Renditja për kupë - Sezon 22   (Grupi: Rookie - 199)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Wright 3 J. Wright 2 J. Wright 3 J. Wright 3 J. Wright 1 C. Rodrigues
10. A. Scafes 0
9. R. Brandle 2 R. Brandle 1
31. L. Fux 0
29. A. Guzman 0 J. Bonsu 1 S. Luczka 0
13. J. Bonsu 2
25. Deleted manager 0 S. Luczka 2
8. S. Luczka 3
5. M. Hintsala 2 M. Hintsala 3 M. Hintsala 2 M. Hintsala 0
12. W. Tate 1
30. A. Winterburn 0 A. Low 0
15. A. Low 3
20. Deleted manager 0 Bye 0 M. Evtimov 1
19. E. Crook 0
23. Deleted manager 0 M. Evtimov 3
4. M. Evtimov 3
3. E. Yáñez Parareda 3 E. Yáñez Parareda 3 E. Yáñez Parareda 1 G. Hernandez 1 C. Rodrigues 2
22. Deleted manager 0
32. Deleted manager 0 Bye 0
21. E. Silva 0
14. E. Tänav 3 E. Tänav 1 G. Hernandez 2
28. M. Ozaka 0
18. S. Chakraborty 0 G. Hernandez 2
6. G. Hernandez 3
7. L. Canning 3 L. Canning 3 L. Canning 1 C. Rodrigues 2
17. A. Dabczynski 0
24. M. Bolster 0 Bye 0
27. Deleted manager 0
16. G. McRae 1 M. Nordmark 1 C. Rodrigues 2
11. M. Nordmark 2
26. R. Joubert 0 C. Rodrigues 2
2. C. Rodrigues 3