Renditja për kupë - Sezon 17   (Grupi: Rookie - 200)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. May 3 S. May 3 S. May 3 S. May 2 S. May 1 M. Vecchione
11. M. Nový 0
12. M. Frnka 3 M. Frnka 0
19. B. Whisnuraga 0
29. Deleted manager 0 F. Ferreira 2 F. Ferreira 0
10. F. Ferreira 3
27. Deleted manager 0 S. Logimis 1
8. S. Logimis 3
5. O. Aikio 3 O. Aikio 3 O. Aikio 3 O. Aikio 1
28. Deleted manager 0
25. Deleted manager 0 Bye 0
31. Deleted manager 0
18. M. Kekki 3 M. Kekki 0 P. Prugovecki 0
22. T. Miken 0
14. R. Pimenta 0 P. Prugovecki 3
4. P. Prugovecki 3
3. L. Woodward 2 L. Woodward 0 M. Dias 1 P. Chan 0 M. Vecchione 2
9. V. Jaruis 1
15. Deleted manager 0 M. Dias 3
20. M. Dias 3
17. P. Chan 3 P. Chan 2 P. Chan 2
24. Deleted manager 0
21. B. Hamilton 2 B. Hamilton 1
6. B. Borg 1
7. J. Andrews 3 J. Andrews 1 J. Teddyatmadja 1 M. Vecchione 3
30. Deleted manager 0
23. Deleted manager 0 J. Teddyatmadja 2
13. J. Teddyatmadja 3
26. Deleted manager 0 M. Vecchione 3 M. Vecchione 2
16. M. Vecchione 3
32. J. Orponen 0 J. Krsic 0
2. J. Krsic 3