Renditja për kupë - Sezon 72   (Grupi: Pro - 18)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Aleksey Odegov 3 Aleksey Odegov 2 Aleksey Odegov 2 Aleksey Odegov 1 Florencia Caro 1 Mike Kreisz
10. Giuseppe Greco 0
12. Dejan Makor 1 Pablo Villar 1
18. Pablo Villar 2
19. Eoin Farrelly 3 Eoin Farrelly 1 Gianluca Nanni 1
27. Sylwester Bujany 0
24. Anthony Gonzalez 1 Gianluca Nanni 2
8. Gianluca Nanni 2
5. Jorge Varanda 1 Vitaliy Коvtjukh 3 Vitaliy Коvtjukh 0 Florencia Caro 2
11. Vitaliy Коvtjukh 2
21. Samoeni Albanalopolis 2 Samoeni Albanalopolis 0
30. Cesar Almeida 1
15. Steven Hill 2 Steven Hill 0 Florencia Caro 3
16. Martin Major 1
32. Sumant Subramanya 0 Florencia Caro 3
4. Florencia Caro 3
3. Dirk Stieger 2 Dirk Stieger 3 Dirk Stieger 3 Dirk Stieger 1 Mike Kreisz 2
26. József Gyuricza 1
28. Steve Lawson 3 Steve Lawson 0
13. Ronor Delle 0
9. Silvio Botterini 3 Silvio Botterini 2 Silvio Botterini 0
31. Michał Bollin 0
17. Francisco Chango 0 Sebastian Jóźwiak 1
6. Sebastian Jóźwiak 3
7. Jocke Birgersson 1 Giedrius Kutka 3 Giedrius Kutka 0 Mike Kreisz 2
29. Giedrius Kutka 2
22. Nilton Garcez Filho 2 Nilton Garcez Filho 0
25. Juhani Tengen 1
14. Andrea Iacoponi 3 Andrea Iacoponi 0 Mike Kreisz 3
23. Danny Moreno 0
20. Baiano Kirst 1 Mike Kreisz 3
2. Mike Kreisz 2