Renditja për kupë - Sezon 20   (Grupi: Rookie - 199)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. A. Delucia 3 A. Delucia 3 A. Delucia 2 A. Delucia 0 G. Pearson 1 J. Morris
17. W. Tate 0
16. A. Spamer 2 A. Spamer 0
14. R. Brandle 1
18. T. Laszlo 2 T. Laszlo 1 J. Salna 1
31. Deleted manager 0
26. Deleted manager 0 J. Salna 2
8. J. Salna 3
5. G. Pearson 2 G. Pearson 3 G. Pearson 2 G. Pearson 3
10. M. Hintsala 1
29. A. Sobrinho 0 G. Hernandez 0
11. G. Hernandez 3
27. Deleted manager 0 Bye 0 M. Nordmark 1
28. Deleted manager 0
24. A. Laansalu 1 M. Nordmark 3
4. M. Nordmark 2
3. J. Morris 2 J. Morris 3 J. Morris 3 J. Morris 2 J. Morris 2
30. Deleted manager 0
15. H. Szustak 3 H. Szustak 0
20. A. Patricio 0
21. E. Crook 0 L. Fux 2 L. Fux 0
19. L. Fux 2
9. B. Hill 1 L. Canning 1
6. L. Canning 2
7. A. Dabczynski 3 A. Dabczynski 1 M. Evtimov 0 M. Arnold 1
13. K. Hottot 0
23. F. Yaccob 1 M. Evtimov 2
22. M. Evtimov 2
32. G. Kreivis 0 J. Wright 1 M. Arnold 3
12. J. Wright 3
25. M. Brandao 0 M. Arnold 2
2. M. Arnold 3