Renditja për kupë - Sezon 32   (Grupi: Rookie - 194)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. R. Oliveira 3 R. Oliveira 3 R. Oliveira 3 R. Oliveira 1 R. Oliveira 1 T. Leftley
26. A. Angelov 0
14. N. Chudik 2 N. Chudik 0
25. G. Cavalcante 1
13. A. Mccarthy 2 A. Mccarthy 1 A. Nenu 0
15. H. Lachmuth 1
31. A. Talarico 0 A. Nenu 2
8. A. Nenu 3
5. C. Degli 3 C. Degli 3 C. Degli 3 C. Degli 1
19. A. Bono 0
20. T. Maskulik 3 T. Maskulik 0
30. R. Madry 0
9. G. Mckenna 2 G. Mckenna 2 G. Mckenna 0
29. K. Leen 1
32. Deleted manager 0 T. Kalinov 1
4. T. Kalinov 3
3. T. Leftley 2 T. Leftley 3 T. Leftley 2 T. Leftley 2 T. Leftley 2
12. D. Valev 1
11. V. Nikitin 2 V. Nikitin 0
18. W. Nieradko 1
16. R. Muresan 3 R. Muresan 2 R. Muresan 1
24. G. Scheidt 0
10. Deleted manager 0 K. Demeter 1
6. K. Demeter 3
7. K. Langton 3 K. Langton 1 P. Meyer 0 T. Reeve 1
23. Deleted manager 0
27. R. Lessells 0 P. Meyer 2
22. P. Meyer 3
28. M. Maniek 1 L. Chagas 0 T. Reeve 3
17. L. Chagas 2
21. G. Del Rio 0 T. Reeve 3
2. T. Reeve 3