Renditja për kupë - Sezon 35   (Grupi: Rookie - 331)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. N. Molnár 3 N. Molnár 3 N. Molnár 1 G. Andrade 0 N. Bogovic 0 J. Torres
14. F. Mineiro 0
9. M. Moura 1 M. Nikolov 0
19. M. Nikolov 2
30. Deleted manager 0 G. Andrade 3 G. Andrade 2
13. G. Andrade 3
23. L. Stefa 0 L. Gavril 0
8. L. Gavril 2
5. N. Caruso 1 N. Bogovic 3 N. Bogovic 2 N. Bogovic 3
11. N. Bogovic 2
28. Deleted manager 0 Bye 0
27. Deleted manager 0
17. Deleted manager 0 B. Bursac 0 P. Libanio 1
22. B. Bursac 1
24. Deleted manager 0 P. Libanio 2
4. P. Libanio 3
3. M. Martinelli 3 M. Martinelli 3 M. Martinelli 1 J. Sigurdsson 1 J. Torres 3
15. G. Guiles 0
25. Deleted manager 0 D. Hellmig 0
18. D. Hellmig 3
32. M. Sukeník 1 M. Sukeník 0 J. Sigurdsson 2
26. Deleted manager 0
20. Ü. Ülper 0 J. Sigurdsson 3
6. J. Sigurdsson 3
7. J. Torres 3 J. Torres 3 J. Torres 2 J. Torres 2
21. D. Kostevski 0
10. E. Zitkevicius 3 E. Zitkevicius 0
29. Deleted manager 0
31. Deleted manager 0 A. Biamonte 1 F. Lipparelli 1
12. A. Biamonte 3
16. P. Pantic 1 F. Lipparelli 2
2. F. Lipparelli 2