Devassy 0 J. Maas 1
22. O. Ivanov 0
11. O. Ovil 1 J. Maas 3
8. J. Maas 2
5. M. Fernandes 2 M. Fernandes 2 M. Fernandes 1 N. Vaughn 2
20. Á. Parragh 1
10. I. Magyar 3 I. Magyar 1
30. J. Näätänen 0
9. N. Vaughn 2 N. Vaughn 3 N. Vaughn 2
18. K. Świderski 1
31. A. Oliviero 1 M. Stroganov 0
4. M. Stroganov 2
3. M. Dinu 3 M. Dinu 2 M. Dinu 3 M. Dinu 0 L. Żur 2
27. A. Martin 0
13. M. Becnel 2 M. Becnel 1
19. A. Orefice 1
28. M. Okulski 1 P. Oiseau 3 P. Oiseau 0
14. P. Oiseau 2
21. S. Stefanidis 1 S. Barbarino 0
6. S. Barbarino 2
7. I. Westerdahl 2 I. Westerdahl 1 R. Lopez 0 L. Żur 3
29. M. Tarasevičius 1
12. R. Lopez 2 R. Lopez 2
17. M. Ascencio 1
15. L. Toth 0 L. Simoes 0 L. Żur 3
26. L. Simoes 3
25. M. Roland 1 L. Żur 3
2. L. Żur 2