Renditja për kupë - Sezon 44   (Grupi: Rookie - 358)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. L. Schermann 3 L. Schermann 2 L. Schermann 0 R. Baptista 1 S. Jones 1 A. Mihailov
22. J. Frehe 0
17. P. Abara 0 Bye 0
24. V. Duarte 0
11. P. Sándor 2 P. Sándor 0 R. Baptista 3
21. S. Yadav 0
30. A. Deuza 0 R. Baptista 3
8. R. Baptista 3
5. S. Jones 3 S. Jones 3 S. Jones 3 S. Jones 2
15. Deleted manager 0
26. W. Black 0 Bye 0
14. Deleted manager 0
25. B. Borkovits 0 V. Yotov 3 V. Yotov 0
12. V. Yotov 3
20. R. Esus 0 A. Andrade 0
4. A. Andrade 1
3. M. Picchiarelli 3 M. Picchiarelli 1 Á. Száraz 0 A. Mihailov 2 A. Mihailov 2
28. R. Deshmukh 0
13. Á. Száraz 3 Á. Száraz 2
16. S. Satama 0
10. S. Shkola 3 S. Shkola 0 A. Mihailov 3
27. P. Šimůnek 0
31. T. Denezhniy 1 A. Mihailov 3
6. A. Mihailov 2
7. C. Nunes 2 C. Nunes 3 C. Nunes 0 N. Bogovic 1
32. M. Bastos 0
29. S. Posejpalová 0 Bye 0
19. Deleted manager 0
23. T. Xhufi 0 Bye 0 N. Bogovic 3
18. A. Pereira 0
9. N. Bogovic 2 N. Bogovic 3
2. R. Johnston 0