Kupa e Kombeve


Shënim: Për këtë kompeticion, vetëm 30 menaxherët me më së shumti pikë marrin pjesë.

K Raundi1 Raundi2 Cerek-Finalja Gjysme Finalja Finalja Fituesi
1. Portugali 3 Portugali 3 Portugali 2 Portugali 0                                        
30. Austri 0
12. Shtetet e Bashk... 3 Shtetet e Bashk... 0
25. Lituani 0
15. Holandë 3 Holandë 0 Hungari 1
31. Estoni 0
13. Australi 0 Hungari 3
8. Hungari 3
5. Francë 3 Francë 3 Francë 0 Itali 2
28. Afrika e Jugut 0
21. Turqi 3 Turqi 0
27. Kroacia 0
11. Gjermani 0 Greqi 0 Itali 3
10. Greqi 3
14. Federata Ruse 0 Itali 3
4. Itali 3
3. Poloni 3 Poloni 3 Poloni 0 Angli 1                     
22. Republika Çeke 0
24. Sllovakia 0 Bullgari 0
19. Bullgari 3
17. Kanadë 0 Finlandë 0 Angli 3
18. Finlandë 3
16. Rumani 0 Angli 3
6. Angli 3
7. Argjentina 3 Argjentina 3 Argjentina 0 Brazil 1
29. Indi 0
23. Venezuela 3 Venezuela 0
26. Serbi 0
20. Belgjikë 3 Belgjikë 0 Brazil 3
32. Meksikë 0
9. Spanjë 0 Brazil 3
2. Brazil 3