Rinisë garën: Fabricio Luckezie (Rookie - 62)

« | Sezon: | »

Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

15

 Melbourne (Australia) Rookie - 62 56/58 1:41.094s (11) 1:43.481s (6) 3:24.575s (10) 6/14 (+4) 1h37:28.754
(+3:37.318)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 43.34% 0 (0%) 45.24° 4 0 189.33 km/h 1:37.321s (#11) 22.145s (#3)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

14

 Yeongam (South Korea) Rookie - 62 53/55 1:52.450s (15) 1:53.055s (8) 3:45.505s (11) 11/16 (±0) 1h41:48.345
(+3:33.437)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 32% 0 (0%) 15.64° 0 0 182.23 km/h 1:47.381s (#16) 25.959s (#15)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

13

 Suzuka (Japan) Rookie - 62 51/53 1:47.426s (12) 1:50.803s (10) 3:38.229s (11) 12/14 (-1) 1h34:47.680
(+4:33.358)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 16.23% 0 (0%) 9.34° 0 0 196.59 km/h 1:43.411s (#12) 22.691s (#9)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

12

 Indianapolis (United States) Rookie - 62 71/73 1:44.371s (16) 1:26.633s (6) 3:11.004s (14) 11/17 (+3) 1h43:37.066
(+3:50.476)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 51% 0 (0%) 19.99° 0 0 177.54 km/h 1:21.541s (#12) 22.915s (#7)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

11

 Oesterreichring (Austria) Rookie - 62 50/52 1:35.606s (12) 1:37.604s (8) 3:13.210s (9) 12/17 (-3) 1h23:12.487
(+3:04.322)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 39.87% 0 (0%) 20.85° 0 1 222.74 km/h 1:31.866s (#17) 21.985s (#5)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

10

 Istanbul (Turkey) Rookie - 62 56/58 1:39.989s (12) 1:42.386s (11) 3:22.375s (11) 15/20 (-4) 1h36:28.894
(+3:17.321)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 14.98% 0 (0%) 12.88° 0 0 192.41 km/h 1:36.338s (#17) 25.974s (#17)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

9

 Sochi (Russian Federation) Rookie - 62 52/53 2:26.025s (17) 2:03.808s (10) 4:29.833s (15) 13/18 (+2) 1h45:44.383
(+3:36.912)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 36.68% 0 (0%) 20.15° 0 0 175.96 km/h 1:55.367s (#17) 21.988s (#7)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

8

 Baku City (Azerbaijan) Rookie - 62 50/51 1:58.183s (10) 2:01.153s (10) 3:59.336s (11) 10/19 (+1) 1h40:07.859
(+2:37.466)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 3 92.08% 0 (0%) 43.45° 0 0 183.54 km/h 1:53.192s (#12) 21.742s (#5)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

7

 Singapore (Singapore) Rookie - 62 60/61 1:39.134s (12) 1:41.500s (10) 3:20.634s (11) 10/15 (+1) 1h46:52.891
(+2:31.302)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 4 45.41% 20 (32.79%) 30.66° 0 0 173.52 km/h 1:35.115s (#12) 23.392s (#8)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

6

 Sakhir (Bahrain) Rookie - 62 55/57 1:37.194s (15) 1:40.065s (12) 3:17.259s (13) 16/21 (-3) 1h33:13.665
(+3:13.175)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 3 11.95% 0 (0%) 8.98° 4 1 198.55 km/h 1:33.456s (#16) 23.688s (#13)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

5

 Ahvenisto (Finland) Rookie - 62 79/80 1:24.718s (14) 1:26.312s (9) 2:51.030s (12) 10/20 (+2) 1h51:24.241
(+1:53.741)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 54.84% 0 (0%) 30.86° 0 1 130.98 km/h 1:20.857s (#9) 24.070s (#16)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

4

 Serres (Greece) Rookie - 62 79/80 1:07.109s (14) 1:08.816s (10) 2:15.925s (10) 8/17 (+2) 1h29:45.303
(+1:57.444)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 3.61% 0 (0%) 32.26° 0 0 170.4 km/h 1:04.710s (#13) 24.520s (#14)
Arritjet e hapura: 2
Newbie - Mbaro një garë në pikë (Përgjithshme)
Rookie newbie - Mbaro një garë Rookie grup në pikë (Rookie)
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

3

 Monza (Italy) Rookie - 62 52/53 1:34.714s (13) 1:37.828s (14) 3:12.542s (13) 14/18 (-1) 1h36:32.536
(+1:56.061)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 94.94% 50 (94.34%) 41.4° 0 0 190.61 km/h 1:33.172s (#14) 22.258s (#6)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

2

 Brands Hatch (United Kingdom) Rookie - 62 73/75 1:23.958s (12) 1:26.040s (9) 2:49.998s (9) 11/19 (-2) 1h45:26.461
(+2:55.077)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 22.59% 0 (0%) 38.13° 0 0 179.53 km/h 1:21.139s (#14) 24.392s (#13)
Arritjet e hapura: 0
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Sezoni Gara Piste Grupi Xhirot u kompletuan Kualifikimi 1 Kualifikimi 2 Startimi Pozicioni final Koha e gares

72

1

 Spa (Belgium) Rookie - 62 43/44 2:04.987s (15) 2:07.846s (13) 4:12.833s (14) 14/22 (±0) 1h30:47.790
(+2:17.711)
Goma Pite Lageshtia mesatare Xhiro me shi Temperatura mesatare Xhirot me problem teknik Gabimet e pilotit Shpejtësi mesatare Xhiron më të shpejtë Pit-ndalimi me i shpejte
Pipirelli 2 1% 0 (0%) 8.18° 0 0 202.61 km/h 1:59.956s (#18) 25.474s (#19)
Arritjet e hapura: 1
Better than sex - Garo të paktën një herë si një përkrahës GPRO Supporter (Special)
Rënditja kualifikuese 1 & 2  |   Startimi  |   Përsëritja garës  |   Classic race replay  |   Përmbledhja garës  |   Renditja e testimeve  
 
Season total race laps:903 Season race laps completed:880 Season testing laps completed:153