Renditja për kupë - Sezon 26   (Grupi: Rookie - 71)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. A. Mušperts 3 A. Mušperts 2 A. Mušperts 3 A. Mušperts 2 A. Mušperts 1 D. Goić
15. M. Czorny 0
29. Deleted manager 0 A. Dogaru 1
26. A. Dogaru 3
20. Deleted manager 0 J. Grega 2 J. Grega 0
12. J. Grega 3
11. P. Jeffery 1 P. Tomic 1
8. P. Tomic 2
5. C. Tucker 1 A. Ivanov 3 A. Ivanov 1 J. Sebastian 1
13. A. Ivanov 2
18. S. Delic 1 A. Poole 0
22. A. Poole 2
27. M. Rozkos 2 M. Rozkos 0 J. Sebastian 2
19. C. Olteanu 1
28. T. Alexandru 1 J. Sebastian 3
4. J. Sebastian 2
3. J. Güngör 3 J. Güngör 3 J. Güngör 1 D. Goić 3 D. Goić 2
31. Deleted manager 0
32. Deleted manager 1 Deleted manager 0
30. Deleted manager 0
23. J. Holešovský 0 D. Goić 3 D. Goić 2
10. D. Goić 3
16. A. Eremkin 0 M. Rebessi 0
6. M. Rebessi 3
7. A. Sayed 3 A. Sayed 3 A. Sayed 1 R. Andrade 0
25. T. Krejci 0
21. M. Joa 1 M. Siwko 0
14. M. Siwko 2
17. W. Suliński 3 W. Suliński 1 R. Andrade 2
24. M. Vazquez 0
9. V. Silva 0 R. Andrade 2
2. R. Andrade 3