Renditja për kupë - Sezon 20   (Grupi: Rookie - 214)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. R. Inghiotti 3 R. Inghiotti 3 R. Inghiotti 0 P. Incharoensakdi 1 P. Dolatowski 1 E. Marques
28. Deleted manager 0
26. J. Sutcliffe 0 R. Boerman 0
16. R. Boerman 3
22. D. Rodriguez 0 M. Eloranta 0 P. Incharoensakdi 3
9. M. Eloranta 3
10. D. Danver 1 P. Incharoensakdi 3
8. P. Incharoensakdi 2
5. D. Urbon 3 D. Urbon 0 P. Dolatowski 2 P. Dolatowski 2
15. V. Nikosz 0
18. P. Dolatowski 3 P. Dolatowski 3
31. E. De Droog 0
29. G. Schlee 0 Bye 0 R. Pearce 1
23. R. Patrick 0
19. P. Fergus 0 R. Pearce 2
4. R. Pearce 3
3. A. Seskauskas 3 A. Seskauskas 0 L. Almeida 1 M. Gaston 0 E. Marques 2
11. D. Freitas 0
21. L. Almeida 3 L. Almeida 3
30. Deleted manager 0
24. Deleted manager 0 Bye 0 M. Gaston 2
27. Deleted manager 0
32. S. Wojdyna 0 M. Gaston 3
6. M. Gaston 3
7. J. Evans 0 B. Way 2 B. Way 0 E. Marques 3
13. B. Way 3
20. M. Ladaviere 1 M. Momić 1
12. M. Momić 2
17. S. Dowsey 3 S. Dowsey 1 E. Marques 3
25. D. Tushke 0
14. D. Sergey 1 E. Marques 2
2. E. Marques 2