Renditja për kupë - Sezon 21   (Grupi: Rookie - 199)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Morris 3 J. Morris 3 J. Morris 3 J. Morris 3 J. Morris 3 J. Morris
28. G. Plytnikas 0
31. M. Trajce 0 Bye 0
32. Deleted manager 0
29. Deleted manager 0 L. Canning 1 M. Evtimov 0
18. L. Canning 2
16. W. Tate 0 M. Evtimov 2
8. M. Evtimov 3
5. T. Laszlo 3 T. Laszlo 2 T. Laszlo 1 A. Spamer 0
22. Deleted manager 0
15. A. Dabczynski 0 J. Wright 1
11. J. Wright 3
25. L. Fux 0 Bye 0 A. Spamer 2
23. Deleted manager 0
30. Deleted manager 0 A. Spamer 3
4. A. Spamer 3
3. M. Nordmark 3 M. Nordmark 1 R. Brandle 0 F. Yaccob 2 F. Yaccob 0
26. H. Szustak 0
19. B. Hill 0 R. Brandle 2
9. R. Brandle 3
10. F. Yaccob 3 F. Yaccob 2 F. Yaccob 3
17. M. Lundqvist 0
14. M. Hintsala 3 M. Hintsala 1
6. R. Mawson 0
7. R. Joubert 2 R. Joubert 3 R. Joubert 1 S. Georgiev 1
21. E. Silva 1
13. G. Hernandez 1 G. Hernandez 0
27. Deleted manager 0
12. S. Georgiev 3 S. Georgiev 3 S. Georgiev 2
20. M. Svoboda 0
24. Deleted manager 0 E. Crook 0
2. E. Crook 2