Renditja për kupë - Sezon 31   (Grupi: Rookie - 331)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Deleted manager 0 Bye 0 T. Wright 1 J. Grew 1 N. Caruso 1 J. Vandenbroele
26. J. Jones 0
9. T. Wright 3 T. Wright 3
28. P. Sim 0
10. J. Grew 3 J. Grew 3 J. Grew 2
27. A. Artemov 0
30. Deleted manager 0 B. Piotr 0
8. B. Piotr 3
5. A. Tomé 3 A. Tomé 3 A. Tomé 1 N. Caruso 2
11. A. Fernandes 0
22. Deleted manager 0 Bye 0
29. Deleted manager 0
16. N. Molnár 2 N. Molnár 0 N. Caruso 2
19. Deleted manager 1
13. F. Fernandes 0 N. Caruso 3
4. N. Caruso 3
3. M. Amaral 3 M. Amaral 3 M. Amaral 1 Y. Boutot 0 J. Vandenbroele 2
14. A. Caldeira 0
24. J. Das 0 Bye 0
31. Deleted manager 0
17. A. Gonzalezz 2 A. Gonzalezz 0 Y. Boutot 2
18. Deleted manager 0
32. Deleted manager 0 Y. Boutot 3
6. Y. Boutot 3
7. Deleted manager 2 Deleted manager 2 Deleted manager 0 J. Vandenbroele 3
20. J. Aguiar 1
23. Deleted manager 0 Deleted manager 0
21. Deleted manager 1
12. G. Steć 3 G. Steć 1 J. Vandenbroele 3
25. E. Arkhiptsev 0
15. F. Lipparelli 0 J. Vandenbroele 2
2. J. Vandenbroele 3