Statistika

Të gjitha statistikat e performancave të tërë kohërave
Statistikat e ekipit
Statistikat e aktivitetit ne loje
Statistikat e Forumit
Statistikat e kombeve
Statistika të tjera
Statistikat e arritjeve
Statistikat e stafit
Statistikat e GPRO Supporter

Most represented nations in Elite


 
# Kombi Elite managers Sezoni
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  Poland 11     65
5.  Lithuania 10     11
6.  Lithuania 10     5
7.  Lithuania 10     4
8.  Lithuania 9     13
9.  Russian Federation 9     55
10.  Lithuania 9     23
11.  Lithuania 9     3
12.  Lithuania 9     15
13.  Russian Federation 9     54
14.  Poland 9     23
15.  Poland 9     68
16.  Russian Federation 9     42
17.  Hungary 8     59
18.  Hungary 8     60
19.  Lithuania 8     10
20.  Lithuania 8     12
21.  Lithuania 8     21
22.  Russian Federation 8     44
23.  Russian Federation 8     51
24.  Lithuania 8     6
25.  Russian Federation 8     52
26.  Lithuania 8     1
27.  Lithuania 8     20
28.  Poland 8     66
29.  Russian Federation 8     43
30.  Russian Federation 8     36
31.  Lithuania 8     24
32.  Lithuania 8     27
33.  Lithuania 8     32
34.  Poland 8     28
35.  Russian Federation 8     53
36.  Hungary 8     63
37.  Lithuania 8     16
38.  Russian Federation 7     47
39.  Russian Federation 7     35
40.  Portugal 7     10
41.  Russian Federation 7     37
42.  Poland 7     31
43.  Lithuania 7     22
44.  Russian Federation 7     46
45.  Russian Federation 7     38
46.  Russian Federation 7     32
47.  Lithuania 7     33
48.  Russian Federation 7     45
49.  Poland 7     20
50.  Russian Federation 7     50
51.  Bulgaria 7     1
52.  Lithuania 7     25
53.  Poland 7     67
54.  Lithuania 7     30
55.  Lithuania 6     31
56.  Hungary 6     62
57.  Poland 6     27
58.  Poland 6     32
59.  Poland 6     63
60.  Lithuania 6     2
61.  Lithuania 6     14
62.  Bulgaria 6     4
63.  Lithuania 6     26
64.  Russian Federation 6     49
65.  Poland 6     17
66.  Bulgaria 6     52
67.  Poland 6     55
68.  Hungary 6     61
69.  Russian Federation 6     48
70.  Poland 6     35
71.  Poland 6     21
72.  Poland 6     69
73.  Russian Federation 6     34
74.  Lithuania 6     18
75.  Brazil 6     50
76.  Bulgaria 6     6
77.  Poland 6     64
78.  Lithuania 6     19
79.  Lithuania 6     34
80.  Russian Federation 6     30
81.  Poland 6     71
82.  Russian Federation 6     41
83.  Bulgaria 6     12
84.  Finland 6     66
85.  Poland 6     36
86.  Poland 6     39
87.  Bulgaria 6     3
88.  Portugal 6     8
89.  Poland 6     33
90.  Finland 5     14
91.  Poland 5     72
92.  Portugal 5     49
93.  Lithuania 5     17
94.  Portugal 5     65
95.  Portugal 5     20
96.  Finland 5     69
97.  Poland 5     70
98.  Greece 5     71
99.  Bulgaria 5     2
100.  Greece 5     66
101.  Brazil 5     19
102.  Bulgaria 5     5
103.  Greece 5     67
104.  Italy 5     63
105.  Lithuania 5     35
106.  Hungary 5     53
107.  Portugal 5     19
108.  Portugal 5     24
109.  Lithuania 5     29
110.  Lithuania 5     45
111.  Germany 5     47
112.  Finland 5     10
113.  Russian Federation 5     29
114.  Russian Federation 5     39
115.  Bulgaria 5     7
116.  Lithuania 5     28
117.  Greece 5     46
118.  Bulgaria 5     53
119.  Greece 5     47
120.  Poland 5     9
121.  Finland 5     11
122.  France 5     68
123.  England 5     69
124.  Portugal 5     11
125.  Portugal 5     48
126.  Poland 5     38
127.  Poland 4     19
128.  Bulgaria 4     51
129.  England 4     58
130.  Russian Federation 4     59
131.  England 4     61
132.  Brazil 4     21
133.  Poland 4     24
134.  Greece 4     72
135.  Poland 4     34
136.  Brazil 4     17
137.  Poland 4     40
138.  Argentina 4     3
139.  Russian Federation 4     16
140.  England 4     53
141.  Lithuania 4     64
142.  England 4     68
143.  Portugal 4     39
144.  Romania 4     3
145.  England 4     64
146.  Poland 4     30
147.  Portugal 4     50
148.  Germany 4     18
149.  Portugal 4     38
150.  Russian Federation 4     26
151.  Greece 4     41
152.  Russian Federation 4     56
153.  Portugal 4     40
154.  Bulgaria 4     54
155.  Finland 4     67
156.  Hungary 4     70
157.  Greece 4     40
158.  Russian Federation 4     58
159.  Russian Federation 4     21
160.  Bulgaria 4     14
161.  Finland 4     68
162.  Poland 4     26
163.  Ukraine 4     34
164.  Portugal 4     7
165.  Poland 4     59
166.  Poland 4     62
167.  Finland 4     9
168.  Brazil 4     20
169.  Greece 4     48
170.  Finland 4     8
171.  Finland 4     16
172.  Brazil 4     12
173.  Ukraine 4     57
174.  Russian Federation 4     40
175.  Bulgaria 4     49
176.  Bulgaria 4     15
177.  Hungary 4     58
178.  Finland 4     12
179.  Brazil 4     16
180.  Poland 4     56
181.  Portugal 4     62
182.  Poland 4     22
183.  Ukraine 4     32
184.  Ukraine 4     43
185.  Greece 4     45
186.  Poland 4     43
187.  Finland 4     65
188.  Hungary 4     55
189.  England 4     60
190.  Latvia 4     14
191.  Russian Federation 4     31
192.  Bulgaria 4     10
193.  Belgium 4     14
194.  Poland 4     45
195.  Poland 4     52
196.  Poland 4     54
197.  Portugal 4     9
198.  England 4     29
199.  Bulgaria 4     9
200.  Finland 4     13