Menaxherët aktiv gjatë orës së fundit

Faqe [12 » Shpejt shkoni në faqen:
Hyrja e fundit Lidhja e fundit Emri (Grupi) Shteti PM Vend
Sot në 03:12:52 Sot në 03:49:19   Gabriel Martin (Rookie - 88)    Dergo Mesazh(PM) Forumi: Postime të reja
Sot në 03:29:35 Sot në 03:49:13   Amitesh Patnaik (Amateur - 52)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:48:50 Sot në 03:49:11   Alexandru Diaconu (Pro - 10)    Dergo Mesazh(PM) Blerja e kredive përkrahëse
Sot në 03:11:36 Sot në 03:49:11   Marcus Probert (Pro - 15)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Shiko Temën
Sot në 03:21:23 Sot në 03:49:06   Cleber Cavalcante (Rookie - 12)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 03:08:37 Sot në 03:49:03   Jason Claydon (Pro - 8)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:48:38 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:48:57   Siva Punisamy (Amateur - 68)    Dergo Mesazh(PM) Bilancet dhe nivelet e makinës
Sot në 03:47:57 Sot në 03:48:49   József Gottschi (Rookie - 5)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 03:48:11 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:48:42   Gina Morris (Amateur - 49)    Dergo Mesazh(PM) Startimi
Sot në 03:47:29 Sot në 03:48:28   Marcelo Ascencio (Amateur - 28)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:47:56 Sot në 03:48:20   Zlatko Vlasta (Amateur - 67)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:46:52 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:48:12   Juan Socorro (Rookie - 123)    Dergo Mesazh(PM) Nreq makinen
Sot në 03:40:23 Sot në 03:48:09   Sergio Ferraro (Master - 4)    Dergo Mesazh(PM) Nreq makinen
Sot në 03:24:37 Sot në 03:48:06   Daniel Douglas (Master - 3)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:09:08 Sot në 03:48:05   Peres Augusto De Lima (Amateur - 49)    Dergo Mesazh(PM) Renditja Sezonale
Sot në 00:46:49 Sot në 03:48:05   Nigel Koh (Pro - 10)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 01:30:16 Sot në 03:47:48   Petko Donev (Rookie - 150)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:34:04 Sot në 03:47:39   Sergio Audino (Pro - 24)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:44:21 Sot në 03:47:35   Francisco De Sousa (Rookie - 64)    Dergo Mesazh(PM) Rezultatet e menaxherëve
Sot në 03:30:50 Sot në 03:47:06   Alejandro Cascante (Rookie - 141)    Dergo Mesazh(PM) Detajet e Pistës
Sot në 03:44:05 Sot në 03:47:02   João Scarcela (Amateur - 1)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:44:15 Sot në 03:46:56   Henry Dang (Amateur - 77)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:46:17 Sot në 03:46:53   Lyudmil Velichkov (Rookie - 47)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:42:13 Sot në 03:46:47   John Coghill (Amateur - 23)    Dergo Mesazh(PM) Nreq makinen
Sot në 03:46:23 Sot në 03:46:37   Scott Chadwick (Rookie - 110)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyra e Ekipit
Sot në 03:46:35 Sot në 03:46:36   Kevin Fortin (Amateur - 47)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:46:09 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:46:34   Tim Szot (Pro - 10)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:45:23 Sot në 03:46:24   Christian Motta (Rookie - 121)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 03:27:55 Sot në 03:46:10   Vitor Gantois (Pro - 6)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:41:59 Sot në 03:45:43   Sean Storteboom (Amateur - 21)    Dergo Mesazh(PM) Ofertat e stafit
Sot në 03:45:24 Sot në 03:45:29   Danilo Santos (Pro - 20)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 03:42:04 Sot në 03:45:11   Francisco Merte (Master - 1)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:21:54 Sot në 03:45:06   Rafael Talaisys (Amateur - 88)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 03:22:52 Sot në 03:44:59   Hernan Parafioriti (Rookie - 131)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:39:58 Sot në 03:44:29   Federico Terceño (Amateur - 62)    Dergo Mesazh(PM) Setapi i garës
Sot në 03:25:44 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:44:21   Maria Pazos (Pro - 18)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:43:15 Sot në 03:44:16   Ken Neihart (Amateur - 6)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:28:08 Sot në 03:44:15   Jesus Medina (Rookie - 20)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyra e Ekipit
Dje në 22:34:47 Sot në 03:44:13   Egidijus Skarelis (Amateur - 42)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 02:56:50 Sot në 03:44:06   Guille García (Pro - 8)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 03:43:31 Sot në 03:43:39   Andrew Jones (Rookie - 144)    Dergo Mesazh(PM) Startimi
Sot në 03:42:59 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:43:39   James Laraby (Amateur - 40)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 03:42:54 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:43:35   Marcos Acorci (Amateur - 55)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 02:33:04 Sot në 03:43:22   Bruce Afflerbach (Amateur - 79)    Dergo Mesazh(PM) Detajet e Pistës
Sot në 03:42:41 Sot në 03:42:59   Paulo Cruz (Amateur - 64)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 03:42:21 Sot në 03:42:35   Alessandro Neolan (Amateur - 34)    Dergo Mesazh(PM) Kualifikimi 1&2 Renditja
Sot në 02:24:59 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:42:01   Harsh Sheth (Elite)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:41:07 Sot në 03:41:59   Leo Pereyra (Rookie - 97)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:40:20 Sot në 03:41:08   Andrey Stoyanov (Amateur - 54)    Dergo Mesazh(PM) Statistikat e kualfikimeve
Sot në 03:30:30 Sot në 03:40:24   Pablo Ramirez (Pro - 5)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 02:38:33 Sot në 03:40:18   Rich Nicholls (Pro - 13)    Dergo Mesazh(PM) Profili Pilotit
Sot në 03:39:54 Sot në 03:40:10   Mike Bennett (Master - 3)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:37:36 Sot në 03:39:45   Cesar Rivas (Amateur - 39)    Dergo Mesazh(PM) Përzgjedhja
Sot në 03:38:31 Sot në 03:39:41   Hola Evony (Pro - 17)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:39:13 Sot në 03:39:21   Marcus Garcia (Amateur - 54)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 03:38:33 Sot në 03:39:19   Marian Paździoch (Rookie - 114)    Dergo Mesazh(PM) Fto një mik në GPRO
Dje në 23:32:26 Sot në 03:39:19   Jonathan Beagles (Pro - 20)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:10:04 Sot në 03:39:04   Pablo Bagnalasta (Amateur - 2)    Dergo Mesazh(PM) Profili i Menaxherit
Sot në 03:38:54 Sot në 03:39:03   Greg Tierney (Pro - 16)    Dergo Mesazh(PM) Forum: Shiko Temën
Sot në 03:33:26 Sot në 03:38:36   Kenneth McIvers (Pro - 11)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:25:16 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:37:45   Thiago Luiz (Rookie - 105)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Dje në 20:20:09 Sot në 03:37:34   Aleksandar Maric (Amateur - 37)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:37:28 Sot në 03:37:28   Martin Weiß (Amateur - 43)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:35:50 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:36:36   Mihail Mihaylov (Amateur - 76)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:35:37 Sot në 03:36:33   Mikhail Grudinin (Pro - 8)    Dergo Mesazh(PM) Grafiku i historise se aftesive te drejtorit teknik
Sot në 03:36:17 Sot në 03:36:31   Eddy Kobayashi (Amateur - 2)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:36:13 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:36:23   Sandro Argemi (Amateur - 10)    Dergo Mesazh(PM) Bilancet dhe nivelet e makinës
Sot në 00:28:11 Sot në 03:36:12   Silvestre Fonseca (Pro - 23)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:24:25 Sot në 03:35:50   Asdrúbal Corral (Amateur - 35)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:35:30 Sot në 03:35:30   Arnaud de Marneffe (Master - 3)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:35:18 Sot në 03:35:19   Robbert Bultstra (Master - 1)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
3 vjet më parë Sot në 03:35:05   Mr Shadow (Rookie - 23)    Dergo Mesazh(PM) Legjenda e garës
Sot në 03:23:22 Sot në 03:33:52   Mateo Pahati (Amateur - 78)    Dergo Mesazh(PM) Përmbledhja e garës
Sot në 03:33:07 Sot në 03:33:29   Yosh Suan (Rookie - 32)    Dergo Mesazh(PM) Startimi
Sot në 03:32:59 Sot në 03:33:12   Gabriel Ramé (Rookie - 57)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:07:57 Sot në 03:33:11   Hokshing Ho (Rookie - 103)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:32:28 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:32:57   Juliano Matzenbacher (Pro - 8)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyra e Ekipit
Sot në 02:28:04 Sot në 03:32:56   Daniel Omaña (Amateur - 7)    Dergo Mesazh(PM) Statistikat e kualfikimeve
Sot në 03:15:54 Sot në 03:32:35   Alephe Goyano (Amateur - 22)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:30:46 Sot në 03:32:34   Jean Marie Martin (Rookie - 156)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyra e Ekipit
Sot në 03:31:26 Sot në 03:31:26   Stipe Magdic (Amateur - 57)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:17:43 Sot në 03:31:13   Alberto Rocha Rivera (Rookie - 35)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:19:32 Sot në 03:31:10   Rolo Diaz (Rookie - 44)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 03:26:46 Sot në 03:31:06   Francesco Polleggioni (Amateur - 72)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 02:51:55 Sot në 03:30:49   Donizete Goyano (Amateur - 62)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:30:17 Sot në 03:30:17   Marco Ferraz (Amateur - 47)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:22:54 Sot në 03:30:09   Brad Marshall (Pro - 7)    Dergo Mesazh(PM) Statistikat e kualfikimeve
Sot në 03:29:59 Sot në 03:30:03   Jav Draco (Amateur - 39)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:29:48 Sot në 03:29:48   Vick Saldajeno (Rookie - 127)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:28:14 Sot në 03:29:33   Olli Tamminen (Pro - 24)    Dergo Mesazh(PM) Detajet e Pistës
Sot në 03:23:45 Sot në 03:29:32   Welton Johny (Amateur - 18)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:26:47 Sot në 03:29:29   Erwin Mulsow (Amateur - 62)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:23:17 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:28:54   Edilson De Souza (Amateur - 52)    Dergo Mesazh(PM) Rezultatet e menaxherëve
Sot në 03:26:57 Ky menaxher ishte ne linje per here te fundit me celular Sot në 03:28:28   Erik Harken (Pro - 13)    Dergo Mesazh(PM) Forumi i Ekipit: Shikoje Temen
Sot në 03:27:51 Sot në 03:28:24   Timo Korpela (Amateur - 31)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Sot në 03:08:32 Sot në 03:27:53   Rodrigo Rocha (Amateur - 10)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:27:30 Sot në 03:27:53   Okwudili Ekesi (Rookie - 18)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:05:04 Sot në 03:27:49   Pedro Nazaré (Master - 2)    Dergo Mesazh(PM) Pasqyrë e Negociatave
Sot në 03:26:33 Sot në 03:26:54   Rodrigo Mattos (Rookie - 85)    Dergo Mesazh(PM) Zyra Kryesore
Sot në 03:25:57 Sot në 03:26:08   Antonio Cerqueira (Amateur - 71)    Dergo Mesazh(PM) Praktika / Kualifikimi 1
Faqe [12 » Shpejt shkoni në faqen: