Menaxherët aktiv gjatë orës së fundit

Faqe [12 » Shpejt shkoni në faqen:
Hyrja e fundit Lidhja e fundit Emri (Grupi) Shteti PM Vend
Sot në 06:41:07 Sot në 06:53:08   Mike Leone (Pro - 1)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:32:15 Sot në 06:53:06   Warren Tobelmann (Amateur - 58)    Dergo Mesazh(PM) Profili i drejtorit teknik
Sot në 06:47:38 Sot në 06:53:06   Claudio Laguna (Master - 3)    Dergo Mesazh(PM) Përzgjedhja
Sot në 06:50:26 Sot në 06:53:00   Tamás Konrád (Pro - 24)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 06:35:37 Sot në 06:52:59   Juan Sebastian Torres (Amateur - 42)    Dergo Mesazh(PM) Lista e shokëve
Sot në 06:45:04 Sot në 06:52:56   Robert Raczkiewicz (Pro - 9)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 06:45:41 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:52:53   Cristian Cattaneo (Pro - 4)    Dergo Mesazh(PM) Profili i drejtorit teknik
Sot në 06:52:46 Sot në 06:52:50   Carlisle Marankey (Amateur - 30)    Dergo Mesazh(PM) Testimi
Sot në 06:46:05 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:52:35   Francisco Merte (Amateur - 29)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 06:36:51 Sot në 06:52:30   Daniel Santos (Pro - 10)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 06:30:11 Sot në 06:52:26   Nigel Koh (Amateur - 80)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:32:04 Sot në 06:52:15   David Melis (Amateur - 37)    Dergo Mesazh(PM) Analizat e garës
Sot në 06:32:22 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:52:04   Eugenio Sanchez Cruzado (Amateur - 10)    Dergo Mesazh(PM) Profili i Menaxherit
Sot në 06:51:56 Sot në 06:51:59   Ka Hing Wong (Rookie - 18)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 06:50:36 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:51:53   Lukasz Szymanski (Pro - 11)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:51:35 Sot në 06:51:52   Steve Lawson (Amateur - 60)    Dergo Mesazh(PM) Shiko posten
Sot në 06:50:37 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:51:46   Atis Praudins (Master - 4)    Dergo Mesazh(PM) Profili i drejtorit teknik
Sot në 06:30:51 Sot në 06:51:44   Jean-Philippe Teilliet (Amateur - 30)    Dergo Mesazh(PM) Analizat e garës
Sot në 06:32:44 Sot në 06:51:38   Aleksandar Maric (Rookie - 124)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:38:04 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:51:36   George Togas (Pro - 13)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Shiko Temën
Sot në 06:30:38 Sot në 06:51:30   Egidijus Skarelis (Amateur - 42)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:46:55 Sot në 06:50:51   Massimo Dinolfo (Pro - 17)    Dergo Mesazh(PM) Përzgjedhja
Sot në 06:49:56 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:50:04   Helmer De Vries (Amateur - 30)    Dergo Mesazh(PM) Profili i Menaxherit
Sot në 06:48:46 Sot në 06:49:55   Jakub Hryciuk (Rookie - 27)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:49:36 Sot në 06:49:36   Liviu Sandu (Amateur - 72)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:47:19 Sot në 06:49:03   Pascal Oliviera (Rookie - 126)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:46:05 Sot në 06:48:31   Archit Modi (Amateur - 77)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:44:39 Sot në 06:48:20   Vsevolod Demydov (Pro - 17)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:30:24 Sot në 06:48:02   Steffen Holm (Pro - 19)    Dergo Mesazh(PM) Renditja ekipeve
Sot në 06:30:14 Sot në 06:47:28   Zlatko Vlasta (Amateur - 52)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:45:59 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:47:09   Erik Harken (Amateur - 7)    Dergo Mesazh(PM) Bilancet dhe nivelet e makinës
Sot në 06:31:31 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:46:43   Bert Meeus (Amateur - 57)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Shiko Temën
Sot në 06:46:34 Sot në 06:46:34   Chris Wood (Amateur - 78)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:30:12 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:46:26   Julius Leščiauskas (Rookie - 101)    Dergo Mesazh(PM) Profili i Menaxherit
Sot në 06:45:55 Sot në 06:46:07   Bostjan Smigl (Rookie - 110)    Dergo Mesazh(PM) Startimi
Sot në 06:43:42 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:46:04   Andrey Kaloshin (Amateur - 56)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:41:15 Sot në 06:45:53   Bob Chouca (Amateur - 8)    Dergo Mesazh(PM) Analizat e garës
Sot në 06:45:42 Sot në 06:45:42   Vesa Ritvanen (Amateur - 27)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:44:36 Sot në 06:45:17   Jason Bergarot (Rookie - 79)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:45:14 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:45:14   Tom Bux (Pro - 10)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:42:39 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:45:03   Alexander Van Akkooi (Amateur - 19)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:44:30 Sot në 06:44:50   Anderson Verdin (Amateur - 42)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:30:18 Sot në 06:44:25   Marcos Acorci (Amateur - 17)    Dergo Mesazh(PM) Stafi i menaxherit
Sot në 06:38:09 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:44:09   Marcin Skowronek (Rookie - 107)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 06:43:11 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:43:24   Pedro Romero (Rookie - 12)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:42:44 Sot në 06:43:02   Michail Xirouchakis (Rookie - 121)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:41:44 Sot në 06:41:45   Dejan Denković (Rookie - 49)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:37:31 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:41:27   Sergey Daar (Rookie - 49)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 06:38:11 Sot në 06:40:52   Carlos Daniel Gregoret (Amateur - 8)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
--- , , :: Sot në 06:39:54   Emma Réka Veres (Rookie - 117)    Dergo Mesazh(PM) Startimi
Sot në 06:39:24 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:39:39   Andrius Kondratjevas (Rookie - 7)    Dergo Mesazh(PM) Startimi
Sot në 06:32:30 Sot në 06:39:28   Pierluigi Retrivi (Amateur - 7)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:39:13 Sot në 06:39:13   Anatoli Zvaigznitis (Amateur - 80)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:37:13 Sot në 06:39:07   Lee Harding (Elite)    Dergo Mesazh(PM) Renditja Sezonale
Sot në 06:39:04 Sot në 06:39:04   Milan Kubíček (Rookie - 48)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:38:04 Sot në 06:38:17   Norman Bonsergent (Amateur - 31)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 06:30:59 Sot në 06:38:06   Mack Cotton (Pro - 22)    Dergo Mesazh(PM) Profili i ekipit
Sot në 06:37:54 Sot në 06:38:03   Marcin Calmen (Pro - 19)    Dergo Mesazh(PM) Nreq makinen
Sot në 06:35:06 Sot në 06:37:08   Tomi Kaartinen (Master - 1)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:33:31 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:35:22   Bartek Piotr (Amateur - 76)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
3 vjet më parë Sot në 06:35:02   Mr Shadow (Rookie - 23)    Dergo Mesazh(PM) Tyre suppliers history
Sot në 06:34:31 Sot në 06:34:58   Philippe Taffonneau (Pro - 4)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:34:35 Sot në 06:34:42   Vladimir Alexandrov (Rookie - 3)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:30:45 Sot në 06:34:33   Jorge Charbone (Rookie - 147)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:33:38 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:34:20   Michele Baldaccini (Amateur - 28)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:33:18 Sot në 06:33:39   Joan Centellas (Pro - 12)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 06:31:54 Sot në 06:32:45   Tomas Ramoska (Rookie - 82)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:32:32 Sot në 06:32:36   Raido Mugamae (Amateur - 40)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:31:11 Sot në 06:31:11   Mateo Charrah (Rookie - 85)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:30:50 Sot në 06:31:00   Bela Barath (Amateur - 49)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:30:11 Sot në 06:30:45   Zrinyi Szilárd (Pro - 8)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Dje në 19:40:14 Sot në 06:29:59   Yury Rykov (Rookie - 4)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:28:54 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:29:59   Toms Polis (Pro - 2)    Dergo Mesazh(PM) Renditja Sezonale
Sot në 06:22:16 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:29:58   Asdrúbal Corral (Pro - 15)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Dje në 23:45:05 Sot në 06:29:48   Montes Dimemola (Pro - 22)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:50:04 Sot në 06:29:21   Tinie Lourens (Amateur - 63)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:12:26 Sot në 06:29:17   Hamd Kazimi (Amateur - 5)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:02:14 Sot në 06:29:17   Kevin Smith (Amateur - 71)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Dje në 15:14:59 Sot në 06:29:14   Ross Proud (Master - 1)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:26:58 Sot në 06:28:42   Gabor Horvath (Pro - 11)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:09:41 Sot në 06:27:50   Freddy Coronado (Rookie - 75)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:27:42 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:27:42   Nilton Garcez Filho (Amateur - 18)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:27:04 Sot në 06:27:20   Carl Keating (Rookie - 120)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:27:10 Sot në 06:27:19   Daniel Humphreys (Amateur - 2)    Dergo Mesazh(PM) Historia e Ekonomisë
Sot në 06:22:41 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:27:10   Jussi Vasama (Amateur - 57)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Dje në 15:50:57 Sot në 06:27:01   Darryl Kucmerowski (Amateur - 49)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:13:05 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:25:27   Stanislav Cheslavsky (Rookie - 85)    Dergo Mesazh(PM) Ofertat e stafit
Sot në 06:24:36 Sot në 06:25:02   Matej Hlavatý (Amateur - 41)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:23:52 Sot në 06:24:08   Alberto Rocha Rivera (Rookie - 35)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:22:46 Sot në 06:23:26   Stephane Trall (Amateur - 37)    Dergo Mesazh(PM) Sponsorët në dispozicion
Sot në 06:13:36 Sot në 06:23:24   Bartosz Wojcik (Amateur - 38)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 05:59:04 Sot në 06:23:01   Jean-pierre Guillou (Rookie - 62)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyra e Ekipit
Menaxherët jashtë linjës
Sot në 06:22:43 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:22:49   Vitaliy Repetsky (Pro - 7)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:21:59 Sot në 06:22:01   Bernard Baczynski (Rookie - 36)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:51:04 Sot në 06:21:35   Aigars Vitolins (Elite)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:21:25 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:21:25   Luke Frost (Pro - 20)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 06:20:55 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 06:21:22   Piero Astorino (Amateur - 15)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 06:07:06 Sot në 06:19:11   Harri Pakosta (Pro - 22)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Shiko Temën
Sot në 06:16:09 Sot në 06:19:03   Harald Haider (Amateur - 3)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 06:17:56 Sot në 06:18:27   Kaja Subrova (Amateur - 7)    Dergo Mesazh(PM) Nreq makinen
Faqe [12 » Shpejt shkoni në faqen: