Renditja për kupë - Sezon 39   (Grupi: Rookie - 23)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Ashruf 3 S. Ashruf 3 S. Ashruf 3 S. Ashruf 3 S. Ashruf 2 S. Ashruf
23. C. Alvarez 0
25. K. Móré 0 Bye 0
29. D. Azevedo 0
16. I. Mile 2 I. Mile 2 I. Mile 0
14. V. Danó 1
10. I. Kolev 2 I. Kolev 1
8. V. Procházka 1
5. N. Ferris 3 N. Ferris 1 A. Rozsnyói 1 C. Perez 0
32. R. Pereira 0
28. J. Valero 0 A. Rozsnyói 2
12. A. Rozsnyói 3
30. K. Weinert 2 K. Weinert 0 C. Perez 2
18. Deleted manager 0
15. A. Melis 0 C. Perez 3
4. C. Perez 3
3. D. Madureira 3 D. Madureira 0 G. Lauby 0 F. Oxter 0 C. Kekeshs 1
9. Á. Bernáth 0
31. V. Chiavelli 0 G. Lauby 3
21. G. Lauby 3
17. D. Ribeiro 1 K. Zarnescu 1 F. Oxter 3
24. K. Zarnescu 2
22. Deleted manager 0 F. Oxter 2
6. F. Oxter 3
7. C. Kekeshs 3 C. Kekeshs 3 C. Kekeshs 3 C. Kekeshs 3
19. R. Szandai 0
27. V. Pekenin 0 G. Perjési 0
20. G. Perjési 3
26. M. Shadow 0 M. Ladaviere 3 M. Ladaviere 0
11. M. Ladaviere 3
13. K. Rigo 3 K. Rigo 0
2. P. Kajnakciev 0