Statistika

Të gjitha statistikat e performancave të tërë kohërave
Statistikat e ekipit
Statistikat e aktivitetit ne loje
Statistikat e Forumit
Statistikat e kombeve
Statistika të tjera
Statistikat e arritjeve
Statistikat e stafit
Statistikat e GPRO Supporter

Most represented nations in Elite


 
# Kombi Elite managers Sezoni
1.  Lithuania 13     7
2.  Lithuania 12     8
3.  Lithuania 11     9
4.  Poland 11     65
5.  Lithuania 10     11
6.  Lithuania 10     5
7.  Lithuania 10     4
8.  Lithuania 9     13
9.  Russian Federation 9     55
10.  Lithuania 9     23
11.  Lithuania 9     3
12.  Lithuania 9     15
13.  Russian Federation 9     54
14.  Poland 9     23
15.  Poland 9     68
16.  Russian Federation 9     42
17.  Hungary 8     59
18.  Hungary 8     60
19.  Lithuania 8     10
20.  Lithuania 8     12
21.  Lithuania 8     21
22.  England 8     73
23.  Russian Federation 8     44
24.  Russian Federation 8     51
25.  Lithuania 8     6
26.  Russian Federation 8     52
27.  Lithuania 8     1
28.  Lithuania 8     20
29.  Poland 8     66
30.  Russian Federation 8     43
31.  Russian Federation 8     36
32.  Lithuania 8     24
33.  Lithuania 8     27
34.  Lithuania 8     32
35.  Poland 8     28
36.  Russian Federation 8     53
37.  Hungary 8     63
38.  Lithuania 8     16
39.  Russian Federation 7     47
40.  Russian Federation 7     35
41.  Portugal 7     10
42.  England 7     86
43.  Russian Federation 7     37
44.  Italy 7     83
45.  Poland 7     31
46.  France 7     92
47.  Lithuania 7     22
48.  Russian Federation 7     46
49.  Russian Federation 7     38
50.  Russian Federation 7     32
51.  Lithuania 7     33
52.  Russian Federation 7     45
53.  Russian Federation 7     50
54.  Poland 7     20
55.  France 7     82
56.  Bulgaria 7     1
57.  Lithuania 7     25
58.  Poland 7     67
59.  Lithuania 7     30
60.  England 6     74
61.  Lithuania 6     31
62.  Hungary 6     62
63.  Poland 6     27
64.  Poland 6     32
65.  Italy 6     85
66.  Poland 6     63
67.  Lithuania 6     2
68.  Lithuania 6     14
69.  Bulgaria 6     4
70.  Lithuania 6     26
71.  England 6     81
72.  Russian Federation 6     49
73.  Poland 6     17
74.  Bulgaria 6     52
75.  England 6     76
76.  Poland 6     55
77.  Hungary 6     61
78.  England 6     84
79.  Russian Federation 6     48
80.  Poland 6     35
81.  Italy 6     86
82.  Poland 6     21
83.  Poland 6     69
84.  Russian Federation 6     34
85.  Belgium 6     90
86.  Lithuania 6     18
87.  Brazil 6     50
88.  Bulgaria 6     6
89.  Poland 6     64
90.  Lithuania 6     19
91.  Lithuania 6     34
92.  Russian Federation 6     30
93.  Italy 6     88
94.  Poland 6     71
95.  Russian Federation 6     41
96.  Bulgaria 6     12
97.  Finland 6     66
98.  Poland 6     36
99.  Poland 6     39
100.  England 6     75
101.  Brazil 6     90
102.  Bulgaria 6     3
103.  Portugal 6     8
104.  Poland 6     33
105.  Portugal 5     49
106.  Finland 5     14
107.  Poland 5     72
108.  Lithuania 5     17
109.  Portugal 5     65
110.  Portugal 5     20
111.  Finland 5     69
112.  Poland 5     70
113.  Brazil 5     91
114.  Greece 5     71
115.  Bulgaria 5     2
116.  Greece 5     66
117.  Brazil 5     19
118.  Bulgaria 5     5
119.  Greece 5     67
120.  Italy 5     63
121.  Lithuania 5     35
122.  Hungary 5     53
123.  Portugal 5     19
124.  Portugal 5     24
125.  Lithuania 5     29
126.  Lithuania 5     45
127.  Germany 5     47
128.  Greece 5     74
129.  Finland 5     10
130.  Russian Federation 5     29
131.  Russian Federation 5     39
132.  Bulgaria 5     7
133.  France 5     91
134.  Lithuania 5     28
135.  Belgium 5     88
136.  Greece 5     46
137.  Bulgaria 5     53
138.  Greece 5     47
139.  Poland 5     9
140.  Finland 5     11
141.  England 5     85
142.  France 5     68
143.  England 5     69
144.  Poland 5     89
145.  Belgium 5     91
146.  Italy 5     78
147.  Italy 5     84
148.  Belgium 5     89
149.  Portugal 5     11
150.  Poland 5     88
151.  Portugal 5     48
152.  England 5     80
153.  Poland 5     38
154.  Poland 4     19
155.  Poland 4     84
156.  Bulgaria 4     51
157.  England 4     58
158.  Russian Federation 4     59
159.  England 4     61
160.  Brazil 4     21
161.  Poland 4     24
162.  Greece 4     72
163.  Poland 4     34
164.  Brazil 4     17
165.  Poland 4     40
166.  Argentina 4     3
167.  Russian Federation 4     16
168.  England 4     53
169.  Lithuania 4     64
170.  England 4     68
171.  Portugal 4     39
172.  Romania 4     3
173.  England 4     64
174.  Italy 4     82
175.  Poland 4     85
176.  Portugal 4     50
177.  Poland 4     30
178.  Germany 4     18
179.  Portugal 4     38
180.  Russian Federation 4     26
181.  Greece 4     41
182.  Poland 4     87
183.  Russian Federation 4     56
184.  England 4     79
185.  Portugal 4     40
186.  Bulgaria 4     54
187.  Finland 4     67
188.  Hungary 4     70
189.  Greece 4     40
190.  Russian Federation 4     58
191.  Russian Federation 4     21
192.  Bulgaria 4     14
193.  Finland 4     68
194.  Poland 4     26
195.  Ukraine 4     34
196.  Italy 4     90
197.  Portugal 4     7
198.  Poland 4     59
199.  Poland 4     62
200.  Finland 4     9