Paratë & niveli makinave (Grupi: Amateur - 40)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

# Emri Para Niveli i makinës Lloji i makinës Goma Pikët
01.   Ovidiu Sicean $???.???.??? H Pipirelli 0
02.   Daniel Vieira $???.???.??? B Pipirelli 53
03.   Marcelo Tronconi $??.???.??? P Pipirelli 33
04.   Hancheng Li $??.???.??? P Pipirelli 0
05.   Balázs Pap $??.???.??? P Pipirelli 0
06.   Tamás Tóth $??.???.??? B Pipirelli 0
07.   Marson Albani $??.???.??? B Pipirelli 0
08.   Richárd Rapcsák $??.???.??? H Pipirelli 0
09.   Aleksandar Maric $??.???.??? P Pipirelli 0
10.   Diego Geldhof $??.???.??? H Pipirelli 0
11.   Max Rooker $??.???.??? H Pipirelli 22
12.   Carlos Lucero $??.???.??? P Pipirelli 0
13.   Bill Shore $??.???.??? H Pipirelli 0
14.   Fran Franch $??.???.??? H Pipirelli 0
15.   Sebastian Cangaro $??.???.??? H Pipirelli 1
16.   Endre Hollós $??.???.??? P Pipirelli 32
17.   Steve Whitby $??.???.??? H Pipirelli 8
18.   Richard Sweatt $??.???.??? P Pipirelli 3
19.   Pavel Štengl $??.???.??? H Pipirelli 1
20.   Richard Kaščák $??.???.??? P Pipirelli 46
21.   Javier Galeano $??.???.??? H Pipirelli 0
22.   Luís Custódio $??.???.??? B Pipirelli 1
23.   Viktor Tůša $??.???.??? B Pipirelli 0
24.   Tom Seib $??.???.??? H Pipirelli 29
25.   Juan Pablo Melo $??.???.??? H Pipirelli 9
26.   Luc Segers $??.???.??? B Pipirelli 0
27.   Andrey Zhuravlyov $??.???.??? H Pipirelli 26
28.   Xavier Porta $??.???.??? H Pipirelli 43
29.   Iker Sanz $??.???.??? H Pipirelli 0
30.   Andres Palacio $??.???.??? A Pipirelli 0
31.   Sam Durrant $??.???.??? H Pipirelli 1
32.   Jack Levesque $??.???.??? B Pipirelli 0
33.   George Kal $??.???.??? H Pipirelli 0
34.   Valerio Colace $?.???.??? H Pipirelli 0
35.   Eduardo Matos $?.???.??? A Pipirelli 0
36.   Augusto Carlos $??.??? B Pipirelli 0
37.   Rick Miller $-???.??? A Pipirelli 0
38.   Javier Maeso $-?.???.??? A Pipirelli 0
39.   Nuno Martins $-??.???.??? P Pipirelli 4
40.   Siobhan Stella $-??.???.??? P Pipirelli 0