Renditja për kupë - Sezon 40   (Grupi: Rookie - 23)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. F. Oxter 3 F. Oxter 3 F. Oxter 2 F. Oxter 2 F. Oxter 2 F. Oxter
26. M. Shadow 0
16. K. Sirunaitis 2 K. Sirunaitis 0
17. A. Battaglia 0
12. W. Fernandes 3 W. Fernandes 3 W. Fernandes 1
18. T. Lundgreen 0
30. L. Lamprakis 0 C. Alvarez 0
8. C. Alvarez 3
5. P. Kajnakciev 0 A. Rozsnyói 3 A. Rozsnyói 2 A. Rozsnyói 1
10. A. Rozsnyói 3
20. D. Jaksic 0 Bye 0
22. P. Siodmok 0
24. M. Bálint 0 Bye 0 I. Mile 1
21. K. Weinert 0
31. G. Pukk 0 I. Mile 3
4. I. Mile 2
3. J. Małecki 3 J. Małecki 3 J. Małecki 3 J. Małecki 2 J. Małecki 1
9. V. Danó 0
13. C. Garcia 3 C. Garcia 0
32. G. Lauby 0
15. F. Chiodin 3 F. Chiodin 0 R. Szandai 0
19. A. Azwan 0
25. I. Kolev 0 R. Szandai 3
6. R. Szandai 3
7. M. Ladaviere 3 M. Ladaviere 3 M. Ladaviere 2 M. Ladaviere 1
14. G. Perjési 0
29. I. Raj 0 Bye 0
23. B. Dove 0
28. K. Fshat 0 A. Olivella 2 A. Olivella 1
11. A. Olivella 3
27. D. Czech 0 S. Velimkov 1
2. S. Velimkov 3