Renditja për kupë - Sezon 46   (Grupi: Rookie - 166)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Acosta 3 S. Acosta 3 S. Acosta 3 S. Acosta 2 S. Acosta 2 S. Acosta
17. M. Osseforth 0
26. D. Rudkovsky 0 S. Ovidiu 0
9. S. Ovidiu 3
30. Ł. Jabłoński 1 Ł. Jabłoński 0 B. Johnston 0
24. D. Bevz 0
19. A. Wachowscy 0 B. Johnston 3
8. B. Johnston 3
5. G. Gross 3 G. Gross 3 G. Gross 2 G. Gross 1
21. L. Klimova 0
20. D. Dubnitsky 0 Bye 0
29. G. Hofy 0
27. W. Pelcer 0 A. Safa 1 R. Komlosi 1
12. A. Safa 3
22. J. Kostros 0 R. Komlosi 2
4. R. Komlosi 3
3. A. Gilbertson 3 A. Gilbertson 3 A. Gilbertson 2 A. Gilbertson 1 L. Vass 1
23. Deleted manager 0
15. K. Mägi 3 K. Mägi 0
18. S. Farana 0
25. N. Lino 0 Bye 0 G. Fábián 1
28. Deleted manager 0
11. V. Minzatu 0 G. Fábián 3
6. G. Fábián 3
7. H. Mayr 2 H. Mayr 3 H. Mayr 1 L. Vass 2
16. R. Roy 1
31. G. Zilinskas 0 Bye 0
32. A. Ka 0
10. B. Nagy 3 B. Nagy 1 L. Vass 2
14. Deleted manager 0
13. A. Turek 0 L. Vass 2
2. L. Vass 3