Renditja për kupë - Sezon 37   (Grupi: Rookie - 393)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. D. Kaposi 3 D. Kaposi 3 D. Kaposi 3 D. Kaposi 3 D. Kaposi 3 D. Kaposi
21. Deleted manager 0
9. J. Prieto Jimeno 3 J. Prieto Jimeno 0
19. N. Gizdov 0
22. Deleted manager 0 Deleted manager 0 R. Hettig 0
14. Deleted manager 2
32. A. Cuomo 0 R. Hettig 3
8. R. Hettig 2
5. M. Giron 3 M. Giron 3 M. Giron 2 M. Giron 0
30. T. Martin 0
18. Deleted manager 3 Deleted manager 0
27. R. Rabito 0
16. R. Green 3 R. Green 1 B. Stad 1
31. N. Pereira 0
11. A. Luzny 1 B. Stad 2
4. B. Stad 2
3. D. Kiss 3 D. Kiss 3 D. Kiss 2 D. Kiss 2 D. Kiss 0
17. N. Teixeira 0
24. Deleted manager 3 Deleted manager 0
25. A. Dan 0
28. T. Bokuniewicz 0 Bye 0 M. Szalai 1
26. Deleted manager 0
15. B. De Sousa 0 M. Szalai 3
6. M. Szalai 3
7. R. Gollowitsch 3 R. Gollowitsch 0 M. Dhabalia 3 M. Dhabalia 1
23. I. Komljenovic 0
10. M. Dhabalia 2 M. Dhabalia 3
13. J. Kinzett 1
12. S. Badtke 3 S. Badtke 0 R. Silva 0
20. K. Loops 0
29. J. Lima 0 R. Silva 1
2. R. Silva 3